BABYCUTE Được cấp bằng khen top 100 sản phẩm tiêu biểu do chương trình tự hào đất Việt trao tặng. Sản phẩm an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

 

 

BABYCUTE được cấp giấy chứng nhận QCVN 01:2017/BCT và được phép sử dụng dấu hợp quy theo quy định của Bộ Công Thương Việt Nam.

Sản phẩm an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.