Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo hôm nay – https://babycutediapers.com

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo hôm nay

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo đất MoMo 12/09/2022 trong thi trường học Heo đất được update liên tục bên cạnh Đáp án cho Heo đi học, đi thi hàng ngày, Đáp án Trường học Heo đất hôm nay. Cùng tìm hiểu thêm đáp án tiếng anh Heo đất, đáp án trường học heo đất tiếng Anh để kiếm thêm heo vàng, lương thực và nhiều phần quà mê hoặc đến từ Ví MoMo.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo Tháng 9 2022 diễn ra từ 01/09/2022 – 30/09/2022 với tổng 90 câu hỏi. Mỗi thử thách có 3 câu hỏi, không số lượng giới hạn thời hạn trả lời. Trả lời đúng được ngay 1 Heo vàng. Đừng quên vào HoaTieu.vn để cập nhật đáp án tiếng Anh cùng heo, đáp án học từ mới cùng Heo chính xác.

1. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo Tháng 9/2022

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 08 ngày 12/9: 1A-2B-3B

1. Điền 1 vần âm để được từ thích hợp miêu tả hình: PRINCE_ _

A. S

2. Từ nào sau đây chỉ tên một phép tính?

B. Subtraction

3. Từ nào sau đây là tên tiếng Anh của nguyên tố Natri?

B. Sodium

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 07 ngày 11/9: 1C-2A-3C

1. Điền từ thích hợp: “How […] do you read books?” – Everyday

C. often

2. Phần (i) trong từ nào sau đây có cách phát âm khác với hai từ còn lại?

A. p(i)nk

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “việc vặt”?

C. chore

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 06 ngày 10/9: 1B-2A-3A

1. Bỏ một vần âm để được một từ đồng nghĩa tương quan tương quan tương quan với từ “intelligent”: CLEVSER

B. S

2. Điền vần âm thích hợp vào ô trống để được từ đúng: DIAL_GUE (cuộc đối thoại)

A. O

3. Điền từ thích hợp: “I […] 18 years old in 2016”.

A. was

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 05 ngày 09/9: 1B-2C-3A

1. Điền cụm từ thích hợp: “Last week, David bought a […].”

B. big black car

2. Từ nào sau đây là tên của một hành tinh trong Hệ Mặt Trời?

C. Mercury

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “bình minh”?

A. sunrise

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 04 ngày 08/9: 1C-2B-3B

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “tha thứ”?

C. forgive

2. Điền từ thích hợp: “Tony can play the guitar […] compose songs.”

B. and

3. Từ nào sau đây trái nghĩa với từ “useful”?

B. useless

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 03 ngày 07/9: 1B-2A-3B

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “can đảm”?

B. courageous

2. Cụm từ “means of transportation” có nghĩa là gì?

A. phương tiện đi lại giao thông

3. Bỏ một vần âm để được từ đúng: SIMIFLAR (tương tự)

B. F

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 02 ngày 06/9: 1C-2A-3C

1. Từ nào trong đây trái nghĩa với từ “hard”?

C. easy

2. Cặp từ nào sau đây là cặp từ đồng nghĩa?

A. important – significant

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “say sóng”?

C. seasick

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách ngày 05/9: 1C-2C-3A

1. Điền từ thích hợp: “I like English because it is […]”

C. interesting

2. Điền từ thích hợp: “He usually gets […] early in the morning.”

C. up

3. Chữ (u) trong từ nào sau đây có cách phát âm khác với hai từ còn lại?

A. exc(u)se

2. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo Tháng 8/2022

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 31 ngày 31/8: 1B-2C-3A

1. Chọn câu vấn đáp tương thích với ngữ cảnh tiếp xúc sau: “Chi is the best singer in our schoool!”

B. I can’t agree with you more.

2. Điền câu vấn đáp thích hợp cho câu hỏi sau: A: How much is this T-shirt? B: It’s […]

C. five hundred thousands dong

3. Trong những từ sau đây, từ nào viết ĐÚNG chính tả?

A. Noodle

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 30 ngày 30/8: 1A-2A-3C

1. Điền từ tương thích vào câu “Why do you buy a lot of food and drink? Becuse I’m having a party […] my mom’s birthday.”

A. for

2. Chọn câu vấn đáp tương thích với ngữ cảnh tiếp xúc sau: “What’s the mater?”

A. Nothing, I’m fine.

3. Chọn câu vấn đáp tương thích với ngữ cảnh tiếp xúc sau: “Have a nice day!”

C. Thanks. The same to you.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 29 ngày 29/8: 1B-2B-3C

1. Câu sau đây đang có lỗi. Cách nào sau đây hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng để chữa lỗi? My classmates (1) are watching (2) / TV in (3) my room (4) / a film on (5)

B. Đổi vị trí (5) lên giữa (2) và (3)

2. Chọn câu vấn đáp tương thích với ngữ cảnh tiếp xúc sau: What subjects do you have today?

B. Literature, PE, English and Art

3. Chọn câu vấn đáp tương thích với ngữ cảnh giao tiếp sau: “What does the do in the afternoon? (* Note Hoatieu: Đúng phải là What does she do in the afternoon mà có thể do đánh máy sai chính tả thành the do nhé)

C. She plays badminton in the playground.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 28 ngày 28/8: 1A-2C-3C

1. Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với những từ còn lại?

A. valent(ine)

2. Từ nào sau đây có trọng âm chính KHÁC với những từ còn lại?

C. prepare

3. Sắp xếp những từ sau đây để triển khai xong câu: some flour (1) / I need (2) / to make a cake. (3) / going to (4) / the bakery. (5) / I am (6)

C. 213645

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 27 ngày 27/8: 1A-2C-3A

1. Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với những từ còn lại?

A. c(o)w

2. Câu sau đây đang có lỗi. Cách nào sau đây có thể sử dụng để chữa lỗi? Na goes to (1) / school in (2) / the morning and (3) / do her homework (4) / after the dinner (5)

C. Thêm “es” vào từ “do” ở (4)

3. Hoàn thành câu sau đây: “H_’s the weather? It’s sunny”.

A. ow

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 26 ngày 26/8: 1A-2B-3C

1. Đâu là một nét nghĩa tiếng Việt của từ “screen”?

A. Màn hình

2. Từ sau đay đã có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với những từ còn lại?

B. p(u)nture

3. Từ sau đay đã có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với những từ còn lại?

C. l(i)quid

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 25 ngày 25/8: 1C-2A-3B

1. Từ nào sau đây KHÔNG sống sót trong tiếng Anh?

C. Grandpaland

2. Từ sau đay đã bị lược hết những nguyên âm. Hãy suy luận và tìm ra từ ban đầu: MZNG

A. Amazing

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “nhiệm vụ”?

B. Mission

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 24 ngày 24/8: 1A-2C-3B

1. Trong tên quốc tế của bộ phim Nước Hàn nổi tiếng “Miracle in Cell No.7”, từ nào có nghĩa là “điều kỳ diệu”?

A. Miracle

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “tìm kiếm”?

C. Search

3. War Invalids and Martyrs Day là cách gọi tiếng Anh của ngày đặc biệt quan trọng quan trọng nào ở nước ta?

B. Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 23 ngày 23/8: 1C-2A-3B

1. What is this?

C. Chimney

2. Bỏ MỘT vần âm để được từ đúng: ESCALATORI (thang cuốn)

A.I

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “một bữa tiệc sang trọng, có nhiều người tham gia”?

B. Banquet

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 22 ngày 22/8: 1C-2B-3B

1. Từ nào sau đây trong tiếng Anh có nghĩa là “bìa cứng, giấy bồi”?

C. Cardboard

2. Loại ghế này trong tiếng Anh gọi là gì?

B. Beanbag

3. Shower head là từ tiếng Anh để chỉ vật dụng nào trong phòng tắm?

B. Vòi hoa sen

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 21 ngày 21/8: 1C-2B-3A

1. Trong tên khu vực nổi tiếng ở Nước Ta “Trường Sơn trail” hoặc “Ho Chi Minh trail”, từ “trail” có nghĩa là gì?

C. Đường mòn

2. Sắp xếp những vần âm sau để được từ có nghĩa: M/T/A/E/A/L/R/I?

B. Material

3. Chọn từ thích hợp với hình ảnh dưới đây?

A. Chalks

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 20 ngày 20/8: 1C-2A-3B

1. Điền vào chỗ trống để triển khai xong câu: “Don’t […] me with Stark” (Đừng so sánh tôi với Stark)

C. compare

2. Chọn từ thích hợp với hình ảnh dưới đây?

A. Man

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “góc”?

B. Angle

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 19 ngày 19/8: 1B-2B-3B

1. Hoang’s birthday is the fifth day of a month. Which of the following days can be Hoang’s birthday?

B. 05-03 (Đáp án có thể hiện 44684 – Nhưng những bạn cứ chọn vẫn báo đáp án đúng)

2. Trong tiêu đề ca khúc “Don’t blame me” (Taylor Swift), từ nào trong đó có nghĩa gốc là “khiển trách, đổ lỗi”?

B. blame

3. Bỏ một vần âm để được từ có nghĩa: LANGUAGVE (ngôn ngữ)

B. V

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 18 ngày 18/8: 1C-2A-3A

1. Trong những từ sau đây, từ nào KHÔNG sống sót trong tiếng Anh?

C. Neccessary

2. Điền vào chỗ trống để triển khai xong xong câu: “August is the __ month of the yearu.”?

A. 8th

3. What is it?

A. It’s an orange

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 17 ngày 17/8: 1C-2A-3B

1. “Thigh bone is the largest bone in the human body”. Điều nào sau đây là đúng trong câu này?

C. Xương đùi là xương lớn nhất trong khung hình người

2. Trong tít báo “Vietnam’s 2022 national high school graduation exam: Oldest candidate graduatest from high school at 82”, có thể Dự kiến ý chính của bài báo là?

A. Thí sinh cao tuổi nhất tốt nghiệp trung học ở tuổi 82

3. What is this dish?

B. Vietnamese stuffed pancakes

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 16 ngày 16/8: 1C-2B-3C

1. Chữ cái “o” KHÔNG thể sử dụng để điền vào chỗ trống nào sau đây, từ đó tạo ra từ có nghĩa?

C. Mac*ine

2. Power ngân hàng nhà nước là từ dùng để chỉ loại vật dụng công nghệ tiên tiến tiên tiến nào sau đây?

B. Pin sạc dự phòng

3. Which of these fairy-tale character has a nose that grows longer when he lies?

C. Pinocchio

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 15 ngày 15/8: 1B-2A-3A

1. Từ nào sau đây KHÔNG có cùng chung nét nghĩa với từ còn lại?

B. Milky Way

2. Mashed potato là cách gọi tiếng Anh của món ăn nào sau đây?

A. Khoai tây nghiền

3. Điền từ còn thiếu để triển khai xong câu sau: “I like cooking very much. I want to become a famous […]” (Tôi rất thích nấu ăn. Tôi muốn trở thành một đầu bếp nổi tiếng)?

A. cook

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 14 ngày 14/8: 1A-2B-3C

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “sự hoạt động, quy trình hoạt động”?

A. Operation

2. Trong từ “cryptocurrency” (tiền mã hóa), yếu tố nào trong từ này có nghĩa là “mã hóa”?

B. Crypto

3. Từ nào sau đây có những nét nghĩa tiếng Việt như “chuỗi”, “dây chuyền”, “dây xích”?

C. Chain

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 13 ngày 13/8: 1A-2B-3B

1. Khi tham gia những sự kiện công cộng ví dụ như đám cưới, tiệc kỷ niệm, có thể bạn sẽ được nhu yếu tuân thủ theo đúng “Dress code”. Vậy “Dress code” có nghĩa là gì?

A. Quy tắc ăn mặc

2. Loại quả nào sau đây có cách gọi trong tiếng Anh là “dracontomelon fruit”?

B. Sấu

3. Vocantional school có nghĩa tiếng Việt là gì?

B. Trường dạy nghề

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 12 ngày 12/8: 1B-2C-3C

1. Các ứng dụng như Siri, Google Assistant, được gọi là những ứng dụng trợ lý ảo. Vậy “Trợ lý ảo” trong tiếng Anh là gì?

B. Virtual assistant

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “sang trọng”?

C. Deluxe

3. Cặp từ nào sau đây KHÔNG có sự tương ứng về nghĩa?

C. Leg – Mũ, nón

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 11 ngày 11/8: 1A-2B-3A

1. Ngoài cách gọi phổ biến, “The Tale of Kieu” là tên gọi tiếng Anh đúng để chỉ tác phẩm văn học nổi tiếng nào?

A. Truyện Kiều

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “ổn định”?

B. Stable

3. Trong tựa đề phim “Detective Conan: The Bride of Halloween”, từ nào có nghĩa là “nàng dâu”

A. Bride

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 10 ngày 10/8: 1B-2C-3B

1. Trong tít báo”Son La exports 20 tonners of fresh longan to Europe and UK”, ta hiểu Sơn La đã xuất 20 tấn loại trái cây nào tới Anh quốc và Châu Âu?

B. Nhãn

2. Từ nào sau đây KHÔNG có nghĩa tiếng Việt là “thiên đường”?

C. Hell

3. Coconut rice paper là tên tiếng Anh của một món ăn đặc sản nổi tiếng ở Bình Định. Đó là món ăn gì?

B. Bánh tráng dừa

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 9 ngày 9/8: 1A-2C-3A 

1. Mới đây, WHO đã cảnh báo dịch đậu mùa khỉ là trường hợp khẩn cấp vè sức khỏe thể chất thể chất cộng đồng. Vậy người ta gọi “đậu mùa khỉ” trong tiếng Anh là gì?

A. Monkeypox

2. Hiện tượng thời tiết “sóng nhiệt” đang gây ra một đợt nắng nóng kỷ lục ở những nước châu Âu. Ghi nhận mức nhiệt lên tới 40 độ C. Hiện tượng này trong tiếng Anh gọi là gì?

C. Heatwave

3. Bỏ MỘT vần âm để được từ đúng: MAYORE (thị trưởng)

A. E

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 8 ngày 8/8: 1A-2A-3B

1. Từ nào sau đây chỉ một loại trái cây?

A. grape

2. Tìm từ thích hợp để miêu tả hình ảnh:

A. a spoon

3. Khi đọc tít báo “Vietnam to limit fossil-fuel vehicles from 2040”, ta có thể dự đoán ý chính của bài báo sẽ nói về việc gì?

B. Nước Ta tiến tới hạn chế sử dụng xe xăng từ 2040

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 7 ngày 7/8: 1A-2B-3C

1. Bỏ một vần âm để được từ đúng: PINAK (màu hồng)

A. A

2. What is this sport?

B. Baseball

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “khuỷu tay”?

C. elbow

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 6 ngày 6/8: 1B-2B-3C

1. Điền từ thích hợp: “Close your […], please!” (Hãy gấp cuốn sách của bạn lại!)

B. book

2. Điền từ thích hợp: “Look […] the board!”

B. at

3. What is this?

C. A kite

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 5 ngày 5/8: 1B-2A-3C

1. Từ nào sau đây chỉ một loài động vật?

B. rabbit

2. Sắp xếp những từ/cụm từ sau thành một câu đúng: five T-shirts/ two hats./ Alan/ has/ and

A. Alan has five T-shirts and two hats.

3. What are they?

C. Umbrellas

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 4 ngày 4/8: 1C-2A-3A

1. Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống: “[…] go to Nha Trang this weekend?”

C. Why don’t we

2. Tìm từ thích hợp để miêu tả hình ảnh?

A. anchor

3. Điền MỘT vần âm vào toàn bộ những chỗ trống để được từ đúng: _ATIO_ALITY (quốc tịch)

A. N

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 3 ngày 3/8: 1A-2A-3B

1. Điền một vần âm vào chỗ trống để được từ đúng: NE_K (cổ)

A. C

2. Bỏ một vần âm để được từ đúng: WERONG (sai)

A. E

3. Sắp xếp những từ sau để được câu đúng: language/ Which/ do/ speak?/ they

B. Which language do they speak?

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 2 ngày 2/8: 1C-2C-3A

1. Từ nào sau đây không được dùng để chỉ một môn thể thao?

C. assignment

2. Phần (ea) trong từ nào sau đây có cách phát âm khác với hai từ còn lại?

C. h(ea)d

3. Từ nào sau đây được dùng để chỉ một loài động vật?

A. frog

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 1 ngày 1/8: 1C-2C-3A

1. Điền MỘT vần âm vào tất cả chỗ trống để được từ đúng: P_R_GR_PH (đoạn văn)

C. A

2. Điền từ thích hợp: “She likes going […] in the autumn.”

C. fishing

3. Sắp xếp những từ/ cụm từ sau để được câu đúng: looks/ my mother./ My/ like/ younger sister/

A. My younger sister looks like my mother.

2. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo Tháng 7/2022

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 31 ngày 31/7: 1C-2A-3B

1. Tại những khách sạn, “bell captain” là từ tiếng Anh chỉ việc làm gì?

C. Đội trưởng khuân vác

2. Sắp xếp những vần âm sau để được từ đúng: H/A/M/R/E/M

A. Hammer

3. Bạn A có người bạn quốc tế tới thăm Việt Nam. Giờ họ muốn mua quà lưu niệm, vậy họ cần đến cửa hàng có đề biển là gì?

B. Souvenir shop

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 30 ngày 30/7: 1A-2B-3A

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “màn cửa”?

A. Curtain

2. Lựa chọn câu trả lời tương thích với câu hỏi sau: “How often do you go swimming?”

B. Twice a week

3. Two thirds of Vietnamese have ngân hàng accounts: central bank. (18/6/2022, VnExpress International) Dựa theo tít báo trên, có khoảng chừng bao nhiêu Phần Trăm người Việt có thông tin tài khoản ngân hàng?

A. >65%

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 29 ngày 29/7: 1C-2B-3B

1. Từ nào sau đây có cách phát âm phần trong ngoặc KHÁC với những từ còn lại?

C. listen(ed)

2. Từ nào sau đây có cách phát âm phần trong ngoặc KHÁC với những từ còn lại?

B. ques(tion)

3. Tìm từ thích hợp với miêu tả sau: “This is a sport we play with a racket and a shuttlecock.”?

B. Badminton

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 28 ngày 28/7: 1C-2B-3A

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “tranh luận, tranh biện”?

C. Debate

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “sự thử thách”?

B. Challenge

3. Chúng ta dùng từ tiếng Anh nào để gọi “trường quốc tế”?

A. International school

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 27 ngày 27/7: 1C-2A-3B

1. Trong câu “Many people donate to the Red Cross, a non-profit organization that aids people free of charge.”, từ non-profit có nghĩa là gì?

C. Phi lợi nhuận

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “phòng thí nghiệm”?

A. Laboratory

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “sự kiện”?

B. Event

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 26 ngày 26/7: 1A-2C-3C

1. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “My best friend is very __. She cares about other people.”

A. kind

2. Câu sau có một lỗi sai. Ta cần chữa lỗi đó thế nào để được câu đúng: If we plant more tree (1) / in the school hard (2) /, the school (3) / will be (4) / a greener place (5).

C. Đổi từ “hard” thành “yard” ở vị trí (2).

3. Có một sự thú vụ trong ngôn ngữ Anh – Anh và Anh – Mỹ. Ví dụ, cùng một từ “pants”, người Mỹ có thể hiểu đó là chiếc quần dài, còn người Anh sẽ hiểu đó là một loại quần khác – “underwear”. Vậy “underwear” có nghĩa là gì?

C. Quần lót

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 25 ngày 25/7: 1C-2A-3B

1. Từ “web browser” có nghĩa tiếng Việt là gì?

C. Trình duyệt web

2. Hãy điền vào chỗ trống để triển khai xong câu: “The Paris Saint-Germain football team has quite a few South American players, including three from …”?

A. Brazil

3. Từ nào sau đây có cách phát âm phần trong ngoặc KHÁC với những từ còn lại?

B. key(s)

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 24 ngày 24/7: 1A-2B-3A

1. Từ “cao bồi” của tiếng Việt trong tiếng Anh gọi là gì?

A. Cowboy

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “linh vật”?

B. Mascot

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “biểu đồ đường”?

A. Line chart

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 23 ngày 23/7: 1B-2A-3C

1. Sesame seed là từ tiếng Anh dùng để chỉ loại hạt gì?

B. Hạt vừng

2. Câu sau đây đang có lỗi. Cách nào sau đây có thể sử dụng để chữa lỗi? Don’t (1) / worry (2) / about (3) / too much (4) / his study report (5).

A. Đổi (4) lên vị trí của (3)

3. Câu nào sau đây ĐỒNG NGHĨA với câu “Lisa is very intelligent”?

C. Lisa is a smart person.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 22 ngày 22/7: 1A-2B-3C

1. Trong tít báo “Bach Ma Temple recognised as special national relic site”, ta hiểu đền Bạch Mã đã được công nhận thương hiệu gì?

A. Di tích quốc gia đặc biệt

2. Trong thông tin thời tiết sau đây, số nào nằm ở phần độ ẩm?

B. 60

3. Vietnam Museum of Ethnology là tên tiếng Anh của địa danh nào sau đây?

C. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 21 ngày 21/7: 1B-2B-3C

1. Trong những tựa game, nếu bạn muốn xem bảng xếp hạng thì bạn cần truy vấn vào mục nào?

B. Leaderboard

2. Sắp xếp lại câu và tìm khẳng định chắc chắn ĐÚNG dựa vào câu sắp xếp được: “a lot of / grows / in her garden / Miss Kelly / vegetable”?

B. Ở vườn chị Kelly có nhiều rau.

3. Trong tên địa danh du lịch nổi tiếng “Berlin Wall”, từ nào có nghĩa là “bức tường”?

C. Wall

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 20 ngày 20/7: 1A-2C-3A

1. Khi sắp xếp những vần âm sau thành 1 từ tiếng Anh có nghĩa, hãy cho biết một nét nghĩa tiếng Việt của từ vừa xếp được: T/S/R/U/T?

A. Tin cậy

2. Trong tựa đề phim “Justice League”, từ “Justice” có nghĩa là gì?

C. Công lý

3. Điền đuôi phù hợp để hoàn thành xong từ: EMPLOY__ (Nhân viên)

A. EE

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 19 ngày 19/7: 1B-2C-3B

1. Trước khi sử dụng bất kể dịch vụ nào, bạn sẽ đọc một văn bản có tên tiếng Anh là “Terms of Service”. Cụm từ này có nghĩa là gì?

B. Điều khoản dịch vụ

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “cập nhật”?

C. Update

3. Câu hỏi: Trong cụm từ “income tax”, từ nào có nghĩa tiếng Việt là “thuế”?

B. Tax

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 18 ngày 18/7: 1B-2A-3B

1. Bỏ MỘT vần âm để được một từ có nghĩa mà không đổi khác vị trí những vần âm trong dãy: O/P/I/L/N/I/O/N (ý kiến, quan điểm)

B. L

2. What is this?

A. Toothpaste

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “súng”?

B. Gun

Đáp án Học tiếng Anh cùng Héo MoMo thử thách 17 ngày 17/7: 1C-2B-3A

1. Khi mở khóa điện thoại, nếu có dòng chữ “Use fingerprint to unlock”, nghĩa là để mở khoá được bạn cần sử dụng yếu tố nào sau đây?

C. Vân tay

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “mối quan hệ, mối liên hệ”?

B. Relationship

3. Từ “Interview” có nét nghĩa tiếng Việt nào sau đây?

A. Phỏng vấn

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 16 ngày 16/7: 1C-2C-3A

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “ước mơ, giấc mơ”?

C. Dream

2. Khẩu hiệu trong những kỳ Thế vận hội (Olympic) là “Nhanh hơn – Cao hơn – Mạnh hơn”. Đáp án nào sau đây diễn đạt đúng chuẩn khẩu hiệu này trong tiếng Anh?

C. Faster – Higher – Stronger

3. Báo chí nước ngoài thường hay gọi đội tuyển bóng đá Nước Ta với biệt danh “Golden Star Warriors”, có nghĩa là “Những ____ Sao Vàng”. Hãy điền vào chỗ trống?

A. Chiến Binh

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 15 ngày 15/7: 1A-2B-3B

1. Điền vào chỗ trống để hoàn thành từ: Q_A_I_Y (chất lượng, phẩm chất)

A. U,L,T

2. Which bird is a symbol of peace?

B. Dove

3. Điền từ còn thiếu để hoàn thành câu: “We should keep __ in the library so that everyone can enjoy reading books.” (Chúng ta nên giữ lạng lẽ trong thư viện để tất cả mọi người đều có thể đọc sách)

B. quiet

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 14 ngày 14/7: 1B-2A-3B

1. Trong tít báo “Vietnam minimum wage to rise next month”, ta hiểu được nội dung chính của bài báo sẽ nói về việc cái gì ở Nước Ta sẽ tăng vào tháng sau?

B. Lương tối thiểu

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “sao lưu”?

A. Backup

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “trại hè”?

B. Summer camp

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 13 ngày 13/7: 1A-2A-3B

1. Từ nào sau đây thích hợp để miêu tả hành vi trong hình?

A. yawn

2. Từ nào sau đây có nghĩa là “đồ lưu niệm”?

A. Souvenir

3. Chữ (a) ở trong từ nào có cách phát âm khác với hai từ còn lại?

B. p(a)rent

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 12 ngày 12/7: 1B-2C-3B

1. Sắp xếp lại những từ sau để được một câu đúng: soon / see / Hope / you / to?

B. Hope to see you soon

2. Điền từ thích hợp: “You should […] your teeth twice a day”

C. brush

3. Bỏ một vần âm để được từ đúng: AUTOMARTIC (tự động)

B. R

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 11 ngày 11/7: 1A-2C-3C

1. Từ nào sau đây không chỉ một mùa trong năm?

A. fog

2. Chữ “e” trong từ nào sau đây có cách phát âm khác với những từ còn lại?

C. (e)ra

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “lông vũ”?

C. feather

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 10 ngày 10/7: 1B-2C-3A

1. Chọn đáp án thích hợp để miêu tả hình ảnh trên:

B. four pineapples

2. Từ nào trong câu sau mắc lỗi: “Last night, I drank lot of milk.”

C. lot of

3. Hãy dịch câu sau sáng tiếng Việt: “Do you want to go to the cinema with me?”

A. Bạn có muốn đi xem phim với tôi không?

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 9 ngày 9/7: 1C-2A-3C

1. Điền một vần âm vào chỗ trống để được từ đúng: PA_TY (buổi tiệc)

C. R

2. Điền từ thích hợp: “Peter […] a white cat and a black dog.”

A. has

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “vườn cây ăn quả”?

C. fruit garden

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 8 ngày 8/7: 1B-2A-3A

1. Từ “waste basket” có nghĩa là gì?

B. Thùng rác

2. Từ nào sau đây không chỉ một thực trạng liên quan đến sức khỏe?

A. deep

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “đồ chơi”?

A. toy

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 7 ngày 7/7: 1C-2C-3B

1. Chọn từ thích hợp để miêu tả hình ảnh trên:

C. stool

2. Từ nào sau đây đồng nghĩa với từ “big”? (to, lớn)

C. large

3. Sắp xếp những từ sau thành câu đúng: Let’s / a / walk / for / go

B. Let’s go for a walk.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 6 ngày 6/7: 1C-2B-3A

1. Từ nào sau đây đúng chính tả?

C. Puzzle

2. Sắp xếp những từ sau thành câu đúng: can /football/ but/ can’t /he /play /swim. /he

B. He can play football but he can’t swim.

3. Điền MỘT vần âm vào tất cả những chỗ trống để được từ đúng: P_P_Y_ (quả đu đủ)

A. A

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 5 ngày 5/7: 1C-2A-3B

1. Điền từ thích hợp: “I often get […] 6 o’clock.”

C. at

2. Từ nào sau đây có thể là một nghĩa tiếng Việt của từ “play”?

A. vở kịch

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “nước rửa tay khô”?

B. hand sanitizer

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 4 ngày 4/7: 1A-2B-3B

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “bảng tính”?

A. spreadsheet

2. Sắp xếp những vần âm sau để được một từ đúng: T / P. / R / G / E / N / A / N

B. pregnant

3. Bỏ một vần âm để được từ đúng: IMMEDIATRE (ngay lập tức)

B. R

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 3 ngày 3/7: 1C-2B-3C

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “hình lập phương”?

C. cube

2. Từ nào sau đây chỉ tên một thể loại văn học?

B. novel

3. Từ nào sau đây không sống sót trong tiếng Anh?

C. cyre

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 2 ngày 2/7: 1C-2A-3B

1. Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống: “Can you drink […]?”

C. wine

2. Bỏ một vần âm để được từ đúng: SCIEONCE (khoa học)

A. O

3. Từ nào sau đây chỉ tên một loại nhạc cụ?

B. violin

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 1 ngày 1/7: 1A-2C-3B

1. Điền số thích hợp: “5% of 20 is […].”

A. 1

2. Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống: ” WTO stands for […].”

C. World Trade Organization

3. Chọn đáp án thích hợp để phản hồi lại câu hỏi sau: “Are you a student or a teacher?”

B. I am a student

3. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo Tháng 6/2022

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 30 ngày 30/6: 1B-2B-3C

1. Điền từ thích hợp: “Peter is taller […] his younger brother.”

B. than

2. Từ nào sau đây có nghĩa là “thân mật”?

B. informal

3. Cụm từ “feed the chicken” có nghĩa là gì?

C. cho gà ăn

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 29 ngày 29/6: 1A-2C-3A

1. Từ nào sau đây TRÁI NGHĨA với từ “ancient”?

A. Modern

2. Bỏ MỘT vần âm để được một từ có nghĩa mà không đổi khác vị trí những vần âm trong dãy: B/U/F/F/A/R/L/O

C. R

3. Điền từ thích hợp: “When did you buy this present?” – “[…]”

A. Yesterday

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 28 ngày 28/6: 1A-2B-3B

1. “Sticky rice” là cách gọi tiếng Anh của món ăn nào sau đây?

A. Xôi

2. Từ nào sau đây có một nét nghĩa tiếng Việt là “lo lắng”?

B. Nervous

3. What is this animal?

B. Squirrel

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 27 ngày 27/6: 1B-2A-3B

1. Với tít báo “Japan to allow mass tourism, but only in tour groups”, ta có thể dự đoán ý chính của bài báo sẽ là gì?

B. Khách tới Nhật Bản phải du lịch theo tour

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “diễn đàn”?

A. forum

3. “Vietnam People’s Navy” là tên tiếng Anh của quân chủng nào trong Quân đội nhân dân Việt Nam?

B. Hải Quân

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 26 ngày 26/6: 1C-2A-3A

1. “Tour guide” là từ tiếng Anh chỉ gì?

C. Hướng dẫn viên du lịch

2. Năm 2021, từ tiếng Anh này đã được Oxford Languages chọn là “từ của năm 2021”. Từ này là viết tắt của từ “vaccine” (vắc xin). Hãy cho biết từ đó là gì?

A. Vax

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “sự khảo sát, sự điều tra”?

A. Survey

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 25 ngày 25/6: 1C-2A-3B

1. Chúng ta đã từng biết đến với những tiếng vỗ tay giòn giã khi cổ vũ cho người hay tập thể mà mình yêu thích. Vậy từ nào trong tiếng Anh có nghĩa là “tiếng vỗ tay”?

C. Applause

2. Bỏ MỘT vần âm để được một từ có nghĩa mà không biến hóa vị trí những vần âm trong dãy: D/I/A/R/B/E/T/E/S (bệnh tiểu đường)

A. R

3. Which of the following words means “a time or day by which something must be done”?

B. Deadline

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 24 ngày 24/6: 1B-2A-3B

1. Trên những trang bán vé xem phim, có một mục phim ghi là “New release”. Những bộ phim nằm trong mục này có đặc thù chung là gì?

B. Phim mới ra

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “Tuần trăng mật”?

A. Honeymoon

3. Câu hỏi: Trong câu hát sau: “Do you want to build a snowman?” (Frozen) từ nào mang nghĩa là “người tuyết”?

B. Snowman

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 23 ngày 23/6: 1A-2C-3A

1. Trong cụm “Pedestrian crossing”, từ “pedestrian” có nghĩa là gì?

A. Người đi bộ

2. “Martial art” là từ tiếng Anh dùng để chỉ bộ môn thể thao nào?

C. Võ thuật

3. “Gender equality” có nghĩa tiếng Việt là gì?

A. Bình đẳng giới

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 22 ngày 22/6: 1A-2B-3C

1. Bỏ MỘT vần âm để được một từ có nghĩa mà không biến hóa vị trí những vần âm trong dãy: P/R/I/V/A/O/C/Y (sự riêng tư, quyền riêng tư)

A. O

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “tổ tiên”?

B. Ancestor

3. Cặp từ nào sau đây KHÔNG có sự tương ứng về nghĩa?

C. Healthy lifestyle – Thức ăn lành mạnh

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 21 ngày 21/6: 1B-2B-3A

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “nạn nhân”?

B. Victim

2. Trong cụm từ “Artificial intelligence” (Viết tắt cho AI), từ “artificial” có nghĩa là gì?

B. Nhân tạo

3. “Bungalow” là từ tiếng Anh để chỉ những ngôi nhà thường có mấy tầng?

A. 1

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 20 ngày 20/6: 1A-2B-3C

1. Từ “ecotourism” trong tiếng Anh dùng để chỉ mô hình du lịch nào?

A. Du lịch sinh thái

2. Sắp xếp những vần âm sau đây để được một từ có nghĩa: A/N/P/O/R

B. Apron

3. Trong showbiz, từ tiếng Anh này dùng để chỉ những tay săn ảnh, thường theo dõi người nổi tiếng để có được những tấm ảnh độc quyền cho tờ tạp chí/tờ báo mà họ phụ trách. Từ đó là gì?

C. Paparazzi

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 19 ngày 19/6: 1C-2B-3C

1. Trong công việc, từ “Teamwork” có nghĩa tiếng Việt là gì?

C. Làm việc nhóm

2. Thông thường, khi nộp hồ sơ xin việc, những công ty đều nhu yếu ứng viên nộp CV. CV là viết tắt của “Curriculum vitae” – cụm từ này có nghĩa là gì?

B.Sơ yếu lí lịch

3. “Ministry of Education and Training” là tên tiếng Anh của cơ quan nào tại nước ta?

C. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 18 ngày 18/6: 1B-2C-3B

1. Trong từ “livestream”, từ “live” có nghĩa là gì?

B. Trực tiếp

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “vỏ sò”?

C. Seashell

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “ấm áp”?

B. Warm

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 17 ngày 17/6: 1A-2B-3C

1. Sau đây là một câu mẫu sử dụng từ “voyage”: “He was a young sailor on his first sea voyage.” Từ câu trên ta có thể hiểu từ “voyage” có nghĩa là gì?

A. Chuyến đi đường dài, đặc biệt là bằng tàu thủy

2. “Filipino” là từ tiếng Anh dùng để chỉ những người tới từ quốc gia Khu vực Đông Nam Á nào?

B. Philippines

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “cháo”?

C. Congee

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 16 ngày 16/6: 1C-2B-3A

1. Trong tiếng Anh, người ta thường dùng từ “popsicle” hoặc “ice lolly” để chỉ một loại kem. Loại kem đó là gì?

C. Kem que

2. Từ “waterpark” có nghĩa tiếng Việt là gì?

B. Công viên nước

3. Bỏ MỘT vần âm để được một từ có nghĩa mà không thay đổi vị trí những vần âm trong dãy: M/O/S/Q/U/Z/I/T/O

A. Z

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 15 ngày 15/6: 1A-2B-3A

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “lễ khai mạc”?

A. Opening Ceremony

2. Trong tít báo “SEA Games: Vietnam win 20 gold medals Monday”, ta hiểu rằng Nước Ta đã lấy thêm được 20 huy chương gì vào ngày thứ Hai?

B. Huy chương vàng

3. Which of the following words means “a small container, sometimes in the shape of a pig, that is used by children for saving money”?

A. Piggy bank

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 14 ngày 14/6: 1A-2B-3A

1. Điền MỘT vần âm vào 2 ô trống để được từ miêu tả hình vẽ: C_C_NUT

A. O

2. Điền từ thích hợp: “My elder sister is known […] the most beautiful girl in her class.”

B. as

3. Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống: “You are a student, […]?

A. aren’t you?

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 13 ngày 13/6: 1C-2B-3C

1. Điền từ thích hợp: “Please wake me […] at 6 o’clock.”

C. up

2. Phần (tion) trong từ nào có cách phát âm khác với hai từ còn lại?

B. ques(tion)

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “tải xuống”?

C. download

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 12 ngày 12/6: 1B-2A-3C

1. Điền MỘT vần âm vào tất cả các chỗ trống để được từ đúng: STU__ORN (bướng bỉnh)

B. B

2. Từ nào sau đây viết đúng chính tả?

A. fashionable

3. Điền từ thích hợp: “Bananas […] to Europe everyday.”

C. are exported

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 11 ngày 11/6: 1B-2A-3A

1. Điền MỘT vần âm vào tất cả các chỗ trống để được từ đúng: PR_NC_PLE (nguyên lí)

B. I

2. Điền từ thích hợp: “John […] in the kitchen when I came.”

A. was cooking

3. Điền từ thích hợp: “[…] the traffic was bad, I arrived on time.”

A. Although

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 10 ngày 10/6: 1C-2B-3A

1. Sắp xếp các từ/ cụm từ sau để được câu đúng: always / drinks / a cup of coffee. / every morning, / my father

C. Every morning, my father always drinks a cup of coffee.

2. Điền từ thích hợp: “Last night, I […] dinner at 7.00p.m.”

B. had

3. Bỏ một vần âm để được từ đúng: BALANCEY (sự cân bằng)

A. Y

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 09 ngày 09/6: 1B-2C-3A

1. Chữ “U” trong tên viết tắt tiếng Anh của Liên Hiệp Quốc là “UN” là viết tắt của từ tiếng Anh nào?

B. United

2. Từ nào sau đây chỉ tên một loại nhạc cụ?

C. guitar

3. Tính từ nào sau đây miêu tả một thực trạng thời tiết?

A. foggy

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 08 ngày 08/6: 1A-2B-3A

1. Từ nào sau đây chỉ một nghề nghiệp?

A. fishmonger

2. Điền một chữ cái vào chỗ trống để được từ đúng: CONFID_NT (tự tin)?

B. E

3. Điền MỘT chữ cái vào tất cả các chỗ trống để được từ đúng: DEF_N_T_ON (định nghĩa)?

A. I

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 07 ngày 07/6: 1C-2A-3C

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “cái gọt bút chì”?

C. pencil sharpener

2. Từ nào sau đây có nghĩa là “pháo hoa”?

A. firework

3. Từ “hippo” là một từ chỉ con vật nào?

C. hà mã

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 06 ngày 06/6: 1A-2B-3B

1. Sắp xếp các từ/cụm từ sau để được câu đúng: types / loves / My father / of wine. / Collecting many

A. My father loves collecting many types of wine

2. Điền từ thích hợp: “My mom is very […] cooking.” (Mẹ tôi rất giỏi nấu nướng)

B. good at

3. Từ nào sau đây chỉ một thứ thường không dùng để làm thực phẩm?

B. table

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 05 ngày 05/6: 1A-2B-3C

1. Sắp xếp các từ/cụm từ sau để được câu đúng “What is / in Hai Phong / temperature / this summer? / the highest”

A. What is the highest temperature in Hai Phong this summer?

2. Điền từ thích hợp: “What animals did you see at the zoo yesterday?” – “[…]”

B. Giraffes and lions.

3. Điền từ thích hợp: “There is a clock in the […]” (Có một cái đồng hồ treo tường ở phòng khách)

C. living room.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 04 ngày 04/6: 1B-2C-3A

1. Sắp xếp các từ/ cụm từ sau để được câu đúng: I love / because it is / my future. / English / a key to success for

B. I love English because it is a key to success for my future

2. How many main colors are there in a rainbow?

C. 7

3. Điền MỘT chữ cái vào 2 ô trống để được từ diễn đạt hình vẽ:

A. P

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 03 ngày 03/6: 1C-2A-3C

1. Điền từ thích hợp: “What color is her hair?” – It is […].”

C. blonde

2. Điền từ thích hợp: “I am the […] student in my class.”

A. tallest

3. Phần (ch) trong từ nào có cách phát âm khác với hai từ còn lại?

C. me(ch)anic

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 02 ngày 02/6: 1A-2C-3B

1. Điền MỘT chữ cái vào 2 ô trống để được từ mô tả hình vẽ? B_SCU_T

A. I

2. Sắp xếp các từ sau để được câu đúng: We / playing / volleyball / now / are

C. We are playing volleyball now.

3. Điền từ thích hợp: “He is from Laos. He is a […]”

B. Laotian

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 01 ngày 01/6: 1B-2A-3A

1. Đây là gì?

B. shovel

2. Điền từ thích hợp: “Mr. Phong […] exercises every morning.”

A. does

3. Điền từ thích hợp: “What […] great idea!”

A. a

4. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo Tháng 5/2022

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 31 ngày 31/5: 1B-2B-3A

1. Từ nào có nghĩa là “bản đồ”?

B. map

2. Điền từ thích hợp: “Let […] play badminton.”

B. us

3. Từ nào có nghĩa là “cầu vồng”?

A. rainbow

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 30 ngày 30/5: 1B-2A-3B

1. Điền từ thích hợp: “Don’t make her […] sad.”

B. feel

2. Từ nào sau đây có nghĩa là “bưu kiện”

A. parcel

3. Từ nào có nghĩa là “lịch”?

B. calendar

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 29 ngày 29/5: 1B-2C-3A

1. Điền từ thích hợp: “This cake is […].”

B. delicious

2. Bỏ một chữ cái để được từ đúng: T / O / G / E /T / H / E / A / R

C. A

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “số điện thoại”?

A. phone number

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 28 ngày 28/5: 1A-2C-3C

1. Điền một chữ cái vào ô trống để tạo thành một từ chỉ tên một loại dụng cụ nhà bếp: SA_CEPAN

A. U

2. Từ nào sau đây chỉ một địa điểm?

C. drugstore

3. Điền từ thích hợp: What an […] weather! (Thật là một thời tiết tồi tệ!)

C. awful

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 27 ngày 27/5: 1B-2C-3B

1. Từ “receptionist” có nghĩa là gì?

B. lễ tân

2. Từ nào sau đây có nghĩa là “hoạt động ngoài trời”?

C. outdoor activity

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “văn phòng phẩm”?

B. stationery

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 26 ngày 26/5: 1A-2B-3C

1. Bỏ một chữ cái để được từ đúng: A / U / T / E / U / M / N

A. E

2. Từ nào sau đây có nghĩa là “hỗ trợ”?

B. support

3. Từ “frank” có nghĩa là gì?

C. thành thật

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 25 ngày 25/5: 1B-2B-3B

1. Từ nào sau đây chỉ tên một loài động vật?

B. seal

2. Điền từ thích hợp: “I need […] to complete my homework.”

B. an hour

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “thợ cắt tóc”?

B. hairdresser

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 24 ngày 24/5: 1A-2A-3C

1. Điền từ thích hợp: “I always […] football at the weekend.”

A. play

2. Từ nào sau đây chỉ tên một môn thể thao?

A. basketball

3. Điền từ thích hợp: “What is the matter […] you?”

C. with

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 23 ngày 23/5: 1A-2B-3B

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “con dơi”?

A. bat

2. Từ nào sau đây là một từ chỉ màu sắc?

B. cyan

3. Sắp xếp các từ sau để được một câu đúng: park? / the / Where / is

B. Where is the park?

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 22 ngày 22/5: 1B-2C-3A

1. Điền từ thích hợp: “[…] are they?” – “They are my parents.”

B. Who

2. Sắp xếp các từ sau để được một câu đúng: I / May / in? / come

C. May I come in?

3. Điền từ thích hợp: “You should […] up early.”

A. wake

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 21 ngày 21/5: 1C-2B-3A

1. Từ nào sau đây không tồn tại trong tiếng Anh?

C. hande

2. Điền từ thích hợp: “My father is a doctor. He works at a […]”

B. hospital

3. Từ chỉ số đếm nào sau đây viết sai chính tả?

A. fourty

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 20 ngày 20/5: 1B-2C-3A

1. Bỏ một chữ cái để được từ đúng: A/V/U/T/H/O/R

B. V

2. Từ nào sau đây chỉ một con vật không có trong thực tế?

C. dragon

3. Từ nào sau đây vừa chỉ một loài động vật, vừa chỉ một thiết bị công nghệ?

A. mouse

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 19 ngày 19/5: 1B-2A-3C

1. Điền từ thích hợp: “My class is on the […] floor.”

B. Sixth

2. Từ nào sau đây có thể là tên của một loại trang phục?

A. cap

3. Từ nào sau đây trái nghĩa với từ “far” (xa)?

C. near

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 18 ngày 18/5: 1A-2C-3B

1. Điền MỘT chữ cái vào cả hai chỗ để được một từ đúng: CL_N_C (Phòng khám bệnh)

A. I

2. Âm (ch) trong từ nào có cách phát âm khác với âm (ch) ở hai từ còn lại?

C. s(ch)ool

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “nguy hiểm”?

B. dangerous

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 17 ngày 17/5: 1B-2C-3C

1. Sắp xếp các chữ cái sau để được một từ đúng: Y / O / G / L / N / O / H / E / C / T

B. Technology

2. Bỏ một chữ cái để được một từ đúng: DISTANOCE (Khoảng cách)

C. O

3. Điền từ thích hợp: “I go to school […] bike.”

C. by

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 16 ngày 16/5: 1B-2C-3A

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “cái nắp chai”?

B. bottle cap

2. Điền MỘT chữ cái vào cả hai chỗ trống để được một từ đúng: CLA_ _MATE (bạn cùng lớp)

C. S

3. Điền từ thích hợp: “My mother is a doctor. She works at a […].”

A. hospital

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 15 ngày 15/5: 1B-2B-3C

1. Trong câu “I’ve booked your flight to Ho Chi Minh City”, từ “book” ở đây có nghĩa là gì?

B. Đặt chỗ

2. “I usually have cereal with milk or sometimes I have toast and jam for breakfast”. Theo câu trên, nhân vật chính nhiều lúc ăn gì vào bữa sáng?

B. Bánh mì nướng phết mứt

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “tòa nhà chọc trời”?

C. Skyscraper

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 14 ngày 14/5: 1B-2C-3A

1. Savings account là từ chỉ khái niệm nào trong nghành kinh tế tài chính tài chính – ngân hàng?

B. Tài khoản tiết kiệm

2. Từ nào sau đây KHÔNG thuộc cùng một trường từ vựng với hai từ còn lại?

C. Park

3. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: “Brad Pitt is a … American actor.” (Brad Pitt là một nam diễn viên nổi tiếng người Mỹ)?

A. famous

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 13 ngày 13/5: 1B-2B-3A

1. Khi sắp xếp các chữ cái sau đây, ta được một từ có nét nghĩa là 1 vật dụng cần thiết cho nông nghiệp. Hãy cho biết đó là gì: R / L / Z / R / F / E / I / T / E / I

B. Phân bón

2. Cách viết nào sau đây đúng khi muốn cảm ơn một ai đó?

B. Thanks.

3. Từ nào sau đây TRÁI NGHĨA với từ minority?

A. Majority

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 12 ngày 12/5: 1A-2B-3A

1. Trong câu: “We have been friends for 10 years”, cụm từ “10 years” có thể thay thế sửa chữa bằng cụm từ nào dưới đây?

A. a decade

2. Trong câu “Vietnam will host the 31st Southeast Asian Games (SEA Games) in May 2022”, từ “host” có nghĩa là gì?

B. Đăng cai, tổ chức

3. Bỏ MỘT chữ cái để được một từ có nghĩa mà không thay đổi vị trí các chữ cái trong dãy: S/T/O/C/K/Y/M/A/R/T/K/E/T (Thị trường chứng khoán)

A. Y

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 11 ngày 11/5: 1A-2C-3B

1. Trong bưu chính viễn thông, “EMS” là viết tắt của “Express Mail Service” – là một dịch vụ chuyển phát mà được rất nhiều cá nhân và tổ chức triển khai sử dụng cho tới ngày hôm nay. Vậy “express” trong cụm trên có ý nghĩa là gì?

A. nhanh

2. Từ nào sau đây KHÔNG có một nét nghĩa tiếng Việt là “người thư ký”?

C. Graphic

3. Aquatic sport là từ chỉ những bộ môn thể thao có đặc điểm như thế nào?

B. Thể thao dưới nước

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 10 ngày 10/5: 1B-2C-3B

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “trứng ốp la”?

B. Fried egg

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “biểu đồ tròn”?

C. Pie chart

3. Trên một số nền tảng mạng xã hội, bạn sẽ thấy có một mục nội dung với tên là “Top trending”/”Trending”. Vậy từ “trend” tiếng Việt có nghĩa là gì?

B. Xu hướng

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 9 ngày 9/5: 1A-2B-3A

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “bài kiểm tra”?

A. Exam

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “đồng phục”?

B. Uniform

3. Trash can là từ tiếng Anh chỉ gì?

A. Thùng rác

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 8 ngày 8/5: 1A-2B-3C

1. Sắp xếp các từ này: LISHELJYF thành 1 từ tiếng Anh chỉ một loài vật?

A. Jellyfish

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “xổ số”?

B. Lottery

3. This is a drink from East Asia made from cold tea mixed with milk, flavourings, etc., which also contains small sweet balls that look like bubbles and are made from tapioca?

C. Bubble tea

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 7 ngày 7/5: 1B-2A-3B

1. Kỳ thủ Lê Quang Liêm là một Đại kiện tướng cờ vua thế giới. Vậy thương hiệu “đại kiện tướng” trong tiếng Anh gọi là gì?

B. Grandmaster

2. Trong tiếng Anh, người ta có một khái niệm mang tên “palindrome”, nghĩa là các từ, số, chữ, chuỗi kí tự nếu đọc xuôi (từ trái sang phải) hay đọc ngược (từ phải sang trái) đều như nhau. Dựa vào khái niệm trên, hãy cho biết từ nào sau đây là một từ “palindrome”?

A. Radar

3. Which of the following words means “the movement or sound of the heart as ít sends blood around the body”?

B. Heartbeat

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 6 ngày 6/5: 1B-2B-3A

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “giới hạn”?

B. Limit

2. Chọn từ có phần trong ngoặc khác phát âm KHÁC với từ còn lại?

B. C(o)ntinent

3. Trong tựa phim “Toy Story”, từ “toy” có nghĩa tiếng Việt là gì?

A. Đồ chơi

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 5 ngày 5/5: 1B-2B-3A

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “ý tưởng”?

B. Idea

2. Từ “plan” có nét nghĩa tiếng Việt nào sau đây?

B. Bản kế hoạch

3. Từ sau đây đã bị lược hết các nguyên âm. Hãy suy luận và tìm ra từ ban đầu: NRGY?

A. Energy

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 4 ngày 4/5: 1B-2A-3A

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “khoản vay”?

B. Loan

2. Trong một vài ngữ cảnh giao tiếp, ví dụ như khi gửi tin nhắn cho bạn bè, người ta có thể sử dụng số lượng nào sau đây để viết thay thế cho từ “for” vì cách phát âm gần giống với nó?

A. 4

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “sân bay nội địa”?

A. Domestic airport

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 3 ngày 3/5: 1C-2B-3A

1. Trên các tuyến đường cao tốc, bạn sẽ thấy các biển báo đề chữ tiếng Anh “Toll plaza”. Vậy “Toll plaza” nghĩa là gì?

C. Trạm thu phí

2. Điền từ phù hợp vào chỗ trống: “All of disasters resulted from … will continue to have a devastating effect on socio-economic development”. (Tất cả các thảm họa do biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục có ảnh hưởng tác động nghiêm trọng đến sự tăng trưởng kinh tế – xã hội)

B. climate change

3. Dịch sang tiếng Việt câu sau: “Da Nang is the most liveable city in Viet Nam”?

A. Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 2 ngày 2/5: 1C-2A-3B

1. Từ nào sau đây KHÔNG đồng nghĩa với từ “bão”?

C. Flash flood

2. Trong cụm từ “Cat Ba Archipelago”, từ “Archipelago” có nghĩa tiếng Việt là gì?

A. Quần đảo

3. Từ tiếng Anh nào sau đây dùng để chỉ “nhà khoa học”

B. Scientist

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 1 ngày 1/5: 1B-2B-3A

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “giới hạn”?

B. Limit

2. Tìm một từ tiếng Anh mở màn bằng chữ “D” và có nghĩa là khoảng cách?

B. Distance

3. Petrol station là cách gọi tiếng Anh của địa điểm nào sau đây?

A. Trạm xăng dầu

5. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo Tháng 4/2022

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 11 ngày 30/4: 1C-2B-3A

1. Điền từ thích hợp để được câu có nghĩa cho trước: “My house is not … .” (Nhà tôi không lớn)

C. big

2. Tìm một từ khởi đầu bằng chữ “L” và kết thúc bằng chữ “E”, có nghĩa là “tình yêu”?

B. Love

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “quả cà chua”?

A. Tomato

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 10 ngày 29/4: 1B-2C-3B

1. Tìm câu trả lời thích hợp cho câu hỏi sau: “Is there any fruit?”

B. There are some grapes

2. Từ nào sau đây có nghĩa là “hộ chiếu”?

C. Passport

3. Từ nào có chữ cái trong ngoặc có cách phát âm khác với hai từ còn lại:

B. TH(I)N

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 9 ngày 28/4: 1B-2C-3B

1. Chúng ta thường thấy một số trang thông tin có bài viết với tựa đề “Fun fact”. Vậy chữ “fact” ở trong “fun fact”‘ có nghĩa là gì?

B. Sự thật

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “cẩu thả”?

C. Careless

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “Máy bay trực thăng”?

B. Helicopter

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 8 ngày 27/4: 1A-2B-3A

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “lò vi sóng”?

A. Microwave

2. What is this?

B. Windmill

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “lính cứu hỏa”?

A. Firefighter

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 7 ngày 26/4: 1B-2C-3A

1. Cereal là từ tiếng Anh chỉ gì?

B. Ngũ cốc

2. Từ nào sau đây khác nghĩa với 2 từ còn lại?

C. Washing machine

3. Đâu là một nét nghĩa tiếng Việt của từ “clinic”?

A. Phòng khám

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 6 ngày 25/4: 1B-2B-3C

1. Trò “Tàu lượn siêu tốc” trong tiếng Anh là gì?

B. Roller coaster

2. Từ nào sau đây có một nét nghĩa tiếng Việt là “người mẫu”?

B. Model

3. Magician là từ tiếng Anh chỉ gì?

C. Ảo thuật gia

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 5 ngày 24/4: 1C-2B-3A

1. What is this animal?

C. Reindeer

2. Từ “eggplant” có nghĩa tiếng Việt là gì?

B. Cà tím

3. Dịch sang tiếng Anh câu sau: “Tôi ăn 3 bữa một ngày”?

A. I have 3 meals per day.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 4 ngày 23/4: 1C-2A-3B

1. Cặp từ nào sau đây KHÔNG có sự tương ứng về nghĩa?

C. Door – Khóa

2. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Dang Van Lam is one of the best __ in Vietnam” (Đặng Văn Lâm là một trong những thủ môn tốt nhất ở Việt Nam)

A. goalkeepers

3. Khi sắp xếp các chữ cái sau đây, ta được một từ có nét nghĩa là 1 loài vật. Hãy cho biết tên của loài vật này: G/I/P/E/U/N/N

B. Chim cánh cụt

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 3 ngày 22/4: 1A-2C-3B

1. Bỏ MỘT chữ cái để được một từ có nghĩa mà không thay đổi vị trí các chữ cái trong dãy: R/A/I/N/C/O/A/S/T (Áo mưa)

A. S

2. Trò chơi “bập bênh” là một trong những game show mà tuổi thơ tất cả chúng ta ai cũng đã từng thử. Vậy cái “bập bênh” trong tiếng Anh gọi là gì?

C. seesaw

3. Trong cụm “Hoi An ancient town”, “ancient town” có nghĩa là gì?

B. Phố cổ

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 2 ngày 21/4: 1B-2A-3B

1. Raisins là cách gọi tiếng Anh của loại hoa quả sấy khô nào?

B. Nho

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “lâu đài cát”?

A. Sand castle

3. Nhân vật này trong tiếng Anh gọi là gì?

B. Witch

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 1 ngày 20/4: 1C-2B-3A

1. Đây là cách viết Tiếng Anh đúng của cụm từ tiếng Việt “triều đại nhà Lý”?

C. Lý dynasty

2. Khoảng cách thế hệ trong tiếng Anh gọi là gì?

B. Generation gap

3. Điền vào chỗ trống: “My sister bought me a ___ bike for my birthday”?

A. new pink Japanese

6. Cách vào Thi học tiếng Anh cùng Heo

Cách 1: Ở ô Tìm kiếm, gõ Trường học Heo đất, Ấn để vào giao diện Trường học Heo đất MoMo, kéo đến giao diện Sự Kiện, chọn sự kiện Thi Học tiếng Anh cùng Heo để vào thi.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo đất MoMo
Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo đất MoMo

Cách 2: Ở giao diện trang chủ, chọn Heo đất MoMo → Vào giao diện Heo đất → Chọn Hộp Nuôi Heo → Chọn Trường học Heo đất → Sự kiện Thi Học tiếng Anh cùng Heo

7. Phần thưởng thi học tiếng Anh cùng Heo MoMo

Trả lời đúng 3 câu hỏi sẽ nhận được:

  • 50g lương thực cho 1 câu trả lời đúng; 25g lương thực cho 1 câu trả lời sai.

Mời các bạn tham khảo các bài viết hữu ích khác trong Mục Tài liệu như là:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *