BABYCUTE được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ của cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cho các sản phẩm chất lượng.

Sản phẩm an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.