GIẢI PHÁP, KỸ NĂNG TÁC NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SÁT VIỆC QUẢN LÝ VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ TẠI TRẠI GIAM, TRẠI TẠM GIAM

PHẦN A: MỞ ĐẦU
 
1. Lý do chọn sáng kiến
Kỹ năng kiểm sát việc quản trị và giáo dục người chấp hành án phạt tù là những thao tác nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm khi trực tiếp kiểm sát định kỳ và đột xuất tại Trại giam, phân trại quản trị phạm nhân trong Trại tạm giam nhằm mục đích mục đích phát hiện vi phạm pháp lý của cơ quan quản trị giam giữ và những cơ quan khác có trách nhiệm trong việc quản trị và giáo dục người chấp hành án phạt tù; là những thao tác đơn cử trong việc vận dụng những giải pháp pháp lý để nhu yếu cơ quan có vi phạm đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định hành động hành động hành động hành động hành động hành động hành động hành động hành động hành động hành động hành động có vi phạm trong việc quản trị và giáo dục người chấp hành án phạt tù, chấm hết việc làm vi phạm pháp lý và nhu yếu giải quyết và giải quyết và giải quyết và xử lý người vi phạm pháp lý nhằm góp phần tích cực bảo vệ việc quản trị và giáo dục phạm nhân theo đúng pháp lý của pháp luật; bảo đảm việc thực thi chủ trương so với phạm nhân; bảo vệ tính mạng, danh dự, nhân phẩm của phạm nhân và những quyền khác của họ không bị pháp lý tước bỏ được tôn trọng.
Công tác kiểm sát việc quản trị và giáo dục người chấp hành án phạt tù của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai trong những năm qua được chăm nom chỉ huy và đã đạt được những hiệu suất cao đáng kể, bảo vệ sự tuân thủ pháp lý trong nghành nghề dịch vụ quản trị và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại giam, Trại tạm giam.
Trên cơ sở lý luận và đúc rút kinh nghiệm tay nghề thực tiễn, thấy thiết yếu nên tập hợp đưa ra thành sáng tạo độc đáo giải pháp, kiến thức và kiến thức và kỹ năng và kỹ năng tác nghiệp để làm cơ sở, nền tảng giúp cho mỗi cán bộ, kiểm sát viên khi được giao thực thi trách nhiệm công tác làm việc làm việc làm việc làm việc làm việc thao tác làm việc làm việc làm việc làm việc làm việc thao tác thao tác làm việc làm việc làm việc làm việc làm việc làm việc làm việc làm việc làm việc làm việc làm việc làm việc làm việc làm việc làm việc làm việc làm việc làm việc kiểm sát việc quản trị và giáo dục người chấp hành án phạt tù đều hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn có thể làm tốt và đạt chất lượng hiệu quả.      
  
2. Điểm mới trong sáng kiến

      Sáng kiến tác nghiệp được nêu ra dựa trên cơ sở lý luận khoa học công tác kiểm sát, tác dụng tổng hợp, quy nạp những kinh nghiệm hoạt động giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí vui chơi vui chơi vui chơi giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí vui chơi giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí trách nhiệm qua thực tiễn công tác; qua việc điều tra và điều tra và điều tra và điều tra và nghiên cứu và điều tra và điều tra và điều tra và điều tra tìm tòi học hỏi kinh nghiệm của nhiều đơn vị chức năng tính năng chức năng chức năng chức năng chức năng công dụng tính năng mà có được; Nội dung Sáng kiến đưa ra theo trình tự lô gich, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp thu áp dụng, có tính khả thi, update kịp thời những pháp lý mới của pháp luật, không lỗi thời và có nhiều điểm độc lạ so với thực trạng của những năm trước đây.
                                                     
PHẦN B: NỘI DUNG SÁNG KIẾN
 
I.Thực trạng của nội dung cần nghiên cứu:

Hoạt động kiểm sát việc quản trị và giáo dục người chấp hành án phạt tù là một trong những nội dung của công tác kiểm sát thi hành án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân. Trong những năm qua hoạt động công tác này đã được Lãnh đạo Viện chăm nom chỉ huy và đã đạt được những hiệu suất cao đáng kể; bảo vệ sự tuân thủ pháp lý trong thi hành án nói chung, trong quản trị và giáo dục người chấp hành án phạt tù nói riêng.
Tuy nhiên trong quy trình tiến hành kiểm sát việc quản trị và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại giam, phân trại quản trị phạm nhân của Trại tạm giam, những cán bộ, kiểm sát viên ngay cả của phòng kiểm sát thi hành án hình sự (P8) vẫn chưa có một kỹ năng thuần thục khi thực thi hoạt động kiểm sát, chất lượng tham mưu thực thi tổng hợp chưa cao; chưa nói đến khi có những cán bộ kiểm sát viên từ những khâu công tác kiểm sát, những Phòng trách nhiệm khác chuyển về nhận trách nhiệm kiểm sát việc quản trị và giáo dục người chấp hành án phạt tù sẽ có những khó khăn vất vả nhất định.
Công tác quản trị và giáo dục phạm nhân của Trại giam là một hoạt động đặc thù, có rất nhiều nội dung phải thực hiện, có rất nhiều văn bản pháp lý quy định; yên cầu mỗi kiểm sát viên khi thực thi công tác kiểm sát phải nghiên cứu chớp lấy một cách đầy đủ, tổng lực và ngặt nghèo mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
II. Nội dung của sáng kiến

Để nâng cao chất lượng, hiệu suất cao hoạt động công tác kiểm sát thi hành án hình sự nói chung, kiểm sát việc quản trị và giáo dục người chấp hành án phạt tù nói riêng; Mỗi cán bộ, kiểm sát viên và người Lãnh đạo quản trị cần nắm vững và triển khai những giải pháp, kỹ năng tác nghiệp theo những nội dung sau:

1.Đầu tiên phải nghiên cứu vận dụng đúng mực cơ sở, địa thế địa thế địa thế địa thế địa thế địa thế địa thế căn cứ pháp lý cho việc thực thi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoạt động kiểm sát quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù mà pháp lý và lao lý của Ngành đã quy định.

1.1. Luật tổ chức triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai Viện kiểm sát nhân dân năm 2014: là cơ sở pháp lý TT nhất cho việc thực thi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND nói chung, hoạt động công tác kiểm sát thi hành án hình sự nói riêng. Cụ thể:
-Điều 4 pháp lý công dụng kiểm sát hoạt động tư pháp và nhiệm vụ quyền hạn khi kiểm sát hoạt động tư pháp;
-Điểm đ khoản 2 điều 6 lao lý những công tác của Viện kiểm sát nhân dân, trong đó có: Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự;
-Điều 25, điều 26 Luật tổ chức VKSND, Điều 141- Điều 143 Luật thi hành án hình sự năm 2010 quy định: Nhiệm vụ quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm sát việc thi hành án hình sự, trách nhiệm thực thi nhu yếu kiến nghị, kháng nghị, quyết định của VKSND.
        
1.2. Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự số: 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (gọi tắt là pháp lý 501):
Để hình dung, bao quát và đơn cử hóa những nội dung công tác, để biết được những nội dung công tác kiểm sát thi hành án hình sự phải làm, làm thế nào, làm ở đâu, làm với đối tượng người tiêu dùng người dùng người dùng nào; phải nghiên cứu một cách kỹ lưỡng toàn bộ nội dung của Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự số: 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Quy chế 501 đã đơn cử hóa những nội dung hoạt động Công tác kiểm sát thi hành án hình sự;
Điều 14: Quy định kiểm sát việc quản trị và giáo dục phạm nhân; bao gồm những nội dung đơn cử sau:
          -Kiểm sát việc đảm nhiệm người chấp hành án phạt tù và hồ sơ kèm theo;
          -Kiểm sát việc thực thi chính sách quản trị giam giữ, giáo dục phạm nhân của Trại giam, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ cơ quan THAHS Công an cấp huyện, gồm:
          +Việc triển khai phân loại giam giữ và tổ chức giam giữ theo phân loại, việc nâng, hạ loại phạm nhân;
          +Việc tuần tra, canh gác, lục soát, dẫn giải, kiểm soát phạm nhân;
          +Việc thực thi chính sách lao động, học nghề và được thông tin của phạm nhân;
          +Việc chấp hành nội quy Trại giam; việc trích xuất, khen thưởng, xử lý phạm nhân vi phạm;
          +Việc đánh giá, xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù.
         – Kiểm sát việc triển khai chính sách ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm nom y tế so với phạm nhân, chính sách so với phạm nhân nữ có thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, phạm nhân là người dưới 18 tuổi.
          Đồng thời với những nội dung trên, Quy chế còn pháp lý những nội dung khác tương quan khi kiểm sát tại Trại giam, Phân trại quản trị phạm nhân của Trại tạm giam cụ thể:
          Điều 15: Kiểm sát việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù;
          Điều 16: Kiểm sát việc đình chỉ thi hành án phạt tù;
          Điều 18: Kiểm sát việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù;
          Điều 19: Kiểm sát việc tha tù, thi hành quyết định tha tù, hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện;
          Điều 20: Kiểm sát việc miễn chấp hành án phạt tù;
          Điều 21: Kiểm sát việc đặc xá.
         
1.3.Nghiên cứu vận dụng quyết định 39/QĐ-VKSTC ngày 26/1/2018 của VKS tối cao phát hành mạng lưới mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ kiểm sát TGTG&THAHS (80 biểu mẫu) để vận dụng cho chính xác.

1.4. Nghiên cứu và nắm vững các văn bản pháp lý quy định về thi hành án hình sự, về quản lý, giáo dục phạm nhân, dùng làm căn cứ để xác lập vi phạm pháp lý trong công tác thi hành án hình sự; Đây là nội dung rất quan trọng mà mỗi cán bộ, kiểm sát viên phải nghiên cứu nắm bắt một cách đầy đủ, đúng chuẩn để khi kiểm sát phát hiện, so sánh Kết luận nội dung nào đó về thi hành án hình sự có vi phạm pháp lý hay không?, bao gồm:
     -Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 66 lao lý tha tù trước thời hạn có điều kiện;
     -Bộ Luật TTHS, Điều 368 pháp lý thủ tục xét tha tù trước thời hạn có điều kiện;
     -Luật đặc xá năm 2007, những văn bản pháp lý về đặc xá;
     – Luật thi hành án hình sự năm 2010:
       +Điều 9 những hành vi nghiêm cấm trong thi hành án hình sự, quan tâm khoản 4,5,6,7.
       +Điều 16: Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức tổ chức tổ chức của Trại giam;
       +Điều 17 Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trại tạm giam;
       -Nghị định 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 của nhà nước Quy định về tổ chức, quản trị và chính sách ăn mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế so với phạm nhân;
       -Nghị định 90/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của nhà nước sửa đổi một số ít ít ít điều của nghị định 117/2011 về tổ chức, quản trị và chính sách ăn mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế so với phạm nhân;
     -Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của CHính phủ Quy định những biện pháp bảo đảm tái hòa nhập hội đồng so với người chấp hành xong án phạt tù;
      -Thông tư 16/2011/TT-BCA ngyà 14/4/2011 của Bộ Công an pháp lý về công tác cảnh sát quản giáo;
      -Thông tư 37/2011/TT-BCA ngày 3/6/2011 của Bộ Công an Quy định phân loại và giam giữ phạm nhân theo phân loại;
      -Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 9/2/2018 (Hiệu lực TH: 28/3/2018). Quy định phối hợp thực thi pháp lý của BLTTHS năm năm ngoái về tha tù trước thời hạn có điều kiện.
      -Thông tư 07/2018/TT-BCA ngày 12/2/2018 của Bộ Công an (HLTH: 29/3/2018); pháp lý việc phạm nhân gặp thân nhân..thay thế thông tư 46/2011).
      -Hướng dẫn 886/HD-C81-C86 ngày 15/5/2017 về tổ chức hoạt động ban tự quản phạm nhân (dành cho cấp tỉnh áp dụng).
      -Thông tư 06/2018/TT-BCA ngày 12/2/2018 của Bộ Công an (HLTH: 29/3/2018); pháp lý tiêu chuẩn thi đua và xếp loại thi đua phạm nhân thay thế sửa chữa thông tư 40/2011). Chú ý nội dung này có 21 biểu mẫu mới ký hiệu XL1 đến XL21 và không dùng biểu mẫu của Thông tư 63.
      -Thông tư 58/2011/TT-BCA ngày 9/8/2011 của Bộ Công an pháp luật về đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm;
      -Thông tư 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/5/2013 của liên ngành pháp luật về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù;
      -Thông tư 04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 30/5/2013 của liên ngành hướng dẫn thực thi trích xuất phạm nhân để Giao hàng ĐT-TT-XXử;
      -Thông tư 63/2011/TT-BCA ngày 7/9/2011 của Bộ Công an lao lý hệ thống biểu mẫu sổ sách về thi hành án hình sự;
      -Thông tư 39/2013/TT-BCA ngày 25/9/2013 của Bộ Công an pháp luật về giáo dục, tư vấn cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù;
     -Thông tư 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BGDDT ngày 6/2/2012 của liên ngành hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, GDCD, phổ cập thông tin, thời sự, chính sách và thực thi chính sách sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân;
     -Thông tư 68/2011/TT-BCA ngày 7/10/2011 của Bộ Công an lao lý về hoạt động vũ trang bảo vệ Trại giam..;
     -Thông tư Liên tịch số: 03/2013/TTLT-BCA-TATC-VKSTC-BQP-BYT ngày 15/5/2013 hướng dẫn thi hành lao lý về tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù so với phạm nhân;
      -Thông tư 36/2011/TT-BCA ngày 26/5/2011 của Bộ Công an Ban hành nội quy Trại giam;
      -Thông tư 07/2004/TTLT-BCA- VKSNDTC ngày 29/4/2004 của liên ngành hướng dẫn thực thi một số lao lý về thi hành án phạt tù so với phạm nhân tại nhà tạm giữ;
      -Thông tư 12/2013-TTLT-BCA-BQP-BTC ngày 2/12/2013 Hướng dẫn về chính sách lao động và sử dụng hiệu suất cao lao động;
      -Hướng dẫn 2537/HD-V26(P4-P6) hướng dẫn công tác giáo dục quản trị phạm nhân giam riêng;
      -Hướng dẫn 2828/HD-C81-C86 ngày 19/9/2013 của TC8-BCA về khen thưởng, kỷ luật phạm nhân;
      -Hướng dẫn 1429/HD-C81-C83 ngày 9/7/2014 của TC8-BCA về thủ tục đưa phạm nhân đi chấp hành án;
      -Hướng dẫn 603/HD-C81-C86 ngày 17/4/2018 về tổ chức căng tin trong trại giam..
      -Nghị quyết số: 02/2007/NQ-HĐTP ngày 2/10/2007 của hội đồng thẩm phán TATC Hướng dẫn thi hành một số lao lý trong phần thứ năm “Thi hành bản án và quyết định của Tòa án” của Bộ Luật tố tụng hình sự.
      -Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 Hướng dẫn vận dụng Điều 66 và Điều 106 của BLHS về tha tù trước thời hạn có điều kiện;
Để triển khai có chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm sát thi hành án hình sự, kiểm sát viên phải update và nghiên cứu kỹ những văn bản pháp luật, những hướng dẫn nêu trên để vận dụng trong quy trình triển khai những phương pháp kiểm sát.
  
2. Sau khi đã tập hợp, nghiên cứu rất vừa đủ những căn cứ pháp luật nêu trên, để triển khai hoạt động kiểm sát có chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm;

Kiểm sát viên cần phải nắm được các dạng vi phạm phổ cập thường gặp ở Trại giam, Phân trại quản trị phạm nhân của Trại tạm giam. Qua thực tiễn hoạt động kiểm sát đã tổng hợp được những dạng vi phạm thường gặp trong công tác quản trị và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại giam, phân trại quản trị phạm nhân của Trại tạm giam như sau:

2.1.Về thủ tục pháp luật:

  • Không lập và update đầy đủ, đúng chuẩn những loại sổ sách về quản trị giáo dục phạm nhân theo pháp luật Thông tư 63 Bộ công an lao lý về hệ thống biểu mẫu, sổ sách thi hành án hình sự (sổ theo dõi phản ánh tình hình tổ, đội phạm nhân; sổ hoạt động và hoạt động và hoạt động và hoạt động và sinh hoạt tổ đội phạm nhân; sổ theo dõi phạm nhân chấp hành xong án phạt tù, sổ theo dõi phạm nhân thăm gặp, những loại sổ theo dõi hoạt động của Ban tự quản phạm nhân…).
  • Hồ sơ phạm nhân nhập trại: lập, update và lưu giữ không đầy đủ, đúng chuẩn những tài liệu tương quan (phiếu khám sức khỏe, bản tự khai lai lịch phạm nhân, phiếu theo dõi quy trình chấp hành án, thông tin tiếp đón phạm nhân đến chấp hành án..);
  • Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật phạm nhân lập chưa đầy đủ, chính xác;
  • Hồ sơ phạm nhân chết không thông tin hoặc thông tin không kịp thời, không đúng cơ quan quy định;
  • Hồ sơ trích xuất phạm nhân lập không không thiếu chặt chẽ, lệnh trích xuất không ghi thời hạn trích xuất;
  • Hồ sơ phạm nhân chấp hành xong: không thực thi việc thông tin phạm nhân sắp chấp hành xong trước hai tháng, không triển khai việc giáo dục THNCĐ, không có cam kết, không thực thi việc khảo sát, tư vấn, không có thu hoạch học tập hoặc có nhưng không khá khá không thiếu chặt chẽ;
  • Hồ sơ, sổ sách tại những phân trại:

          +Hồ sơ quản giáo: lập, cập nhật không vừa đủ ngặt nghèo theo pháp luật như phiếu theo dõi quy trình chấp hành án của phạm nhân không có ảnh, không ghi tiền án, tiền sự, tiền sử bệnh tật, tiền sử sử dụng ma túy, không cập nhật bản án, quyết định thi hành án, hiệu quả những kỳ xếp loại thi đua CHAPT;
          +Sổ sách quản giáo: Cập nhật ghi chép, ký xác nhận không vừa đủ (quản giáo đảm nhiệm đội, đội trưởng phạm nhân, phản ánh tình hình không đầy đủ, nội dung sơ sài.
          +Hồ sơ vật cấm thể hiện không rất khá không thiếu đúng chuẩn việc thu giữ, quản lý, xử lý theo pháp luật của Bộ Công an về thu giữ, xử lý vật cấm;
          +Hồ sơ, sổ sách Ban tự quản phạm nhân lập cập nhật không vừa đủ theo lao lý tại Hướng dẫn 886/HD-C81-C86 ngày 15/5/2017 về tổ chức hoạt động ban tự quản phạm nhân, lập không thống nhất giữa những phân trại;
          +Hồ sơ thăm gặp thêm giờ lập cập nhật không vừa đủ theo pháp luật không có đăng ký kết hôn, không có đề xuất đề xuất đề xuất nhu yếu nhu yếu bằng văn bản theo quy định, không thống nhất giữa những phân trại; việc xác nhận những trường hợp hôn nhân trong thực tiễn của một số địa phương không rất khá vừa đủ rõ ràng, chính xác…

2.2.Về nội dung công tác quản trị giáo dục:
          -Công tác quản trị còn lỏng lẻo sơ hở chủ quan để xảy ra việc phạm nhân trốn, chết do tự sát, chết ở hiện trường lao động, phạm tội mới, phạm nhân vi phạm kỷ luật;
          -Việc xét khen thưởng, kỷ luật có trường hợp chưa ngặt nghèo theo quy định;
          -Việc triển khai khám sức khỏe, thông tin đảm nhiệm phạm nhân mới nhập trại, phân loại phạm nhân chưa triển khai kịp thời, rất rất vừa đủ có trường hợp còn chậm theo quy định;
          -Việc sắp xếp giam giữ: còn sắp xếp phạm nhân phụ giúp bán hàng căng tin sai lao lý (trường hợp phạm nhân có mức án trên 7 năm tù hoặc phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản..)
          -Biên chế đội phạm nhân vượt số lượng so với pháp luật thông tư 37;
          -Chế độ ở không bảo vệ diện tích;
          -Chế độ mặc: cấp phép không kịp thời không thiếu chính sách quần áo dài, quần áo lót;
          -Cho thăm gặp vượt số lần quy định;
          -Cho nhận quà vượt định lượng cho phép;
          -Cho liên lạc điện thoại cảm ứng cảm ứng vượt số lần, thời hạn liên lạc theo quy định;
-Thực hiện không đầy đủ, đúng đắn nội dung hoạt động của ban tự quản phạm nhân;
          -Việc phân loại quản chế, nâng, hạ loại, xếp loại thi đua CHAPT có trường hợp không đúng mực theo quy định;
          -Bố trí phạm nhân lao động vào thứ 7, chủ nhật không đúng quy định;
          -Không thực thi không thiếu việc kiểm tra lục soát đình kỳ theo quy định;
          -Thực hiện việc gặp gỡ giáo dục phạm nhân giam riêng không không thiếu theo quy định;
          -Thực hiện chương trình giáo dục chính trị, pháp luật, văn hóa truyền thống truyền thống truyền thống không khá đầy đủ số tiết, số buổi theo quy định;
          -Đề nghị xét giảm án đối với một số trường hợp chưa công bằng, hợp lý;

3. Kỹ năng triển khai hoạt động kiểm sát việc quản trị và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại giam, Trại tạm giam.
Đối tượng của hoạt động kiểm sát việc quản trị và giáo dục người chấp hành án phạt tù (phạm nhân) là việc chấp hành pháp luật của cơ quan, đơn vị và người có trách nhiệm trong thi hành án hình sự và việc quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù rất rộng không chỉ có Ban giám thị Trại giam, phân trại quản trị phạm nhân trong những Trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự những cấp mà còn gồm có cả những cơ quan triển khai tố tụng có trách nhiệm tương quan đến việc ra những quyết định về thi hành án phạt tù, thủ tục thi hành án phạt tù, đưa đối tượng đi thi hành án phạt tù.. Tuy nhiên trong chuyên đề sáng tạo độc đáo này chỉ đề cập kĩ năng kiểm sát đối tượng là Trại giam và phân trại quản trị phạm nhân trong những Trại tạm giam, dành cho cán bộ, kiểm sát viên, Lãnh đạo quản trị hoạt động kiểm sát việc quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù (phạm nhân) ở cấp tỉnh nghiên cứu làm cơ sở để chỉ huy quản trị và triển khai triển khai có chất lượng hiệu quả.
Phạm vi công tác kiểm sát quản trị và giáo dục người chấp hành án phạt tù cũng rất rộng, bắt đầu từ khi bản án có hiệu lực pháp luật Tòa án sơ thẩm ra quyết định thi hành án phạt tù, Bộ Công an có quyết định chuyển phạm nhân vào nơi chấp hành án Trại giam, phân trại quản trị phạm nhân đảm nhiệm người đến chấp hành án, đến khi người phải chấp hành án phạt tù chấp hành xong hình phạt được trả tự do và được cấp giấy ghi nhận chấp hành xong. Trong chuyên đề ý tưởng sáng tạo này chỉ đề cập kĩ năng kiểm sát khoanh vùng phạm vi từ khi Bộ Công an có quyết định chuyển phạm nhân vào nơi chấp hành án đến khi người phải chấp hành án phạt tù chấp hành xong hình phạt được trả tự do và được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong.
       
3.1. Về quản lý chỉ huy điều hành:

Lãnh đạo VKS cấp tỉnh phải xác lập rõ và thực thi đầy đủ, đúng đắn công dụng của Ngành đó là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, không hề coi nhẹ, lơ là tính năng nào; trong đó hoạt động KSTHAHS nằm trong công dụng kiểm sát hoạt động tư pháp cũng phải chăm sóc quản lý chỉ huy thực thi nghiêm túc đầy đủ đúng đắn như  hoạt động những khâu công tác kiểm sát khác. (lâu nay nhiều đơn vị VKS còn khuynh hướng coi trọng khâu công tác kiểm sát này, coi nhẹ khâu công tác kia, thiếu góp vốn đầu tư quan tâm chỉ huy nên dẫn đến hiệu quả chất lượng công tác bị hạn chế).
Khi có nhận thức đúng, trách nhiệm trong công tác sẽ được nâng lên, Lãnh đạo phải nắm chắc về nghiệp vụ, quan tâm làm tốt công tác chỉ huy điều hành, công tác chỉ huy có kiểm tra; phân công sắp xếp hài hòa và hài hòa và hợp lý cán bộ, kiểm sát viên có năng lực, trách nhiệm làm tốt công tác này.
Trên cơ sở Chỉ thị về nhiệm vụ kế hoạch công tác của Ngành, Chỉ đạo phòng nghiệp vụ (P8) kiến thiết thiết kế kiến thiết thiết kế xây dựng kế hoạch sát đúng, tương thích điều kiện kèm theo kèm theo kèm theo đơn vị, địa phương; định hình, dự kiến những nội dung cần thực thi trong từng thời gian, từng đối tượng để chỉ huy triển khai công tác.
Chỉ đạo Phòng 8 thiết lập, xây dựng hệ thống sổ sách, hồ sơ để thực thi việc theo dõi chỉ đạo chặt chẽ; cập nhật đầy đủ hệ thống căn cứ pháp luật (như nêu trên), nắm bắt tình hình quản lý, giáo dục phạm nhân; thường xuyên rà soát, nhìn nhận tổng hợp rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, khắc phục kịp thời những hạn chế sống sót để nâng cao chất lượng hoạt động công tác.
      
3.2. Nắm chắc những phương pháp để triển khai triển khai tính năng kiểm sát:
          Theo lao lý tại Điều 25, 26 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Điều 37 Quy chế 501 thì việc triển khai công dụng kiểm sát được trải qua những phương thức sau:
          -Thực hiện quyền yêu cầu:
          Yêu cầu Tòa án, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan tổ chức được giao một số nhiệm vụ công tác thi hành án hình sự tự kiểm tra việc thi hành án hình sự và thông báo hiệu quả kiểm tra cho Viện kiểm sát; phân phối hồ sơ, tài liệu tương quan đến việc thi hành án hình sự. (Đối với chuyên đề này là triển khai quyền nhu yếu đối với Trại giam, Trại tạm giam);

  • Kiểm sát quyết định thi hành án hình sự, kiểm sát hồ sơ thi hành án hình sự:

          Viện kiểm sát kiểm sát những quyết định về thi hành án hình sự của Tòa án có thẩm quyền (không đi sâu trong chuyên đề này).
          Viện kiểm sát kiểm sát những hồ sơ thi hành án hình sự do cơ quan có thẩm quyền chuyển đến, trực tiếp kiểm sát hồ sơ tại cơ quan thi hành án hình sự (Trại giam, Trại tạm giam);
-Trực tiếp gặp hỏi, xác minh, tích lũy tài liệu:
          Khi triển khai kiểm sát Trại giam, phân trại giam kiểm sát viên, kiểm tra viên có thể trực tiếp gặp, hỏi người chấp hành án, trường hợp thiết yếu thì có thể lập biên bản lấy lời khai của họ. Khi xét thấy cần thiêt, Viện kiểm sát thực thi xác  minh, tích lũy tài liệu để làm rõ vi phạm pháp luật.
          -Trực tiếp kiểm sát (định kỳ và đột xuất).
          Khoản 4, Điều 141 Luật THAHS quy định: Định kỳ và đột xuất kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án của cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp và cấp dưới… Viện kiểm sát  nhân dân cấp tỉnh trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật, kháng nghị, kiến nghị, nhu yếu đối với trại giam đóng tại địa phương trong việc thi hành án phạt tù.
          Việc trực tiếp kiểm sát do Viện trưởng, Phó Viện trưởng hoặc kiểm sát viên được phân công triển khai có sự tham gia của Kiểm tra viên và phải có quyết định, kế hoạc kiểm sát, khi kết thúc phải có Tóm lại bằng văn bản.
          Trường hợp trực tiếp kiểm sát đột xuất thì không cần kế hoạch kiểm sát.

3.3. Kỹ năng thực thi Trực tiếp kiểm sát Trại giam, PTQLPN Trại tạm giam:

3.3.1.Về lập hồ sơ kiểm sát: Công tác lập hồ sơ TTKS thời hạn qua đã có nhiều tiến bộ, tuy nhiên vẫn còn không ít những thiếu sót nên cần nghiên cứu thống nhất triển khai đầy đủ ngặt nghèo hơn trong thời hạn tới, Cụ thể như sau:

  • Mỗi cuộc kiểm sát đều phải thiết lập hồ sơ riêng, bao gồm:

         +Có bìa hồ sơ ghi rõ phương thức kiểm sát, đơn vị được KS, thời gian, thời hạn tiến hành, ngày phát hành Tóm lại kiến nghị, kháng nghị, ngày vấn đáp kiến nghị;
         +Lưu giữ đầy đủ những tài liệu trong hồ sơ: QĐ, KH, KL trực tiếp kiểm sát, báo cáo giải trình giải trình giải trình giải trình giải trình giải trình báo cáo giải trình giải trình giải trình giải trình giải trình của đơn vị được kiểm sát, biên bản kiểm sát, những tài liệu tích lũy trong quy trình kiểm sát, bút ký của KSV trong quy trình kiểm sát, dự thảo kết luận, kiến nghị, kháng nghị, văn bản tiếp thu việc triển khai nhu yếu của viện kiểm sát. Các tài liệu như Biên bản, báo cáo..phải ký, đóng dấu đơn vị đầy đủ.
       – Yêu cầu thực thi đúng đắn thể thức, hệ thống mẫu văn bản theo Quyết định 39 ngày 26/1/2018 của VKSTC (Mẫu QĐ: 46/TH; Mẫu kế hoạch: 47/TH; Mẫu kết luận: 48/TH; Mẫu Kiến nghị: 56/TH).
       -Yêu cầu vận dụng đầy đủ chính xác những căn cứ pháp luật khi phát hành những QĐ, KH, KL trực tiếp kiểm sát. Cụ thể những căn cứ bắt buộc phải có:
        +Căn cứ phát hành quyết định TTKS: Điểm b, khoản 2, Điều 25 Luật TCVKSND năm 2014; Khoản 4, Điều 141  Luật thi hành án hình sự năm 2010.
        +Căn cứ ban hành Kế hoạch TTKS: Là thực thi QĐTTKS của đơn vị.
        +Căn cứ ban hành Kết luận TTKS: Khoản 2, Điều 25; Điều 26  Luật TCVKSND năm 2014; Khỏan 6, Điều 141, Điều 143 Luật THAHS năm 2010.
      – Yêu cầu ghi rõ, chính xác thời hạn kiểm sát, thời hạn kiểm sát trong Quyết định, kế hoạch kiểm sát.
       – Khi xác lập vi phạm phải nêu đơn cử nội dung, số lượng, tính chất, chỉ trích dẫn vi phạm vào điểm, khoản, điều mấy, luật nào, văn bản pháp luật nào, ngày tháng năm, cơ quan ban hành.
       – Phần nhu yếu phải nhu yếu rõ ràng cụ thể khắc phục sửa chữa vi phạm gì, phần nhu yếu vấn đáp phải nêu: triển khai và vấn đáp theo lao lý tại điều 26 Luật TCVKSND năm năm trước và Điều 143 Luật thi hành án hình sự năm 2010.
       – Để bảo vệ nội dung Tóm lại được chính xác, phải thực hiện việc công bố dự thảo Tóm lại trước khi ban hành chính thức để thống nhất thực hiện.(Có biên bản công bố dự thảo kết luận)
 
       – Sau khi đã ban hành Tóm lại đề xuất kiến nghị cần theo dõi việc thực hiện của cơ quan được kiểm sát để có đầy đủ văn bản trả lời việc thực hiện tiếp thu kiến, kháng nghị  vào hồ sơ. đồng thời sao gửi về Vụ nghiệp vụ một bản theo lao lý thông tin báo cáo của ngành.
       – Hồ sơ kiểm sát phải được sắp xếp theo thứ tự và đánh số, có bảng kê tài liệu kèm theo, được quản lý tàng trữ theo đúng quy định.
    
3.
3.2. Kỹ năng cơ bản trước khi đi vào trực tiếp kiểm sát việc quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù của Trại giam, Trại tạm giam:
– Công tác chuẩn bị:
+Trước khi triển khai trực tiếp kiểm sát định kỳ hoặc đột xuất tại Trại giam, Trại tạm giam, KSV phải tổng hợp tình hình chấp hành pháp luật tại Trại giam, Trại tạm giam trong thời hạn cần kiểm sát để có căn cứ xây dựng kế hoạch kiểm sát, cụ thể là tác dụng theo dõi hoạt động quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù của đơn vị mình, qua hồ sơ, tài liệu liên quan, qua báo cáo của người có trách nhiệm, qua kiến nghị của những cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, qua khiếu nại, tố cáo của người chấp hành án phạt tù hoặc thân nhân của họ và của công dân, qua những phương tiện thông tin đại chúng. Sau đó kiểm sát viên xây dựng kế hoạch nội dung kiểm sát.
          +Trực tiếp kiểm sát định kỳ, đột xuất phải có quyết định trực tiếp kiểm sát, khi kết thúc có Tóm lại bằng văn bản. Trước khi thực thi trực tiếp kiểm sát định kỳ, Viện kiểm sát có kế hoạch trực tiếp kiểm sát; nội dung kế hoạch, quyết định, Tóm lại trực tiếp kiểm sát thực hiện theo mẫu hướng dẫn của VKSNDTC; Quyết định và kế hoạch kiểm sát do lãnh đạo Viện kiểm sát ký ban hành; Kế hoạch kiểm sát phải cụ thể, chi tiết cụ thể về nội dung, nêu rõ trọng điểm cần quan tâm khi tiến hành kiểm sát (những lĩnh vực mà kiểm sát viên đã có thông tin về vi phạm hoặc thường xảy ra vi phạm). Quyết định và kế hoạch kiểm sát, dự kiến kịch làm việc phải được gửi trước cho Ban giam thị Trại giam, Trại tạm giam tối thiểu 05 ngày làm việc để chuẩn bị báo cáo bằng văn bản; đồng thời gửi đến cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đơn vị được kiểm sát để phối hợp chỉ đạo thực hiện (trường hợp trực tiếp kiểm sát đột xuất thì không phải gửi trước quyết định).
       + Trực tiếp kiểm sát định kỳ và đột xuất do Viện trưởng, Phó Viện trưởng hoặc kiểm sát viên được ủy quyền tiến hành.
       + Trưởng đoàn kiểm sát phân công thành viên đoàn nghiên cứu tình hình chấp hành pháp luật, ưu điểm, những vi phạm sống sót lưu ý (nếu có) và Kết luận trực tiếp kiểm sát đợt trước đối với đơn vị được kiểm sát để Giao hàng cho công tác trực tiếp kểm sát;
        – Quy trình tổ chức thực hiện cuộc kiểm sát: 
+Khi tiến hành Trực tiếp kiểm sát phải tổ chức công bố quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát, trải qua nội dung chương trình cuộc kiểm sát, thành phần tham gia và những nhu yếu tương quan ship hàng cuộc kiểm sát (Yêu cầu cung ứng hồ sơ, sổ sách, những báo cáo, văn bản, tài liệu tương quan đến công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù; yêu cầu cử cán bộ phối hợp với đoàn kiểm sát).
+ Nghe giám thị Trại giam, Trại tạm giam báo cáo (bằng văn bản) về số liệu, tình hình hoạt động, tình hình chấp hành pháp luật, những ưu điểm, sống sót trong việc quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù trong thời hạn kiểm sát; Những đề xuất kiến nghị (nếu có), Sau khi nghe báo cáo, kiểm sát viên có thể hỏi hoặc yêu cầu báo cáo bổ trợ những yếu tố chưa rõ.
+ Trưởng đoàn kiểm sát phân công cho những thành viên trực tiếp kiểm sát theo những nội dung trong kế hoạch. Trong quá trình kiểm sát, các thành viên trong đoàn trải qua trưởng phi hành đoàn để yêu cầu đơn vị được kiểm sát cung ứng hồ sơ, sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu tương quan đến công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù, trực tiếp kiểm sát buồng giam, buồng thăm gặp, buồng kỷ luật, nơi bán hàng căng tin, bệnh xá, nơi lao động của phạm nhân và những nơi khác có liên quan, gặp hỏi người chấp hành án, yêu cầu người liên quan giải trình, tiến hành xác minh (nếu thấy cần thiết).
+ Tiến hành các hoạt động kiểm sát (kiểm tra nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và sổ sách, kiểm tra thực tiễn nơi quản lý, giáo dục phạm nhân, nơi lao động, buồng thăm gặp, buồng kỷ luật, căng tin, bệnh xá, gặp hỏi người chấp hành án phạt tù…).
+ Các hoạt động kiểm sát đều phải được ghi chép, lập hồ sơ, lập biên bản (nếu cần thiết) có ký xác nhận của đoàn kiểm sát và Ban giám thị Trại giam, Trại tạm giam để phục vụ cho Kết luận và kiến nghị, kháng nghị.
+ Sau khi kết thúc kiểm sát, thành viên đoàn tổng hợp báo cáo kết quả kiểm sát với trưởng phi hành đoàn để tổng hợp, xây dựng dự thảo kết luận.
+ Tổng hợp, xây dựng Kết luận và công bố kết luận: Sau khi tích lũy được các tài liệu chứng cứ có liên quan đến nội dung chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại giam, Trại tạm giam; Kiểm sát viên tổng hợp, so sánh với các lao lý của pháp luật để xác lập những ưu điểm, vi phạm, tồn tại; xác lập những nguyên do của những ưu điểm, tồn tại; tiến hành phân loại các loại vi phạm, tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm sống sót theo lao lý tại Điều, khoản của văn bản pháp luật nào để xác lập yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị hay yêu cầu khởi tố.., từ đó xây dựng dự thảo kết luận.
Sau khi thống nhất với Ban giám thị Trại giam, Trại tạm giam về thời gian, khu vực tiến hành công bố dự thảo Kết luận (dự thảo kiến nghị, kháng nghị nếu có); Trưởng đoàn tự mình hoặc phân công thành viên đoàn công bố dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát. Sau khi công bố các dự thảo này, nếu đơn vị được kiểm sát có quan điểm thì trưởng đoàn trao đổi, tiếp thu quan điểm (Kiểm sát viên được ủy quyền phải ghi chép những quan điểm giải trình của đơn vị được kiểm sát và lý giải nghiên cứu và phân tích những ý kiến phản hồi) để triển khai xong kết luận.
Thành viên do Trưởng đoàn phân công phải lập biên bản toàn bộ quá trình công bố dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát, dự thảo kiến nghị, kháng nghị (nếu có) và có ký xác nhận của lãnh đạo đơn vị được kiểm sát và Trưởng đoàn trực tiếp kiểm sát.
+ Ban hành Kết luận (kiến nghị, kháng nghị) chính thức, sao gửi đến những đơn vị có liên quan; Hoàn chỉnh hồ sơ trực tiếp kiểm sát.
+ Theo dõi việc thực hiện, trả lời yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị (có văn bản trả lời bằng văn bản của đơn vị được kiểm sát).

3.3.3. Kỹ năng kiểm sát từng nội dung công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại giam Trại tạm giam.
            Trước khi đi vào kiểm sát cần kiểm tra tập hợp các văn bản làm căn cứ xác lập vi phạm xem đã đầy đủ chưa?; rà lại các dạng vi phạm thường gặp để khi kiểm sát được nhanh và chính xác.
           Nghiên cứu kỹ báo cáo, phân công từng thành viên kiểm sát đối với từng loại hồ sơ, từng nội dung phù hợp. Cụ thể như sau:
-Kiểm sát việc thực hiện thủ tục pháp luật trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân:
           +Xem các loại sổ sách, hồ sơ, tài liệu thi hành án hình sự có được lập đầy đủ, đúng đắn theo pháp luật tại Thông tư 63 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an không?; Muốn xác lập được nội dung này, Kiểm sát viên nghiên cứu kỹ Thông tư 63/2011/TT-BCA ngày 7/9/2011 kèm theo Hướng dẫn số: 9492/HD-C81-C83 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Thông tư pháp luật các loại biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án hình sự, các văn bản quy định về trình tự, thủ tục lập các loại hồ sơ quản giáo, HS phạm nhân chết, HS phạm nhân vi phạm kỷ luật, HS khen thưởng phạm nhân, HS hết án, HS vật cấm, HS giam riêng, HS trích xuất, HS Ban tự quản phạm nhân, HS tạm đình chỉ, HS đình chỉ, HS giảm án, HS đặc xá, HS tha tù trước thời hạn có điều kiện…để so sánh xác lập (chú ý các dạng vi phạm của cơ quan thi hành án hình sự đã nêu ở trên việc xác định sẽ nhanh hơn). Khi kiểm sát phải có bút ký ghi chép, trích đầy đủ những sống sót vi phạm ở sổ sách, hồ sơ, tài liệu nào, thiết yếu phải sao chụp lại để đưa vào hồ sơ kiểm sát làm chứng cứ để Tóm lại cho chính xác.
         Kiểm sát việc quản lý:
          +Xem xét việc tiếp nhận phạm nhân: Có biên bản giao nhận không? Có phiếu khám sức khỏe thể chất thể chất khi tiếp nhận không, nội dung phiếu khám sức khỏe có ghi và ký xác nhận đủ không, có thực hiện việc phân loại phạm nhân (theo loại A, B, C) theo thông tư 37 không? Có thông báo cho Tòa án và thân nhân phạm nhân nơi đến chấp hành án không?. Kiểm tra hồ sơ hết án xem xét việc thông báo phạm nhân sắp hết thời hạn chấp hành án có đầy đủ, kịp thời không, việc cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù có bảo vệ không.
          + Kiểm tra việc phân loại bố trí giam giữ xem có đúng loại, đúng khu không, có sơ đồ buồng giam không, biên chế đội phạm nhân có đúng quy định không? việc bố trí các phạm nhân phụ giúp căng tin có đúng đối tượng không, Việc thực hiện kiểm tra lục soát thường xuyên, tổng kiểm tra lục soát có đầy đủ ngặt nghèo không, Việc quản lý ở các buồng giam, khu giam, ở hiện trường lao động, hoạt động dẫn giải, việc quản lý canh gác phạm nhân điều trị tại bệnh viện, quản lý phạm nhân giam riêng.
          + Kiểm tra sổ phản ánh tình hình tổ đội phạm nhân của các đội phạm nhân, sổ phản ánh tình hình PN của Ban tự quản để xem xét nhìn nhận công tác quản lý.
          +Tổng hợp các trường hợp vi phạm kỷ luật, trốn, chết do tự sát, tai nạn đáng tiếc lao động trong kì kiểm sát để nhìn nhận công tác quản lý phạm nhân.
          + kiểm tra hồ sơ khen thưởng, kỷ luật phạm nhân để đánh giá việc thực hiện khen thưởng, kỷ luật có đúng quy định không (nội dung, hình thức kỷ luật), kiểm tra danh sách nâng, hạ loại và so sánh hồ sơ phạm nhân để xác định việc nâng, hạ loại đúng theo quy định không.
Kiểm sát công tác giáo dục phạm nhân:
Xem xét sổ theo dõi học tập để xác định việc giáo dục học tập 4 tiêu chuẩn thi đua CHAPT, nội quy trại giam, việc tổ chức học văn hóa có đủ số buổi, số giờ không, kiểm tra hồ sơ chấp hành xong để xem xét việc thực hiện giáo dục tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân hết án; Kiểm tra sổ sinh hoạt tổ đội phạm nhân để xác định việc sinh hoạt xếp loại thi đua tuần vào thứ 6 hàng tuần, xếp loại thi đua tháng, quý, 6 tháng, năm có đầy đủ, đúng quy định không? Việc thông báo kết quả tái tạo 6 tháng cho mái ấm gia đình phạm nhân. Kiểm tra HS giam riêng để đánh giá công tác giáo dục đối với phạm nhân giam riêng.
Đối với hoạt động kiểm sát việc đặc xá, giảm thời hạn CHHPT, tha tù trước thời hạn có điều kiện đa phần tập trung kiểm sát  theo từng đợt hàng năm, quá trình trực tiếp kiểm sát có phát hiện nội dung mới khác thì tổng hợp bổ sung kết luận.

  • Kiểm sát việc thực hiện các chính sách đối với phạm nhân:

        Bao gồm việc thực hiện các chính sách của phạm nhân như: ăn, mặc, ở, thăm gặp thân nhân, liên lạc điện thoại, chăm sóc y tế, lao động dạy nghề, sinh hoạt giải trí
          +Việc thực hiện chế độ ăn tiêu chuẩn hàng ngày có đảm bảo theo quy định không?chế độ ăn trong những ngày tết, ngày lễ có đầy đủ không?
          +Chế độ mặc: có được cấp công tư trang đầy đủ, kịp thời không, kiểm tra trên cơ sở báo cáo của Trại và các phân trại, gặp hỏi phạm nhân.
          +Chế độ ở: Kiểm tra nắm trên cơ sở báo cáo, xem xét các buồng giam xác định tổng diện tích quy hoạnh quy hoạnh quy hoạnh trên số phạm nhân có đảm bảo diện tích bình quan 2m2/phạm nhân không?
          +Chế độ thăm gặp, nhận quà: Kiểm tra sổ theo dõi thăm gặp, nhận quà để xem xét có vượt số lần, định lượng quà, vượt thời gian quy định không? Đối tượng thăm gặp có đúng không? Kiểm tra hồ sơ thăm gặp thêm giờ vợ hoặc chồng xem có đảm bảo trình tự thủ tục và các điều kiện quy định không, nhất là các trường hợp phạm nhân nữ.
          +Chế độ liên lạc điện thoại với thân nhân: Kiểm tra sổ theo dõi liên lạc điện thoại để xác định số lần và thời gian liên lạc có vượt so với quy định không?Việc liên lạc có được giám sát ngặt nghèo không?
          +Chế độ chăm sóc y tế: Nghiên cứu nội dung kết quả công tác y tế Trại đã báo cáo, làm việc với đội y tế trực tiếp nghe báo cáo tình hình để đánh giá công tác phòng, khám, chữa bệnh đối với phạm nhân có đảm bảo không?
          +Nghiên cứu nội dung hoạt động lao động dạy nghề, sinh hoạt giải trí xác định lao động dạy nghề có được triển khai đúng chế độ không? Hoạt động sinh hoạt giải trí có được tổ chức cho phạm nhân không?
          Các nội dung về chế độ được so sánh với quy định của Nghị định 117/2011/NĐ-CP, Nghị định 90/2015/NĐ-CP, Thông tư 07/2018/TT-BCA, Thông tư liên ngành 02/2012 về tổ chức dạy văn hóa giáo dục pháp luật, thông dụng thời sự và chế độ sinh hoạt giải trí để xác định vi phạm tồn tại.
         -Kiểm sát việc thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động,học nghề của phạm nhân trong trại giam:
          Nghiên cứu nội dung thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, học nghề của phạm nhân mà Trại giam đã báo cáo; Làm việc với đội phục vụ hầu cần yêu cầu báo cáo và cung cấp: việc lập kế hoạch, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch, việc hạch toán thu, chi, kết quả thu, chi và báo cáo kết quả thu, chi, việc sử dụngkết quả lao động, đối chiếu Thông tư 12/2013-TTLT-BCA-BQP-BTC ngày 2/12/2013 để xem xét đánh giá việc chấp hành pháp luật trong hoạt động này.
          Kiểm tra tại các phân trại đánh giá việc thực hiện chế độ lao động đối với phạm nhân của Trại: Về thời gian lao động, lao động thêm giờ và việc bố trí lao động.
          Đối tượng trực tiếp kiểm sát cụ thể ở Trại giam là: các đội hồ sơ giáo dục, đội quản giáo, đội trinh sát, đội kế hoạch hậu cần, đội y tế môi trường, đội cảnh sát bảo vệ; Các phân trại thường trực gồm các tổ hồ sơ giáo dục, quản giáo, trinh sát, phục vụ hầu cần căng tin theo dõi các đội phạm nhân thuộc phân trại.
          *Riêng đối với Trại tạm giam: Chỉ có 01 phân trại quản lý phạm nhân, với số lượng phạm nhân rất ít (thường dưới 30 phạm nhân), chủ yếu để phục vụ các việc làm cho hoạt động tạm giữ tạm giam. Do vậy có một số hoạt động trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân không đề cập tới; Như: không có hoạt động giam riêng, không có Ban tự quản phạm nhân, không có lao động, học nghề, nên quá trình kiểm sát đối với phân trại QLPN của Trại tạm giam cần lưu ý nội dung kiểm sát tránh máy móc.
          *Chú ý thực hiện công tác phúc tra việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị đợt kiểm sát trước đó để kết luận.
           Sau khi phát hiện có vi phạm pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Trại giam Trại tạm giam, Đoàn kiểm sát tổng hợp dự thảo kết luận, kiến nghị, kháng nghị và thực hiện việc công bố dự thảo. Khi ban hành KL, KN, KH N chính thức thì Viện trưởng, Phó Viện trưởng hoặc Kiểm sát viên trực tiếp kiểm sát ký kết luận Yêu cầu, Kiến nghị, Kháng nghị, yêu cầu đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật, chấm dứt việc làm vi phạm pháp luật trong công tác thi hành án hình sự; Kiến nghị khắc phục nguyên nhân và điều kiện dẫn đến vi phạm pháp luật và phòng ngừa tội phạm có thể xảy ra, yêu cầu xử lý người vi phạm pháp luật. (thẩm quyền ký được thực hiện theo quyết định 39/QĐ-VKSTC ngày 26/1/2018 của VKSTC)
       Sau khi ban hành kết luận, kiến nghị hoặc kháng nghị, cần theo dõi đầy đủ, ngặt nghèo việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị của cơ quan thi hành án hình sự theo thời hạn luật định gửi cho Viện kiểm sát.
                                        
PHẦN C: KẾT LUẬN
 
1.Ý nghĩa, phạm vi áp dụng của sáng kiến:

Ý nghĩa: Nội dung giải pháp tác nghiệp trên tuy chưa thật đầy đủ, toàn diện nhưng về cơ bản giúp cho cán bộ, kiểm sát viên VKSND ( nhất là đối với cấp tỉnh) có kiến thức kỹ năng cơ bản khi thực hiện hoạt động công tác kiểm sát thi hành án hình sự, hoạt động quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù đối với Trại giam, trại tạm giam trên địa bàn; khi đọc ý tưởng sáng tạo đã tưởng tượng được gần như toàn bộ hoạt động tác nghiệp, những yêu cầu cần và đủ cho việc thực hiện hoạt động công tác này.
Phạm vi áp dụng: Nội dung ý tưởng sáng tạo tác nghiệp trên có thể áp dụng cho Lãnh đạo, cán bộ, KSV phòng kiểm sát thi hành án hình sự VKSND cấp tỉnh (P8) trong chỉ đạo cũng như thực hiện hoạt động kiểm sát thường kỳ, định kỳ.
 
2. Hiệu quả dự kiến có thể thu được khi áp dụng giải pháp:

Nội dung sáng kiến tác nghiệp trên giúp cho cán bộ, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân đang làm công tác kiểm sát thi hành án hình sự nghiên cứu áp dụng thành hệ thống, chắc như đinh sẽ giúp cho các cán bộ, Kiểm sát viên  nắm vững được kiến thức, nhận thức và áp dụng triển khai có hiệu quả hoạt động công tác kiểm sát thi hành án hình sự theo chức năng thẩm quyền luật định; Như vậy sẽ góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp của các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *