drive up trong Tiếng Anh nghĩa là gì?

You can’t drive up and ring a bell.

Con không thể đến đó và bấm chuông được.

As countries develop, industry and higher living standards drive up energy use, oil usage being a major component.

Khi những nước phát triển, ngành công nghiệp và mức sống cao hơn thúc đẩy việc sử dụng năng lượng, việc sử dụng dầu là một thành phần chính.

So you could drive up into the mountains freely blasting The Police on the new Sony Walkman.

Thế nên bạn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn có thể lái xe vào trong núi và thoải mái nổ The Police bằng chiếc Sony Walkman mới toanh.

Why did you drive up all the way to Bethesda to go skateboarding?

Sao phải đến tận Bethesda để trượt ván?

If the Arctic sea ice continues to disappear, it will drive up the planet’s temperature more quickly.

Nếu băng biển Bắc Cực liên tục biến mất, nó sẽ làm tăng nhiệt độ của Trái Đất tăng nhanh hơn và việc tan băng có thể góp thêm phần làm tăng mực nước biển lên một mét, đủ để rình rập đe dọa nhà cửa

Then one night, military trucks drive up to our house.

Và rồi một đêm nọ, một chiếc xe tải quân đội dừng ngay trước nhà chúng tôi.

Just an hour’s drive up the 270.

Chỉ lái xe dọc đường 270 tầm 1 tiếng.

” Now I understand why there is Braille on a driveup ATM machine. “

” Bây giờ tôi hiểu tại sao có mạng lưới hệ thống chữ nổi trên máy ATM ” ( cười )

As we drive up to a small cottage, a man greets us warmly.

Khi chúng tôi đang lái xe lên một ngôi nhà nhỏ, một người đàn ông thân thiện chào chúng tôi.

People don’t drive up this road when it rains.”

Không ai lên trên này khi trời mưa cả.”

Other analysts argue that oil producing countries understate the extent of their reserves to drive up the price.

Các nhà phân tích khác cho rằng các quốc gia sản xuất dầu mỏ đã hiểu được mức độ dự trữ của họ để tăng giá.

And Korea also invests into long school days, which drives up costs further.

Hàn Quốc cũng đầu tư để có ngày học dài hơn, làm ngân sách tăng lên.

Here are some best practices to help drive up your CTR/page RPM:

Dưới đây là một số ít chiêu thức hay nhất giúp tăng CTR/RPM của trang:

Why don’t we drive up to Canada, because we’re close to the border.

Sao tổng thể tất cả tất cả chúng ta không lái xe tới Canada, vì chúng ta đang rất gần biên giới?

So, should I see if she’ll drive up with us next week?

Thế tớ có nên xem xét việc bà ấy sẽ lên đây cùng chúng tớ tuần tới không?

Merv Aldrich was driving up from Balboa through the Santa Ana Canyon.

“Chúng tôi đã hẹn nhau tại Corona,” Mervyn Aldrich sẽ lái xe tới từ Balboa, chạy qua Santa Ana Canyon.

You could drive up there, help him with the paperwork at the embassy.

Anh có thể đến đó, giúp ông ấy ký giấy tờ tại đại sứ quán.

He figured that this would drive up the dopamine, and she’d fall in love with him.

Và anh ta tìm ra rằng điều này có thể làm tăng lượng dopamine, và cô ta có thể sẽ yêu anh ta.

If he’s not driving up the bow of this ferry in 20 minutes, the girl dies.

Nếu anh ta không có ở bến phà trong 20 phút nữa, cô ta sẽ chết.

Though it might create jobs in tourism, there are fears that it would drive up the area’s cost of living.

Mặc dù nó có thể tạo ra việc làm trong ngành du lịch nhưng có những quan ngại rằng, nó sẽ đẩy ngân sách hoạt động và sinh hoạt của khu vực lên cao.

We drive up the street here, we find a family here which earns about two to three dollars a day.

Chạy dọc theo con phố này, chúng ta sẽ thấy một mái ấm gia đình kiếm được từ 2- 3 đô- la/ ngày.

“They’re so steep, when you drive up all you see is the hood of your car and the sky,” I said.

– Chúng rất là dốc, khi cháu lái xe lên dốc tất cả những gì cháu thấy chỉ là mui xe và khung trời thôi. – tôi nói

You can go up this 1,180-foot [359 m] street on foot, but motorists are discouraged from trying to drive up it.

Bạn có thể đi bộ lên đến độ cao 359 mét, nhưng những người lái xe thì cảm thấy nản lòng khi muốn lái lên dốc.

Thus, environmental groups may buy and retire permits, driving up the price of the remaining permits according to the law of demand.

Do đó, các nhóm về môi trường có thể mua và rút giấy phép, tăng giá giấy phép còn lại theo Nguyên lý cung – cầu.

They actually have these buses that drive up and over the lateral moraine and drop people off on the surface of the glacier.

Có những chuyến xe buýt đã chạy qua bờ băng tích và thả hành khách xuống mặt băng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *