Bài 71: Em ôn lại những gì đã học trang 41 – Giải VBT Toán 2 – Cánh Diều – Sách Toán – Học toán

adsense

Bài 71: Em ôn lại những gì đã học trang 41

Giải Vở bài tập SGK Toán 2 – Sách Cánh diều – Bài 71: Em ôn lại những gì đã học trang 41
============
Thuộc CHUONG 3 VBT TOAN 2 CANH DIEU
=============

Bài 1. Tính nhẩm:

2 x 6 = …               5 x 5 = …                   10 : 2 = …                     35 : 5 = … 

2 x 3 = …                 5 x 8 = …                    8 : 2 = …                      20 : 5 = … 

2 x 9 = …                5 x 10 = …                 18 : 2 = …                      5 : 5 = … 

Trả lời:

2 x 6 = 12               5 x 5 = 25                  10 : 2 = 5                    35 : 5 = 7

2 x 3 = 6                 5 x 8 = 40                   8 : 2 = 4                     20 : 5 = 4

2 x 9 = 18               5 x 10 = 50                18 : 2 = 9                     5 : 5 = 1

Bài 2. a) Nêu thừa số, tích trong phép nhân 5 x 9 = 45

b) Nêu số bị chia, số chia, thương trong phép chia 16 : 2 = 8

c) Viết một phép nhân có thừa số là 2

d) Viết một phép chia có số chia là 5

Trả lời:

a. Thừa số là 5, thừa số 9, tích là 45

b. Số bị chia là 16, số chia là 2, thương là 8

c) Phép nhân có thừa số là 2:  5 x 2 = 10

d) Phép chia có số chia là 5:  10 : 5 = 2

Bài 3. Xem tranh rồi nêu một trường hợp có phép nhân hoặc phép chia:

Bài 71: Em ôn lại những gì đã học trang 41 - Giải VBT Toán 2 - Cánh Diều 1Bài 71: Em ôn lại những gì đã học trang 41 - Giải VBT Toán 2 - Cánh Diều 1

Trả lời:

  • Có 10 quả dưa đỏ, đem chia vào hai thúng, mỗi thúng chứa 5 quả (10 : 2 = 5)
  • Có 20 chai sữa, đem chia vào hai thùng, mỗi thùng chứa 10 chai (20 : 2 = 10)
  • Có 50 quả vú sữa, mỗi đĩa có 5 quả, có tất cả 8 đĩa (40 : 5= 8)
  • Một dãy có 5 cái mũ. Ba hàng có 15 cái mũ (5 x 3 = 15).

Bài 4. Số?

Bài 71: Em ôn lại những gì đã học trang 41 - Giải VBT Toán 2 - Cánh Diều 2Bài 71: Em ôn lại những gì đã học trang 41 - Giải VBT Toán 2 - Cánh Diều 2

adsense

Hình bên được ghép từ:

……. Khối hộp chữ nhật

……. Khối trụ

……. Khối cầu

Trả lời:

Hình bên được ghép từ:

  • 3 khối hộp chữ nhật
  • 4 khối trụ
  • 4 khối cầu

Bài 5. Mỗi đồng hồ đeo tay sau chỉ mấy giờ?

Bài 71: Em ôn lại những gì đã học trang 41 - Giải VBT Toán 2 - Cánh Diều 3Bài 71: Em ôn lại những gì đã học trang 41 - Giải VBT Toán 2 - Cánh Diều 3

Trả lời:

Các đồng hồ chỉ lần lượt là:

  • 8 giờ 30 phút
  • 10 giờ 30 phút
  • 4 giờ 15 phút

Bài 6. Xem lịch tháng 5, viết tiếp vào chỗ chấm:

Bài 71: Em ôn lại những gì đã học trang 41 - Giải VBT Toán 2 - Cánh Diều 4Bài 71: Em ôn lại những gì đã học trang 41 - Giải VBT Toán 2 - Cánh Diều 4

a. Tháng 5 có …………. ngày

b. Sinh nhật Bác Hồ ngày 19 tháng 5 vào thứ ………………….

c. Trong tháng 5 có ………. ngày chỉ nhật. Những ngày đó là …………….

d. Nếu thứ 7 tuần này là ngày 7 tháng 5 thì thứ 7 tuần sau là ngày ………………..

Trả lời:

a. Tháng 5 có 31 ngày

b. Sinh nhật Bác Hồ ngày 19 tháng 5 vào thứ năm

c. Trong tháng 5 có 5 ngày chỉ nhật. Những ngày đó là ngày 1, 9, 15, 22, 29.

d. Nếu thứ 7 tuần này là ngày 7 tháng 5 thì thứ 7 tuần sau là ngày 14.

======

THƯ MỤC SÁCH: Giải Vở Bài tập Toán 2 – Cánh diều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *