BABYCUTE Được cấp bằng khen top 100 sản phẩm tiêu biểu do chương trình tự hào đất Việt trao tặng .

Sản phẩm an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

<