BABYCUTE được cấp giấy chứng nhận QCVN 01:2017/BCT và được phép sử dụng dấu hợp quy theo quy định của Bộ Công Thương Việt Nam.

Sản phẩm an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.