7 yếu tố cốt lõi để triển khai dự án ERP thành công

Triển khai dự án Bất Động Sản Bất Động Sản Bất Động Sản Bất Động Sản Bất Động Sản Bất Động Sản Bất Động Sản Bất Động Sản Bất Động Sản Bất Động Sản Bất Động Sản Bất Động Sản Bất Động Sản Bất Động Sản Bất Động Sản Bất Động Sản Bất Động Sản Bất Động Sản Bất Động Sản Bất Động Sản Bất Động Sản ERP được thực thi ở tổng thể và tổng lực những bộ phận và phòng ban của doanh nghiệp. Hệ thống ERP làm biến hóa cách thức tương tác cũng như tiến trình vận hành, hoạt động giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giữa những bộ phận với nhau. Vì vậy để dự án tiến hành ERP thành công xuất sắc xuất sắc xuất sắc xuất sắc xuất sắc xuất sắc và đưa vào vận hành, khai thác hiệu suất cao là thử thách của rất nhiều doanh nghiệp. Là đối tác chiến lược chiến lược chiến lược chiến lược chiến lược chiến lược tiến hành ERP với nhiều doanh nghiệp toàn thế giới và những công ty trong nước, Citek đã đúc rút ra 07 yếu tố quan trọng sau giúp cho việc tiến hành dự án ERP thành công như sau!

1. Xác định đúng nhu yếu và khoanh vùng khoanh vùng khoanh vùng phạm vi nhiệm vụ cần triển khai

Chủ doanh nghiệp và những nhà điều hành cần nhận định và đánh giá rõ những khó khăn, thách thức và yếu tố doanh nghiệp gặp phải lúc bấy giờ cũng như trong 3 đến 5 năm tới để xác lập đúng nhu yếu góp vốn đầu tư mạng lưới mạng lưới mạng lưới mạng lưới mạng lưới mạng lưới mạng lưới mạng lưới mạng lưới mạng lưới mạng lưới mạng lưới mạng lưới mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống ERP và phạm vi nhiệm vụ ERP cần triển khai, tương thích với với lộ trình tăng trưởng của doanh nghiệp và năng lực tiếp nhận, quản trị và quản trị và quản trị và quản trị và quản trị và quản lý và quản lý và quản lý và quản lý và vận hành của nhân sự công ty.

Xác định đúng nhu cầu và phạm vi nhiệm vụ cần triển khai

Lựa chọn đối tác tiến hành ERP phù hợp

Sau khi xác lập rõ nhu cầu và vấn đề, doanh nghiệp sẽ tiến hành lựa chọn đối tác tiến hành phù hợp. Đối tác tiến hành phải có nhiều kinh nghiệm tay nghề tay nghề tay nghề và phải được chứng tỏ qua thực tiễn đã tiến hành thành công giải pháp ERP ở nhiều doanh nghiệp cùng lĩnh vực với quy mô doanh nghiệp ngang bằng hoặc lớn hơn quy mô doanh nghiệp hiện nay.

Đối tác tiến hành cần hiểu rõ ngành nghề, những lao lý của kế toán Nước Ta cũng như văn hóa doanh nghiệp Việt Nam để thuận tiện trao đổi, phối hợp và bàn luận trong quá trình kiến thiết xây dựng giải pháp, chuyển giao giải pháp, giảng dạy và giảng dạy người dùng cuối và hỗ trợ khi hệ thống vận hành chính thức.

2. Nhân sự của doanh nghiệp tham gia tiến hành dự án

Việc tiến hành giải pháp ERP tiến hành ở tổng thể những bộ phận và phòng ban của toàn doanh nghiệp, tác động đến hoạt động quản trị toàn doanh nghiệp từ quản lý cấp cao đến quản lý cấp trung và nhân viên cấp dưới cấp dưới thừa hành tác nghiệp. Triển khai ERP làm đổi khác cách thức tương tác cũng như tiến trình tiến độ vận hành, hoạt động giữa những bộ phận với nhau.

Vì vậy cần kêu gọi nhân sự những bộ phận tham gia dự án ERP trong một khoảng chừng thời hạn nhất định từ 4 đến 6 tháng. Vai trò tham gia trong dự án ERP thường thì sẽ có những vị trí: Giám đốc dự án, Quản trị dự án và Người dùng chính (Key User).

Sơ đồ tổ chức dự án ERP

Giám đốc dự án: Thông thường là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Chiến lược

 • Là người có thẩm quyền cao nhất để xác lập những tiềm năng và phạm vi tiến hành của dự án.
 • Hiểu biết vừa đủ những ngành nghề và tiến trình hoạt động của công ty.
 • Là người có uy tín, có năng lực kết nối, thôi thúc và tạo động lực cho những thành viên trong dự án để tiến hành được mục tiêu dự án đề ra.
 • Phân công nguồn lực và cam kết thời hạn tham gia của những thành viên trong dự án.
 • Tiên phong ứng dụng những tiến trình và giải pháp chuẩn của hệ thống.
 • Phê duyệt những thay đổi lớn tương quan đến giải pháp tích hợp giữa những bộ phận phòng ban nếu những bộ phận không tự liên kết và xử lý được với nhau.
 • Thời gian tham gia dự án trung bình: 01 ngày/tuần hoặc khi phát sinh yếu tố cần Giám đốc dự án ra quyết định.

Quản trị dự án: Thông thường là Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Thông tin, Giám đốc Tài chính, Quản trị Dự án đã có kinh nghiệm triển khai ERP

 • Nắm rõ ngành nghề và hoạt động kinh doanh thương mại của công ty, là người có khả năng kết nối và phối hợp với những bộ phận để triển khai dự án.
 • Xây dựng kế hoạch triển khai, triển khai kế hoạch việc làm đã thống nhất đến những bộ phận và phòng ban.
 • Xác định, quản lý những mục tiêu, phạm vi và những mẫu sản phẩm được chuyển giao của dự án.
 • Theo dõi tiến độ và hỗ trợ những bộ phận phòng ban triển khai những việc làm theo kế hoạch đã đề ra.
 • Phối hợp với những bộ phận phòng ban giải quyết những yếu tố phát sinh trong dự án hàng tuần ngay khi có phát sinh.
 • Báo cáo thực trạng dự án với Giám đốc dự án và đội dự án hàng tuần.
 • Tổ chức triển khai tiếp thị quảng cáo online online online online dự án.
 • Thời gian tham gia dự án: 01 buổi/ngày.

Người dùng chính (Key – Users) :

 • Là những người nắm rõ quá trình nghiệp vụ của phân hệ mình phụ trách.
 • Cung cấp đầy đủ những thông tin về thực trạng những quy trình, mẫu biểu đang sử dụng tại công ty.
 • Phối hợp với đối tác đưa ra những giải pháp thích hợp nhất cho phạm vi phân hệ mà mình quản lý.
 • Tham gia và thống nhất những tiến trình nghiệp vụ do đối tác tư vấn trình bày.
 • Xem xét và xác nhận những giải pháp trong phạm vi phân hệ của mình phụ trách.
 • Điều động nhân viên nghiệp vụ của phân hệ mình đảm nhiệm tham gia dự án khi cần thiết.
 • Chạy thử nghiệm hệ thống mới và gật đầu hệ thống.
 • Đào tạo lại cho Người dùng ở đầu cuối (End-Users).
 • Thời gian tham gia dự án trung bình: Trung bình 01 buổi/ngày trong những tiến trình tương quan của dự án (khảo sát, xem xét giải pháp, kiểm thử chấp nhận hệ thống).

Việc tham gia của chỉ huy và quản lý những cấp trong dự án ERP càng nhiều thì tỷ suất thành công của dự án ERP càng cao.

3. Tuân thủ phương pháp luận triển khai ERP

Phương pháp luận triển khai ERP được các hãng xây dựng và đúc kết dựa trên kinh nghiệm triển khai ERP thành công cho hàng ngàn doanh nghiệp trên thế giới.

Do đó, để bảo vệ triển khai thành công, sử dụng hiệu suất cao nguồn lực và giảm thiểu rủi ro khi triển khai ERP, doanh nghiệp cần tuân thủ tuyệt đối đúng phương pháp luận triển khai của hãng ERP đã xây dựng. Đây cũng là điều kiện cần và tiên quyết để triển khai thành công dự án ERP.

Quy trình triển khai ERP

4. Ứng dụng quá trình chuẩn (Best practices) của hãng ERP

Mua hệ thống ERP đồng nghĩa với việc mua các quy trình tiến độ tiến độ tích hợp và kinh nghiệm quản lý tiên tiến và phát triển đạt chuẩn quốc tế, vì thế doanh nghiệp phải khai thác và ứng dụng các quy trình chuẩn và tính hợp của hệ thống. Doanh nghiệp muốn chuẩn hóa hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng quy mô thì càng phải ứng dụng quy trình chuẩn (Best Practices) để thống nhất các chỉ tiêu quản trị và điều hành của toàn công ty, nhà máy, chi nhánh.

Ứng dụng quy trình chuẩn (best practices)

Ứng dụng quy trình chuẩn (Best Practices) trong triển khai ERP sẽ mang lại những quyền lợi cho doanh nghiệp như sau:

 • Áp dụng quy trình đã được nghiên cứu và triển khai thành công trong thực tế từ các doanh nghiệp lớn, giúp hệ thống ERP hoạt động hiệu quả hơn.
 • Đồng thời cắt giảm các khoản ngân sách cho việc nghiên cứu hệ thống, giúp tối ưu nguồn lực công ty.
 • Hạn chế các vấn đề phát sinh từ hệ thống.

5. Đào tạo và quy đổi hệ thống

Đào tạo người dùng chính (Key Users) và người dùng cuối (End Users):

Sử dụng phương pháp Train the Trainer, nghĩa là đối tác triển khai sẽ giảng dạy cho đội ngũ Key Users của doanh nghiệp để thực hiện thành thạo trên hệ thống. Sau đó, Key Users sẽ tiến hành kiểm tra hệ thống so với giải pháp đã thống nhất. Khi hoàn thành xác nhận sẽ tiến hành chuyển dự án qua quá trình quy đổi để vận hành chính thức và Key Users sẽ lên kế hoạch để đào tạo lại cho người dùng cuối (End Users).

Train the Trainer

Phương pháp Train the Trainer giúp cho người dùng chính (Key Users) trấn áp tốt và làm chủ hệ thống khi đưa vào vận hành chính thức. Người dùng chính sẽ trực tiếp đào tạo và hướng dẫn cho người mới khi có sự thay đổi bổ trợ nhân sự.

Việc quy đổi hệ thống rất quan trọng, vì đây là tài liệu hạng mục (Master Data) và số dư đầu kỳ được chuyển đổi tiên phong vào hệ thống để vận hành chính thức hệ thống. Để chuyển đổi dữ liệu thành công và bảo vệ tính chính xác, doanh nghiệp phải có ít nhất 3 lần chuyển trước khi đưa hệ thống đi vào vận hành chính thức.

6.Vận hành chính thức

Hệ thống ERP đi vào vận hành chính thức, doanh nghiệp chỉ vận hành duy nhất một hệ thống để đảm bảo hệ thống hoàn toàn có thể vận hành online.

Các thanh toán giao dịch phát sinh phải nhập liệu và trấn áp tức thời trên hệ thống ERP, trấn áp công việc hàng ngày trên hệ thống ERP, tất cả các chứng từ và báo cáo giải trình in ra từ hệ thống để kiểm soát, ký chứng từ, luân chuyển và tàng trữ chứng từ.

Hệ thống đưa vào vận hành chính thức

7. Truyền thông trong quá trình triển khai hệ thống ERP

Để triển khai thành công dự án ERP, doanh nghiệp cần có chỉ huy cao nhất cùng tham gia thực hiện tiếp thị quảng cáo và cổ vũ cho dự án ERP.

Truyền thông là hoạt động rất quan trọng trong dự án. Thực hiện truyền thông online thường xuyên, định kỳ sẽ giúp update kịp thời các thông tin và cột mốc quan trọng đã đạt được trong dự án. Từ đó, giúp cho toàn thể ban dự án và công ty cập nhật tiến trình dự án đang thực hiện.

Khi ban chỉ huy trực tiếp tham gia vào truyền thông sẽ tạo nên sự kết nối giữa các bộ phận liên quan, đồng thời thôi thúc và cam kết thực hiện chuyển đổi thành công dự án.

doanh nghiệp cần có lãnh đạo cao nhất cùng tham gia thực hiện truyền thông và cổ vũ cho dự án ERP

CÁCH THỨC TRUYỀN THÔNG

 1. Xây dựng kế hoạch truyền thông tổng thể chi tiết cho mỗi giai đoạn.
 2. Trong mỗi giai đoạn cần thực hiện truyền thông ở các nội dung chính quan trọng:
 • Thông qua bản tin, quyết định, mini game, bài Test online và truyền thông đến toàn thể nhân viên có tương quan (Meeting, Mail, Poster, Banner, News).
 • Tổ chức họp trực tiếp và truyền thông mục tiêu, tầm quan trọng cần đạt được của từng giai đoạn.
 • Mỗi tiến trình của dự án sau khi kết thúc cần có 1 bản tin định kỳ.

Lời kết

Tại Việt Nam, lúc bấy giờ nhu cầu ứng dụng hệ thống ERP cũng được các doanh nghiệp chăm sóc và trở thành xu hướng tất yếu trong điều hành và quản trị doanh nghiệp nhằm mục đích nâng cao năng lực quản trị, tối ưu ngân sách và tăng năng lực cạnh tranh đối đầu khi tham gia vào sân chơi toàn cầu.

Nhu cầu ứng dụng hệ thống ERP cũng được các doanh nghiệp quan tâm và trở thành xu hướng tất yếu trong điều hành và quản trị doanh nghiệp

Để triển khai dự án ERP thành công cần nhiều sự quan tâm và cam kết tham gia của lãnh đạo các cấp trong dự án, kinh nghiệm của đối tác triển khai được chứng minh qua thực tiễn các dự án thành công, đội dự án tuân thủ đúng quy trình triển khai và áp dụng các quy trình chuẩn ERP tương thích với doanh nghiệp.

Citek là doanh nghiệp tư vấn triển khai bộ giải pháp chuyển đổi số toàn diện (Giải pháp ERP Oracle NetSuite & SAP), MES, Data Collection, CRM, Data Warehouse, Business Planning, Business Intelligence,…

Citek đã đạt được sự tin tưởng của các công ty toàn thế giới và các công ty hàng đầu trong nước như: Tập đoàn Hoà Phát, Tập đoàn Gelex, Tập đoàn Lộc Trời, Eurowindow, Tập đoàn THP, Adidas, Phenikaa, Dược Nanogen, Cadivi, Thibidi, Honda Việt Nam, Thuỷ sản Minh Phú, Nippon Paint, Tôn Nam Kim, Thép SMC, Diana, Big C, Novaland, Mitsubishi Electric, Tecan,…

Với những góp phần quan trọng trong lĩnh vực Chuyển đổi số, vừa qua, Citek được vinh danh tại Trao Giải TOP 10 DOANH NGHIỆP CNTT VIỆT NAM 2021, Trao Giải SAO KHUÊ 2021 và Trao Giải Sao Vàng Đất Việt 2021. Bên cạnh đó, Citek cũng là đối tác duy nhất tại Nước Ta được SAP vinh danh SAP S/4HANA Partner of The Year 2020, đối tác phát triển nhanh nhất của SAP khu vực Châu Á Thái Bình Dương Thái Bình Dương 2019.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *