[Sách Giải] ✅ Bài 116: Em ôn lại những gì đã học – Sách Giải – Học Online Cùng https://babycutediapers.com

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

A

A. Hoạt động thực hành

Câu 1.(Trang 136 Toán 5 VNEN Tập 2): Xếp nhanh những thẻ dưới đây thành phép tính đúng

Giải Toán 5 VNEN Bài 116: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 116 On Lai Nhung Gi Da Hoc 33 01

Trả lời:

Ví dụ mẫu:

Giải Toán 5 VNEN Bài 116: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 116 On Lai Nhung Gi Da Hoc 33 02

– Ngoài những phép tính trên còn có nhiều những phép tính khác, các em tự tìm tiếp

Câu 2.(Trang 137 Toán 5 VNEN Tập 2): Tính:

Giải Toán 5 VNEN Bài 116: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 116 On Lai Nhung Gi Da Hoc 33 03

Trả lời:

Giải Toán 5 VNEN Bài 116: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 116 On Lai Nhung Gi Da Hoc 33 04

Câu 3.(Trang 137 Toán 5 VNEN Tập 2): Tìm x:

a. x + 28 = 4,27 + 2,28

b. x – 7,2 = 3,9 + 2,7

Trả lời:

a. x + 2,8 = 4,27 + 2,28

    x + 2,8 = 6,55

    x = 6,55 – 2,8

    x = 3,75

b. x – 7,2 = 3,9 + 2,7

    x – 7,2 = 6,6

    x = 6,6 + 7,2

    x = 13,8

Câu 4.(Trang 137 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Một mảnh đất hình thang có đáy bé là 150m, đáy lớn bằng Giải Toán 5 VNEN Bài 116: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 116 On Lai Nhung Gi Da Hoc 33 05 đáy bé, chiều cao bằng Giải Toán 5 VNEN Bài 116: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 116 On Lai Nhung Gi Da Hoc 33 06 đáy lớn. Hỏi diện tích quy hoạnh mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta?

Trả lời:

– Đáy lớn của mảnh đất hình thang là:

    (150 : 3) x 5 = 250 (m)

– Chiều cao của mảnh đất hình thang là:

    (250 : 5 ) x 2 = 100 (m)

– Diện tích mảnh đất hỉnh thang là:

Giải Toán 5 VNEN Bài 116: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 116 On Lai Nhung Gi Da Hoc 33 07

– Đổi 20 000 mét vuông = 2ha

Đáp số: 20 000m2; 2ha

Câu 5.(Trang 137 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Đoạn đường AB dài 279km. Lúc 7 giờ, một xe hơi chở hàng đi từ A với tốc độ 45km/giờ. Đến 8 giờ một xe hơi du lịch cũng đi từ A với tốc độ 60km/giờ và đi cùng chiều với xe hơi chở hàng. Hỏi đến mấy giờ xe hơi du lịch đuổi kịp xe hơi chở hàng.

Trả lời:

– Sau 1 giờ, xe hơi chở hàng đi được số km là:

    45 x 1 = 45 (km)

– Sau mỗi giờ ô tô du lịch gần ô tô chở hàng số km là:

    60 – 45 = 15 (km)

– Thời gian để ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng là:

    45 : 15 = 3 (giờ)

– Như vậy ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng lúc:

    8 giờ + 3 giờ = 11 giờ

Đáp số: 11 giờ

Câu 6.(Trang 137 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Tìm x: Giải Toán 5 VNEN Bài 116: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 116 On Lai Nhung Gi Da Hoc 33 08

Giải Toán 5 VNEN Bài 116: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 116 On Lai Nhung Gi Da Hoc 33 09

Vậy x = 20

Câu 7.(Trang 137 Toán 5 VNEN Tập 2): Tính:

Giải Toán 5 VNEN Bài 116: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 116 On Lai Nhung Gi Da Hoc 33 10

Trả lời:

Giải Toán 5 VNEN Bài 116: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 116 On Lai Nhung Gi Da Hoc 33 11 Giải Toán 5 VNEN Bài 116: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 116 On Lai Nhung Gi Da Hoc 33 12

Câu 8.(Trang 138 Toán 5 VNEN Tập 2): Tìm x:

Giải Toán 5 VNEN Bài 116: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 116 On Lai Nhung Gi Da Hoc 33 13

Trả lời:

Giải Toán 5 VNEN Bài 116: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 116 On Lai Nhung Gi Da Hoc 33 14

Câu 9.(Trang 138 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Trong ba ngày một shop bán được 2400kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35% só đường đó, ngày thứ hai bán được 40% số đường ban đầu. Hỏi ngày thứ ba bán được bao nhiêu kg đường?

Trả lời:

Cách 1:

– Cả hai ngày bán được số % đường là:

    35 + 40 = 75 %

– Cả hai ngày bán được số kg đường là:

    (2400 : 100 ) x 75% = 1800 (kg)

– Vậy ngày thứ ba bán được số đường là:

    2400 – 1800 = 600 (kg)

Đáp số: 600 kg

Cách 2:

– Ngày thứ nhất bán được số kg đường là:

    (2400 : 100 ) x 35 = 840 (kg)

– Ngày thứ hai bán được số kg đường là:

    (2400 : 100 ) x 40 = 960 (kg)

– Ngày thứ ba bán được số kg đường là:

    2400 – (960 + 840) = 600 (kg)

Đáp số: 600 kg

Câu 10.(Trang 138 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Một cửa hàng bán hoa quả thu được 1 800 000 đồng. Tính ra số tiền lãi bằng 20% tiền vốn. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng.

Trả lời:

– Số % tiền hoa quả sau khi bán được lãi là:

    100 + 20 = 120%

– Vậy số tiền vốn bắt đầu cửa hàng bỏ ra mua hoa quả là:

    1 800 000 : 120 = 1 500 000 (đồng)

Đáp số: 1 500 000 đồng

B

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1.(Trang 138 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Ngân hàng thông báo: Lãi suất tiền gửi tiết kiệm từ 1 triệu đến dưới 50 triệu đồng là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 30 triệu. Hỏi sau một tháng, người đó nhận được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi?

Trả lời:

– Nếu người đó gửi 30 triệu thì nhận được tiền lãi là:

    (30000000 : 100) x 0,5 = 150000 (đồng)

– Vậy sau một tháng, số tiền cả vốn lẫn lãi của người đó là:

    30000000 + 150000 = 30150000 (đồng)

Đáp số: 30150000 đồng

Câu 2.(Trang 138 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Nhân dịp 1 tháng 6, một cửa hàng đã hạ giá cả mỗi loại sách 15% để thu hút các em học sinh. Hôm sau họ lại tăng giá cả hơn hôm trước thêm 10%. Hãy so sánh giá cả hôm sau với giá bán khởi đầu của mỗi loại sách đó.

Trả lời:

– Cho giá bán ban đầu (không tăng hoặc không giảm) là 100%

→ Vậy, giá bán mỗi loại sách sau khi hạ xuống 15% là:

    100% – 15% = 85%

– Giá bán hôm sau khi mỗi loại sách tăng lên 10% là:

    85% + 10% = 95%

⇒ Như vậy giá ban đầu (100%) cao hơn giá bán hôm sau (95%) là 5%.

MORE

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *