Chi bộ Đảng là gì? Điều kiện thành lập chi bộ Đảng thế nào?

Khi nói về cơ cấu tổ chức triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai của Đảng Cộng sản Việt Nam không hề không kể đến chi bộ Đảng. Vậy chi bộ Đảng là gì? Điều kiện xây dựng chi bộ Đảng được lao lý thế nào?

Chi bộ Đảng là gì?

Chi bộ cơ sở là một trong những nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Chi bộ cơ sở cùng với Đảng bộ cơ sở là tổ chức cơ sở Đảng.

Căn cứ khoản 2 Điều 24 Điều lệ Đảng, chi bộ có nhiệm vụ:

– Chi bộ chỉ huy triển khai trách nhiệm chính trị của đơn vị;

– Giáo dục, quản trị và phân công công tác thao tác làm việc làm việc làm việc cho Đảng viên;

– Làm công tác hoạt động quần chúng và công tác phát triển Đảng viên;

– Kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng viên;

– Thu, nộp Đảng phí.

Đặc biệt: Chi bộ, chi uỷ họp thường lệ mỗi tháng một lần

Theo Điều 1 Quy định 98-QĐ/TW, chi bộ cơ sở có chức năng:

– Là hạt nhân chính trị, chỉ huy thực thi đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước.

– Tham gia chỉ huy xây dựng và thực hiện có hiệu suất cao những chủ trương, trách nhiệm công tác của cơ quan.

– Chăm lo đời sống vật chất, niềm tin của cán bộ, công chức và người lao động.

– Xây dựng Đảng bộ, chi bộ và cơ quan vững mạnh.

Đồng thời, khoản 1 Điều 36 Điều lệ Đảng còn lao lý thẩm quyền quyết định hành động khiển trách, cảnh cáo Đảng viên vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, hoạt động và hoạt động và hoạt động và hoạt động và hoạt động và hoạt động và sinh hoạt Đảng, thực hiện trách nhiệm Đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao) thuộc về chi bộ.


Chi bộ Đảng là gì? Được xây dựng từ bao nhiêu Đảng viên? (Ảnh minh họa)

 

Điều kiện xây dựng chi bộ Đảng được lao lý thế nào?

Để được xây dựng chi bộ thì khoản 2 Điều 21 Điều lệ Đảng nêu rõ:

– Ở xã, phường, thị trấn: Có từ 03 Đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ sở Đảng thường trực cấp ủy cấp huyện.

– Ở cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị chức năng chức năng chức năng tính năng sự nghiệp, đơn vị quân đội, công an và những đơn vị khác: Có từ 03 Đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức Đảng (tổ chức cơ sở Đảng hoặc chi bộ thường trực Đảng ủy cơ sở).

Nếu chưa có đủ 03 Đảng viên chính thức thì cấp ủy cấp trên trực tiếp trình làng Đảng viên sinh hoạt ở tổ chức cơ sở Đảng thích hợp.

Đây cũng là pháp luật tại khoản 1 Điều 24 Điều lệ Đảng:

Chi bộ thường trực Đảng uỷ cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi ở của Đảng viên; mỗi chi bộ tối thiểu có 3 Đảng viên chính thức

Với những doanh nghiệp tư nhân, Chỉ thị 33-CT/TW ngày 18/3/2019 quy định, nếu chưa có tổ chức Đảng thì cấp ủy cấp huyện chỉ huy rà soát, nắm chắc số Đảng viên đang làm việc không thay đổi trong những doanh nghiệp nhưng sinh hoạt Đảng ở nơi khác.

Nếu có đủ 03 Đảng viên chính thức trở lên và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại ổn định thì xây dựng chi bộ. Nếu chưa đủ số lượng Đảng viên để xây dựng chi bộ thì chuyển số Đảng viên này về sinh hoạt với một tổ chức Đảng phù hợp. Đồng thời, chuẩn bị những điều kiện kèm theo để xây dựng chi bộ.

Không chỉ vậy, với việc sinh hoạt Đảng của Đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, Công văn số 273-CV/BTCTW ngày 05/4/2021 cũng lao lý như sau:

– Nếu ở xã có từ 03 Đảng viên chính thức trở lên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã thì thành lập chi bộ công an xã trực thuộc Đảng ủy xã, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã và Đảng ủy công an huyện về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng.

– Chỉ các đồng chí Đảng viên là công an xã chính quy mới sinh hoạt ở chi bộ công an xã.

– Chưa sắp xếp đủ số lượng Đảng viên chính thức là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã để thành lập chi bộ thì Đảng ủy trình làng Đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã về sinh hoạt ở chi bộ phù hợp.

Xem thêm…

Như vậy, từ các lao lý trên, có thể khẳng định, nếu có từ 03 Đảng viên chính thức trở lên thì có thể được thành lập chi bộ Đảng.

Trên đây là giải đáp về câu hỏi chi bộ Đảng là gì? Nếu còn thắc mắc, độc giả vui mắt liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ.

>> Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng và chuyên đề

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *