Hang Đá Tiếng Anh Là Gì – Hang Đá Giáng Sinh Tiếng Anh Là Gì

Bạn đang xem:

Hang đá Giáng sinh giờ Anh là christmas crib, phiên âm ˈkrɪsməs krib. Hang đá Giáng sinc là hình tượng của yếu tố Con Chúa nhập thể với Việc tin vấn đề này là tùy thường trực vào đức tin của mỗi cá nhân.Bạn đang xem: Hang đá tiếng anh là gì

Hang đá Giáng sinc giờ đồng hồ đeo tay Anh là christmas crib, phiên âm /ˈkrɪsməs krib/.

*

In legend, God was born in a small cave sầu, where the manger of shepherds shepherds in Bethlehem. Today, almost every large và small church has a cave with a manger, inside there are statues of the Child, St. Joseph, Mary, surrounded by donkeys, sheep, statues of the Three Kings, angels. There was a light above sầu, shining from a star that ledthe Three Kings to God.

Trong truyền thuyết thần thoại, Chúa hiện ra vào một hang đá nhỏ dại, khu vực máng cỏ của những mục đồng chăn chiên trên thành Bê-lem. Ngày ni, phần lớn những giáo mặt đường to nhỏ đều phải có hang đá cùng với máng cỏ, phía bên trong gồm tượng Chúa Hài đồng, Thánh Giuse, Đức bà mẹ Maria, bao quanh có lừa, cừu, tượng Ba Vua, các cục cưng. Phía trên cao có ánh sáng, chiếu xuất phát từ 1 ngôi sao 5 cánh dẫn Ba Vua tìm về cùng với Chúa.

*

A manger /ei ´meindʒə/: Máng cỏ.Statues of the Child /’stæt∫u: əv ðə tʃaild/: Tượng Chúa Hài đồng.

Statues of St. Joseph /’stæt∫u: əv ´dʒouzif/: Tượng thánh Giuse.

Statues of Mary /’stæt∫u: əv ‘mæri/: Tượng Đức bà mẹ Maria.

Statues of the Three Kings /’stæt∫u: əv ðə kiɳ/: Tượng Ba Vua.

Statues of the angels /’stæt∫u: əv ðə ˈeɪndʒl/: Tượng cục cưng.

Donkeys /´dʌηki/: Con lừa.

Sheep /ʃi:p/: Con chiên.

Xem thêm: Revise Là Gì – Giải Nghĩa Và Cách Sử Dụng Revise Như Thế Nào

Một số từ vựng tương quan cho hang đá Giáng sinh bởi giờ Anh:

Christmas tree /ˈkrɪsməs tri:/: Cây thông Giáng sinch.

Bauble /bɔ:bl/: Quả châu.

Tinsel /´tinsəl/: Dây kyên ổn con đường.

Bell /belz/: Chuông.

Stocking /´stɔkiη/: Vớ dài.

Mistletoe /´misəltou/: Nhánh trung bình gửi.

Wreath /ri:θ/: Vòng hoa Giáng sinc.

Candy cane /´kændi kein/: Kẹo hình cây gậy.

Christmas card /ˈkrɪsməs kɑ:d/: Thiệp Noel.

Fairy lights /’feəri laits/: Đèn nhỏ dại treo bên trên cây thông Giáng sinch.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Cutover Là Gì ? Nghĩa Của Từ Cutover Trong Tiếng Việt

Bài viết hang đá Giáng sinch giờ đồng hồ Anh được tổng vừa lòng vị giáo viên TT giờ đồng hồ Anh https://babycutediapers.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *