Giải bài tập Toán lớp 2: Em ôn lại những gì đã học trang 84, 85 – Cánh Diều

Nội dung bài viết

  1. Giải bài tập Toán 2 bài: Em ôn lại những gì đã học – Cánh diều.

Mời những em học viên và quý thầy cô tìm hiểu thêm hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 2: Em ôn lại những gì đã học trang 84, 85 – Cánh Diều được đội ngũ chuyên viên biên soạn không thiếu và ngắn gọn dưới đây.

Giải bài tập Toán 2 bài: Em ôn lại những gì đã học – Cánh diều.

Bài 1 (trang 84 SGK Toán 2 Tập 2):

Số?

 Giải Toán lớp 2 trang 84, 85 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

b) Số?

Giải Toán lớp 2 trang 84, 85 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

a) 

Giải Toán lớp 2 trang 84, 85 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

b) Em nghiên cứu và phân tích những số thành tổng các trăm, chục và đơn vị 

Giải Toán lớp 2 trang 84, 85 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Bài 2 (trang 84 SGK Toán 2 Tập 2):

(> ; < ; =)?

298 … 503                                         189 … 189

972 … 890                                         403 … 430

Lời giải

298 < 503                                          189 = 189

972 > 890                                          403 < 430

Bài 3 (trang 83 SGK Toán 2 Tập 2):

a) Đặt tính rồi tính:

239 + 415                        

782 + 56               

484 – 247                       

622 – 71 

b) Số?

Giải Toán lớp 2 trang 84, 85 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

a) 

 Em điền kết quả như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 84, 85 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

b) 

Giải Toán lớp 2 trang 84, 85 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Bài 4 (trang 85 SGK Toán 2 Tập 2):

Quan sát biểu đồ tranh rồi trả lời các câu hỏi:

Giải Toán lớp 2 trang 84, 85 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

a) Lớp 2B có bao nhiêu học viên tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật?

b) Lớp nào có nhiều học viên tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật nhất?

Lời giải

a) Lớp 2B có 3 học viên tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật.

b) Lớp 2A có 5 học viên tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật.

Lớp 2B có 3 học viên tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật.

Lớp 2C có 8 học viên tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật.

Lớp 2D có 3 học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật.

Vậy: Lớp 2C có nhiều học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật nhất.

Bài 5 (trang 85 SGK Toán 2 Tập 2):

Một người đi 18 km để đến thị trấn, sau đó lại đi tiếp 12 km để đến thành phố. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu kimét?

Lời giải

Người đó đã được số kimét là: 

18 + 12 = 30 (km)

Đáp số: 30 km

Bài 6 (trang 86 SGK Toán 2 Tập 2):

Tìm quãng đường ngắn nhất từ phòng học STEM tới nhà đa năng:

Giải Toán lớp 2 trang 84, 85 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

Tính các quãng đường trọn vẹn có thể đi từ Phòng học STEM đến Nhà đa năng:

+) 250m + 300m + 450m = 1000m

+) 300m + 250m + 450m = 1000m

+) 300m + 470m + 150m = 920m         

Vì 920m < 1000m nên ta chọn được quãng đường ngắn nhất là:

Phòng học STEM => Bể bơi => Vườn trường => Nhà đa năng

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Em ôn lại những gì đã học trang 84, 85 – sách Cánh Diều file PDF hoàn toàn miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *