Toán lớp 4 bài 91: Em ôn lại những gì đã học

Câu 1: Trang 76 VNEN toán 4 tập 2

Chơi game show “Đặt bài toán theo sơ đồ”:

Mỗi nhóm nhận một phiếu học tập, trên phiếu có vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán về “tổng -tỉ”. Nhóm thảo luận và đặt bài toán tương ứng với sơ đồ đã cho.

Xem lời giải

Câu 2: Trang 77 VNEN toán 4 tập 2

Tổng của hai số là 200. Tỉ sô của hai số đó là $frac{3}{5}$. Tìm mỗi số.

Xem lời giải

Câu 3: Trang 77 VNEN toán 4 tập 2

Hưởng ứng tết trồng cây, lớp 4A và lớp 4B trồng được toàn bộ 390 cây. Tỉ số của số cây lớp 4A trồng được và số cây lớp 4B trồng được là 6 : 7. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Xem lời giải

Câu 4: Trang 77 VNEN toán 4 tập 2

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 182m. Chiều rộng bằng $frac{3}{4}$ chiều dài. Tìm chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó.

Xem lời giải

Câu 5: Trang 77 VNEN toán 4 tập 2

Dựa vào sơ đồ sau, nêu bài toán rồi giải bài toán đó.

Toán lớp 4 bài 91: Em ôn lại những gì đã học

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng

Dựa vào sơ đồ sau, nêu bài toán rôi giải bài toán đó:

Toán lớp 4 bài 91: Em ôn lại những gì đã học

Xem lời giải

 • Toán lớp 4 bài 91: Em ôn lại những gì đã học

  Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!

Câu 1. (trang 76 Toán 4 VNEN Tập 2). Chơi trò chơi “Đặt bài toán theo sơ đồ”:

Mỗi nhóm nhận một phiếu học tập, trên phiếu có vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán về “tổng -tỉ”. Nhóm thảo luận và đặt bài toán tương ứng với sơ đồ đã cho.

Trả lời:

Ví dụ mẫu:

Toán lớp 4 bài 91: Em ôn lại những gì đã học

Đặt bài toán với sơ đồ trên:

Hoa và Hằng cùng nhau hái táo và hái được tổng thể 70 quả táo. Trong đó, số táo mà Hoa hái được bằng số táo mà Hằng hái được. Hỏi mỗi người hái được bao nhiêu quả táo?

Câu 2. (trang 77 Toán 4 VNEN Tập 2). Tổng của hai số là 200. Tỉ sô của hai số đó là. Tìm mỗi số.

Trả lời:

    Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 (phần)

    Giá trị của mỗi phần là: 200 : 8 = 25

    Số thứ nhất là: 25 x 3 = 75

    Số thứ hai là: 25 x 5 = 125

    Đáp số: số thứ nhất 75, số thứ hai 125

Câu 3. (trang 77 Toán 4 VNEN Tập 2). Hưởng ứng tết trồng cây, lớp 4A và lớp 4B trồng được tất cả 390 cây. Tỉ số của số cây lớp 4A trồng được và số cây lớp 4B trồng được là 6 : 7. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Trả lời:

Số phần bằng nhau là:

     6 + 7 = 13 (phần)

Giá trị của mỗi phần là:

     390 : 13 = 30 (cây)

Số cây mà lớp 4A trồng được là:

     30 x 6 = 180 (cây)

Số cây mà lớp 4B trồng được là:

     30 x 7 = 210 (cây)

Đáp số: 4A có 180 cây

     4B có 210 cây

Câu 4. (trang 77 Toán 4 VNEN Tập 2). Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 182m. Chiều rộng bằng chiều dài. Tìm chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó.

Trả lời:

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

     182 : 2 = 91 (m)

Tổng số phần bằng nhau là:

     3 + 4 = 7 (phần)

Giá trị mỗi phần là:

     91 : 7 = 13

Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là:

     13 x 4 = 52 (m)

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là:

     13 x 3 = 39 (m)

Đáp số: chiều dài 52m, chiều rộng 39m

Câu 5. (trang 77 Toán 4 VNEN Tập 2). Dựa vào sơ đồ sau, nêu bài toán rồi giải bài toán đó.

Toán lớp 4 bài 91: Em ôn lại những gì đã học

Trả lời:

Nêu bài toán:

Mẹ hái cam được 360 quả đựng vào hai bao tải. Bao thứ nhất có số quả bằng số quả ở bao thứ hai. Hỏi mỗi bao tải đựng bao nhiêu quả?

Bài giải:

    Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

    Giá trị của mỗi phần là: 360 : 5 = 72 (quả)

    Bao tải thứ nhất có số quả là: 72 x 2 = 144 (quả)

    Bao tải thứ hai có số quả là: 72 x 3 = 216 (quả)

    Đáp số: bao một 72 quả, bao hai 216 quả.

Dựa vào sơ đồ sau, nêu bài toán rôi giải bài toán đó:

Toán lớp 4 bài 91: Em ôn lại những gì đã học

Lời giải

Nêu bài toán:

Hai xe ô tô tải chở được 405 tấn hàng. Số hàng xe thứ nhất chở được bằng số hàng của xe thứ hai. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu tấn hàng?

Bài giải:

Tổng số phần bằng nhau là: 5 + 4 = 9 (phần)

    Giá trị của mỗi phần là: 405 : 9 = 45 (tấn hàng)

    Số hàng xe thứ nhất chở được là: 45 x 5 = 225 (tấn hàng)

    Số hàng xe thứ hai chở được là: 45 x 4 = 180 (tấn hàng)

Đáp số: xe thứ nhất 225 tấn hàng

     xe thứ hai 180 tấn hàng

Xem thêm những bài Giải bài tập Toán lớp 4 chương trình VNEN hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

 • Toán lớp 4 bài 91: Em ôn lại những gì đã học

  Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Toán lớp 4 bài 91: Em ôn lại những gì đã học

Toán lớp 4 bài 91: Em ôn lại những gì đã học

Toán lớp 4 bài 91: Em ôn lại những gì đã học

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Toán lớp 4 bài 91: Em ôn lại những gì đã học

Toán lớp 4 bài 91: Em ôn lại những gì đã học

Loạt bài Giải bài tập Toán 4 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 4 Tập 1, Tập 2 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và san sẻ nhé! Các phản hồi không tương thích với nội quy phản hồi trang web sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Giải Bài 91: Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 76, 77 sách VNEN toán lớp 4 với giải thuật dễ hiểu

Quảng cáo

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

 • Câu 1

 • Câu 2

 • Câu 3

 • Câu 4

 • Câu 5

Toán lớp 4 bài 91: Em ôn lại những gì đã họcToán lớp 4 bài 91: Em ôn lại những gì đã học

Bài tiếp theo Toán lớp 4 bài 91: Em ôn lại những gì đã học

Quảng cáo

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 – Xem ngay

Báo lỗi – Góp ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *