Top 6 unpleasant nghĩa là gì hay nhất năm 2022

1. Bài 16: Are you Ready to Face the Music?

2. Tác dụng ngược của thuốc

3. (FULL) 100 CỤM TÍNH TỪ ĐI VỚI GIỚI TỪ

Cụm tính từ trong tiếng Anh là gì? 2. Cấu trúc cụm tính từ trong tiếng Anh ... Trong câu tiếng Anh, tính từ đứng trước danh từ nhằm bổ nghĩa cho danh từ đó.

4. “Side Effects” nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh.

Side Effects có nghĩa là gì? Side Effects: an unpleasant effect of a drug that happens in addition to the main effect or an unexpected result of a situation.

5. Tìm hiểu cách nói chuyện lịch sự của người Anh

16 thg 11, 2018 ... Người Anh nổi tiếng là một trong những dân tộc có văn hóa ứng xử lịch ... gì mình nghĩ mà thường nói giảm nói tránh với nhiều ẩn ý sâu xa.

6. Các thành ngữ mang không khí Halloween

22 thg 10, 2015 ... Ý nghĩa: to do or say something very unpleasant or unkind to someone (nói hay làm điều gì gây khó chịu hoặc thất lễ với người khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *