Toán 3 trang 63, 64 Em ôn lại những gì đã học | Cánh diều

Với giải thuật bài tập Toán lớp 3 Em ôn lại những gì đã họctrang 63, 64 sách Cánh diều hay nhất, cụ thể sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3.

Giải bài tập Toán lớp 3 Em ôn lại những gì đã học

Bài giảng bài tập Toán lớp 3 Em ôn lại những gì đã học

Toán lớp 3 Tập 1 trang 63 Luyện tập 1: Tính nhẩm:Toán lớp 3 trang 63, 64 Em ôn lại những gì đã học | Cánh diều (ảnh 1)

 

 

 

 

Lời giải:

2 × 6 = 12

6 × 2 = 12

12 : 2 = 6

12 : 6 = 2

7 × 4 = 28

4 × 7 = 28

28 : 7 = 4

28 : 4 = 7

9 × 3 = 27

3 × 9 = 27

27 : 9 = 3

27 : 3 = 9

8 × 5 = 40

5 × 8 = 40

40 : 8 = 5

40 : 5 = 8


Toán lớp 3 Tập 1 trang 63 Luyện tập 2: Chọn thẻ tương ứng với phần đã tô màu trong mỗi hình sau:

Toán lớp 3 trang 63, 64 Em ôn lại những gì đã học | Cánh diều (ảnh 1)

 

 

 

 

 

Lời giải:

Giải Toán 3 trang 63, 64 Em ôn lại những gì đã học - Cánh diều (ảnh 1)

Hình A được chia làm 2 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu 12 hình A.

Hình B được chia làm 6 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu 16 hình B.

Hình C được chia làm 4 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu 14 hình C.

Hình D được chia làm 3 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu 13 hình D.

Toán lớp 3 Tập 1 trang 63 Luyện tập 3: Chọn dấu (+, -, x, 🙂 thích hợp:

Toán lớp 3 trang 63, 64 Em ôn lại những gì đã học | Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

8 + 1 = 9

7 : 7 = 1

1 × 4 = 4

6 × 0 = 0

6 : 3 = 2

0 + 3 = 3

1 – 1 = 0

0 + 6 = 6

1 × 9 = 9

5 × 0 = 0

1 + 0 = 1

8 : 8 = 1

Toán lớp 3 Tập 1 trang 64 Luyện tập 4: Số? 

Toán lớp 3 trang 63, 64 Em ôn lại những gì đã học | Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

Toán lớp 3 trang 63, 64 Em ôn lại những gì đã học | Cánh diều (ảnh 1)

Toán lớp 3 Tập 1 trang 64 Luyện tập 5: Bác Nam vắt được 5 xô sữa bò, mỗi xô có 8 l sữa.Hỏi bác Nam vắt được tất cả bao nhiêu lít sữa?

Toán lớp 3 trang 63, 64 Em ôn lại những gì đã học | Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

Bác Nam vắt được tất cả số lít sữa là:

8 × 5 = 40 (l)

Đáp số: 40 lít sữa bò

Toán lớp 3 Tập 1 trang 64 Vận dụng: Ước lượng rồi nêu cân nặng phù hợp với mỗi trường hợp sau:

Toán lớp 3 trang 63, 64 Em ôn lại những gì đã học | Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

a) Một miếng bánh nặng 100 g

7 miếng bánh nặng 700 g

Vậy số cần điền vào ô trống là 700 g.

b) Cốc 1 nặng 100 g.

Cốc 2 nặng 400 g

Vậy số cần điền vào ô trống là 400 g

Xem thêm giải thuật bài tập Toán lớp 3 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Em vui học toán

Nhân số tròn chục với một chữ số

Nhân với số có một chữ số (không nhớ)

Luyện tập trang 72

Phép chia hết. Phép chia có dư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *