Kinh Bát Chánh Đạo – Thiền Tôn Phật Quang – TT. Thích Chân Quang

Kính thưa quý Phật tử và quý bạn đọc thân mến,

Mãi cho đến hôm nay, qua hơn 2500 năm lịch sử, lời Phật dạy vẫn sáng mãi trong lòng người về một con đường đưa đến niềm niềm niềm hạnh phúc tuyệt đối:

“Không bệnh lợi tối thắng/ Niết Bàn lạc tối thắng/ Bát Chánh đường duy nhất/ Đến bình an bất tử” (Kinh Pháp Cú)

Đức Phật sau khi đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn, Người đã đến hóa độ cho 5 đồng đội Kiều Trần Như với bài kinh Tứ Diệu Đế. Đó là một bản tuyên ngôn xác quyết của Đạo Phật về 4 chân lý nhiệm màu: Cả đời sống này là khổ, và nguyên do của khổ là gốc tham ái, trạng thái Niết Bàn chấm dứt mọi khổ đau và cuối cùng là con đường Bát Chánh để đi đến hạnh phúc tuyệt đối ấy.

Biết bao kiếp đi qua, con người vẫn mãi đi tìm hạnh phúc giữa biển đời đầy khổ đau của chốn sinh tử luân hồi. Bát Chánh Đạo chính là con đường để chúng sinh đi đến hạnh phúc của sự giải thoát, giác ngộ với sự tu tập từ cơ bản Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, đến Chánh tinh tấn, Chánh niệm và đỉnh điểm là Chánh Định. Tất cả mọi giáo lý của Đạo Phật đều xoay quanh cốt lõi Bát Chánh Đạo. Nếu sự tu học đi ra ngoài Bát Chánh Đạo thì tổng thể chúng ta đã đi sai đường.

Trước thời đại ngày nay, khi nguồn giáo lý đạo Phật được Viral rộng rãi với nhiều phương tiện đi lại để giáo hóa, giúp cho con người thiết kế kiến thiết xây dựng một đời sống đạo đức, thuần thiện thì Bát Chánh Đạo là một cốt lõi mà ai ai khi đến với Đạo Phật phải nắm vững và hiểu rõ đường đi này. Với trăn trở làm thế nào để cho tầng lớp tu sĩ xuất gia luôn suy nghiệm và giảng dạy Bát Chánh Đạo cho Phật tử, làm thế nào để hàng cư sĩ Phật tử luôn khắc ghi con đường Bát Chánh Đạo làm mục tiêu cho đường tu của mình, Thượng tọa Thích Chân Quang – trụ trì Thiền Tôn Phật Quang đã ghi chép lại bài kinh Bát Chánh Đạo bằng Việt ngữ để người tụng đọc dễ đảm nhiệm và hành trì.

Với niềm tin nơi Đức Phật về con đường Bát Chánh Đạo và hạnh phúc mà người thực hành Bát Chánh Đạo có được, Thiền Tôn Phật Quang xin trân trọng giới thiệu bài kinh Bát Chánh Đạo do TT. Thích Chân Quang biên soạn lại. Mong rằng bài kinh này sẽ Viral khắp nơi nơi, như dòng sông xanh tắm mát lòng người, ai cũng chia nhau như một món quà đạo lý ý nghĩa, để đời sống này mãi ngập tràn hạnh phúc, an vui.

Sau đây là bài kinh Bát Chánh Đạo:

 

                            KINH BÁT CHÁNH ĐẠO

                      Biên soạn: TT. Thích Chân Quang

 

                                  NIỆM HƯƠNG

                           Nguyện đem lòng thành kính

                           Gửi theo đám mây hương

                           Phảng phất khắp mười phương

                           Cúng dường ngôi Tam Bảo    O

                           Thề trọn đời giữ đạo

                           Theo Phật Pháp làm lành

                           Cùng Pháp giới chúng sanh

                           Cầu Phật từ gia hộ                  O

                           Tâm bồ đề kiên cố

                           Chí tu học vững bền

                           Xa bể khổ nguồn mê

                           Chóng quay về bờ giác.          O

 

KỲ NGUYỆN

Hôm nay đệ tử chúng con trì tụng kinh Bát Chánh Đạo, nguyện mười phương Chư Phật gia hộ cho đệ tử chúng con tội diệt, phước sanh, thiện căn tăng trưởng, đạo tâm kiên cố, tinh tấn tu hành, cùng pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. O

 

                                           CÚNG HƯƠNG

                           Giới hương định hương dữ huệ hương

                           Giải thoát, giải thoát tri kiến hương

                           Quang minh vân đài biến Pháp giới

                           Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền   O

                           Nam mô hương cúng dường Bồ Tát

                                                                             (3 lần)      O

 

                                TÁN THÁN PHẬT

                           Đấng Pháp vương vô thượng

                           Ba cõi chẳng ai bằng

                           Thầy của khắp trời người

                           Cha lành chung bốn loại. O

                           Nay con nguyện quy y

                           Diệt trừ vô lượng tội

                           Dâng lên lời tán thán

                           Ức kiếp vẫn khôn cùng. O

                           Con thì vô nghĩa Phật vô biên

                           Cảm ứng sâu xa rất diệu huyền

                           Một chỗ dung thông vô lượng cõi

                           Mười phương chư Phật hiện toàn thân

                           Con như quỳ trước từng Đức Phật

                           Cúi đầu đảnh lễ đến vô biên.   O

 

LỄ PHẬT

  • Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật và Mười Phương Phật.   O (1 lạy)

  • Chí Tâm đảnh lễ, Nam Mô những Kinh thiên Thế Tôn dạy và Mười Phương Pháp.   O (1 lạy)

  • Chí Tâm đảnh lễ, Nam Mô Thánh Tăng theo Thế Tôn học và Mười Phương Tăng.   O (1 lạy)

 

                                     KHAI KINH

                           Pháp vi diệu rất sâu vô lượng

                           Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

                           Con nay nghe được xin trì tụng

                           Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.   O

                           Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

                                                                                 (3 lần)   O

 

                          KINH BÁT CHÁNH ĐẠO

 

                           Kính lạy Đấng Chánh Giác

                           Như vầy con đã nghe

                           Tại Lộc Uyển rừng xanh

                           Sau khi vừa chứng ngộ

 

                           Thế Tôn đến tận chỗ

                           Hóa độ rất tận tình

                           Cho nhóm Kiều Trần Như

                           Đều thành A la hán

 

                           Sau khi khuyên năm vị

                           Khéo giữ ý trung dung

                           Phật dạy lẽ tột cùng

                           Bài kinh Tứ Diệu Đế

 

                           Ai hiểu đời là Khổ

                           Tức là đã hiểu rằng

                           Có một cõi Niết Bàn

                           Vượt ra ngoài sinh tử

 

                           Ai hiểu đời là khổ

                           Tức là phải hiểu rằng

                           Khổ phải có nguyên nhân

                           Bởi Vô minh Ngã chấp

 

                           Ai tin có Giải thoát

                           Tức là phải tin rằng

                           Phải có một con đường

                           Đi về nơi cao thượng

 

                           Kính lạy Đấng Chánh Giác

                           Muôn đời con tôn thờ

                           Đường Bát Chánh bao la

                           Dẫn về nơi Giác ngộ.   O

 

                           Thứ nhất là Chánh Kiến

                           Là hiểu được đường đi

                           Của Nhân Quả chi li

                           Từ đời này đời khác

 

                           Nghiệp một lần gây tạo

                           Thành quả báo về sau

                           Chẳng biết lâu hay mau

                           Nhưng không hề nhầm lẫn

 

                           Rồi tột cùng Giác ngộ

                           Là Vô ngã hoàn toàn

                           Thành tuyệt đối vị tha

                           Từ bi và Trí tuệ

 

                           Vô số điều đạo lý

                           Khắp pháp giới bao la

                           Càng lúc càng hiểu ra

                           Theo tháng ngày tu tập.   O

 

                           Chánh Tư Duy kế tiếp

                           Là xây dựng tâm hồn

                           Thành đạo đức hiền lương

                           Theo từng lần tác ý

 

                           Khi khởi tâm bất thiện

                           Là quyết chí diệt trừ

                           Biết hối hận ăn năn

                           Biết canh phòng lần khác

 

                           Khi đối duyên tiếp cảnh

                           Luôn tác ý thiện lành

                           Tự nhắc chẳng có ta

                           Để mà tham mà giận

 

                           Thường tự răn tự nhắc

                           Phải biết sống vị tha

                           Luôn cung kính ái hòa

                           Không khoe khoang kiêu mạn

 

                           Thường khởi tâm tôn kính

                           Mường Phương Phật Pháp Tăng

                           Như ngưỡng vọng cao sơn

                           Còn mình như bụi rác

 

                           Thường khởi tâm ban rải

                           Từ bi khắp nơi nơi

                           Địa ngục hay cõi trời

                           Cả cỏ cây vạn loại

 

                           Tự nhắc mình tránh khỏi

                           Những ô nhiễm thấp hèn

                           Giữ giới hạnh sạch trong

                           Theo gương bao bậc Thánh

 

                           Càng ngày càng tinh tế

                           Kiểm soát tâm ý mình

                           Phát hiện những điều sai

                           Nhỏ như là sợi tóc.   O

 

                           Thứ ba là Chánh Ngữ

                           Là làm chủ từng lời

                           Để rơi vào lòng người

                           Toàn những điều cao đẹp

 

                           Chẳng có gì tốn kém

                           Chẳng khó khăn vất vả công lao

                           Nhưng tội phước rất nhiều

                           Mỗi khi lên tiếng nói

 

                           Đừng chê bai bừa bãi

                           Kẻo xúc phạm bậc hiền

                           Nhiều kiếp tổn phước duyên

                           Có khi sinh cầm thú

 

                           Cố gắng khen người tốt

                           Khen cho người khác nghe

                           Để mọi người phát tâm

                           Rồi hướng theo điều thiện

 

                           Luôn ngợi ca Phật Pháp

                           Kiên nhẫn độ từng người

                           Về với bóng từ bi

                           Để rời xa đau khổ

 

                           Hay nói về Nhân Quả

                           Về nhiều kiếp luân hồi

                           Cho người biết tin sâu

                           Mà làm lành lánh dữ

 

                           Không nói điều dơ bẩn

                           Không nói điều khen mình

                           Không nói điều đua ganh

                           Không nói điều giả dối

 

                           Vô số điều phải nói

                           Tạo nên công đức lành

                           Nên cẩn trọng thông minh

                           Khi cất lời mở miệng.   O

 

                           Thứ tư là Chánh Nghiệp

                           Là vô số việc làm

                           Rất đơn cử lợi tha

                           Yêu thương và giúp đỡ

 

                           Không làm điều ác độc

                           Gây đau khổ chúng sinh

                           Chỉ làm những việc lành

                           Cho chúng sinh an lạc

 

                           Có khi là lui lại

                           Nhường người tốt tiến lên

                           Có khi là bước lên

                           Gánh lấy điều nặng nhọc

 

                           Có khi là nghiêm khắc

                           Ngăn kẻ xấu làm sai

                           Có khi là ra tay

                           Giúp những ai hành thiện

 

                           Dù còn trong khốn khó

                           Vẫn nỗ lực không ngừng

                           Làm từng chút việc lành

                           Đắp xây nền công đức

 

                           Rất siêng năng lễ Phật

                           Sám hối nghiệp nghìn xưa

                           Việc bất thiện ngăn chừa

                           Điều thiện lành chất chứa

 

                           Bồ tát thường gián tiếp

                           Giúp mà không ai hay

                           Nên phước giữ tròn đầy

                           Để chia cho tất cả

 

                           Biết bao nhiêu việc tốt

                           Khắp ba cõi sáu đường

                           Là Chánh nghiệp phi thường

                           Thành vô biên phước báo.   O

 

                           Thứ năm là chánh Mạng

                           Là nghề nghiệp mưu sinh

                           Nuôi sống bản thân mình

                           Qua kiếp người tạm bợ

 

                           Nhờ phước từ Chánh Nghiệp

                           Nên người được tự do

                           Chọn nghề nghiệp sao cho

                           Phước lành sinh thêm mãi

 

                           Nghề tốt phải gồm đủ

                           Hai yếu tố sau đây

                           Là tạo phước từng ngày

                           Có thời hạn tu tập

 

                           Riêng tỳ kheo tu sĩ

                           Chỉ khất thực xin ăn

                           Chớ suy tính kinh doanh

                           Mà sai đường xuất thế

 

                           Nhưng sa môn khất thực

                           Không luồn cúi thấp hèn

                           Mà đĩnh đạc uy nghi

                           Bất cần và thanh thản

 

                           Đem cuộc sống thanh tịnh

                           Giáo hóa khắp chúng sinh

                           Đổi lấy bát cơm lành

                           Ung dung đường thiên lý.   O

 

                           Sáu là Chánh Tinh Tấn

                           Thực hành cách nhiếp tâm

                           Trong thiền định thậm thâm

                           Vô vàn điều gian khó

 

                           Lúc này tâm chưa nhiếp

                           Vọng tưởng còn chập chùng

                           Thân đau mỏi không ngưng

                           Nhưng không hề thoái chí

 

                           Có khi là thân quyến

                           Gây trở ngại đủ điều

                           Hoặc bệnh tật triền miên

                           Nạn tai không lường hết

 

                           Dù còn nhiều chướng ngại

                           Nhưng hành giải vững lòng

                           Như núi đá ung dung

                           Giữa bão giông sấm sét

 

                           Lòng dặn lòng đã quyết

                           Dù trăm kiếp ngàn đời

                           Tinh tấn mãi không thôi

                           Đi về nơi Vô ngã

 

                           Ngồi kiết già phu tọa

                           An trú khắp toàn thân

                           Cảm giác khắp toàn thân

                           Thân nghiêm trang bất động

 

                           Rồi nhẹ nhàng quán chiếu

                           Thân tạm bợ vô thường

                           Già bệnh chết thảm thương

                           Theo bụi xương bay mất

 

                           Biết thân này đang thở

                           Thân này đang thở vào

                           Thân này đang thở ra

                           Rõ ràng từng chút một

 

                           Mỗi phút giây cuộc sống

                           Vẫn an trú toàn thân

                           Vẫn nhớ thân Vô thường

                           Đêm ngày không gián đoạn.

 

                           Bảy là vào Chánh Niệm

                           Tâm tỉnh giác rỗng rang

                           Lòng thanh toát nhẹ nhàng

                           Nhưng vẫn còn niệm khởi

 

                           Nhờ vào sức tỉnh giác

                           Hành giả trấn áp tâm

                           Không u ám và sầm uất mê lầm

                           Chạy theo ngoài thanh sắc

 

                           Hành giả biết tác ý

                           Theo Vô ngã Từ bi

                           Gắng diệt trừ sân si

                           Tâm càng thêm đạo đức

 

                           Dù mở màn an lạc

                           Nhưng chỉ mới bắt đầu

                           Chưa phải đã vào sâu

                           Trong cõi thiền vi diệu

 

                           Như đi trên băng mỏng

                           Hay chông nhọn than hồng

                           Xin cẩn trọng vô cùng

                           Lúc này đầy nguy hiểm

 

                           Nếu sai lầm đáng tiếc tác ý

                           Với kiêu mạn ngấm ngầm

                           Len lỏi trong nội tâm

                           Ắt có ngày điên loạn

 

                           Càng thêm Tôn kính Phật

                           Đến tuyệt đối vô biên

                           Nguyện thân mạng cúng dường

                           Lên Mười Phương Tam Bảo

 

                           Hành giả còn vất vả

                           Mấy mươi kiếp tái sinh

                           Lên xuống giữa trời người

                           Mới hết đường Chánh Niệm

 

                           Diệt trừ Năm Triền Cái

                           Nóng giận và Tham lam

                           Trạo cử với Hôn trầm

                           Thứ năm là Nghi hối

 

                           Với thời kỳ mạt pháp

                           Người tu đến chỗ này

                           Nhầm tưởng đã đủ đầy

                           An trú nơi thánh quả

 

                           Có khi bị ảo giác

                           Hiện đủ điều lạ kỳ

                           Khiến kiêu mạn hoang mang

                           Để rồi vỡ tan hết

 

                           Có khi được thần trí

                           Biết nhiều việc lạ thường

                           Càng tưởng chứng cao siêu

                           Rồi lạc vào ma đạo

 

                           Vì vậy càng cố gắng

                           Lễ Phật lòng khiêm cung

                           Quán vô ngã hư không

                           Để đi qua vực thẳm

 

                           Thứ tám là Chánh Định

                           Bậc thứ nhất Sơ thiền

                           Thân an nhàn vô biên

                           Dứt xong điều ái dục

 

                           Nhưng vẫn còn tầm tứ

                           Niệm vi tế sâu xa

                           Về đạo lý bao la

                           Nên cũng còn chướng ngại

 

                           Nhị thiền tâm sạch niệm

                           Thân tỉnh giác tuôn trào

                           Như mạch nước dâng cao

                           Không khi nào vơi cạn

 

                           Tam thiền trùm pháp giới

                           Thân đồng cõi hư không

                           Vật chất cũng là tâm

                           Khắp đất trời an lạc

 

                           Tứ thiền là tuyệt đối

                           Tâm tịch tịnh như như

                           Cả thiên hà thái hư

                           Đã vào nơi bản thể

 

                           Nếu tiếp theo quán chiếu

                           Để chứng đạt Tam Minh

                           Hành giả sẽ trở thành

                           Thánh nhân A la hán

 

                           Kính lạy Mười Phương Phật

                           Đường Bát Chánh cao siêu

                           Con chẳng thể hiểu nhiều

                           Nhưng nguyện lòng tu tập

 

                           Bao chúng sinh lạc lối

                           Trong tà kiến si mê

                           Chưa biết chỗ đi về

                           Dòng luân hồi trôi mãi

 

                           Cúi xin Mười Phương Phật

                           Cho Bát Chánh Đạo này

                           Đến mọi chốn nghìn nơi

                           Cho chúng sinh tỉnh ngộ

 

                           Nguyện chúng con dũng cảm

                           Đem Bát Chánh Đạo này

                           Nói với cả mọi người

                           Như món quà cao quý.

             Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

 

                             TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

                           Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ

                           Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

                           Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

                           Phật đạo vô thượng thệ nguyện hành

 

TAM TỰ QUY Y

  • Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô thượng.  (1 lạy)  O

  • Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển.     (1 lạy)  O

  • Tự quy ý Tăng, nguyện cho chúng sinh, tâm ý hòa hợp, biết thương mến nhau. (1 lạy)  O

 

 Video: Kinh Bát Chánh Đạo – TT. Thích Nhuận Trí

https://www.youtube.com/watch?v=rQbnDWVB-pA

https://www.youtube.com/watch?v=GXkBL1Gy2c4

https://www.youtube.com/watch?v=xpXdFVqRZMM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *