Giải Toán 4 VNEN Bài 91: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN

Giải Toán 4 VNEN Bài 91: Em ôn lại những gì đã học

Giải Toán 4 VNEN Bài 91: Em ôn lại những gì đã học

A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Câu 1. (trang 76 Toán 4 VNEN Tập 2). Chơi trò chơi “Đặt bài toán theo sơ đồ”:

Mỗi nhóm nhận một phiếu học tập, trên phiếu có vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán về “tổng -tỉ”. Nhóm đàm đạo và đặt bài toán tương ứng với sơ đồ đã cho.

Trả lời:

Ví dụ mẫu:

Giải Toán 4 VNEN Bài 91: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN

Đặt bài toán với sơ đồ trên:

Hoa và Hằng cùng nhau hái táo và hái được toàn bộ 70 quả táo. Trong đó, số táo mà Hoa hái được bằng Giải Toán 4 VNEN Bài 91: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN số táo mà Hằng hái được. Hỏi mỗi người hái được bao nhiêu quả táo?

Câu 2. (trang 77 Toán 4 VNEN Tập 2). Tổng của hai số là 200. Tỉ sô của hai số đó là Giải Toán 4 VNEN Bài 91: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN. Tìm mỗi số.

Trả lời:

    Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 (phần)

    Giá trị của mỗi phần là: 200 : 8 = 25

    Số thứ nhất là: 25 x 3 = 75

    Số thứ hai là: 25 x 5 = 125

    Đáp số: số thứ nhất 75, số thứ hai 125

Câu 3. (trang 77 Toán 4 VNEN Tập 2). Hưởng ứng tết trồng cây, lớp 4A và lớp 4B trồng được toàn bộ 390 cây. Tỉ số của số cây lớp 4A trồng được và số cây lớp 4B trồng được là 6 : 7. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Trả lời:

Số phần bằng nhau là:

     6 + 7 = 13 (phần)

Giá trị của mỗi phần là:

     390 : 13 = 30 (cây)

Số cây mà lớp 4A trồng được là:

     30 x 6 = 180 (cây)

Số cây mà lớp 4B trồng được là:

     30 x 7 = 210 (cây)

Đáp số: 4A có 180 cây

     4B có 210 cây

Câu 4. (trang 77 Toán 4 VNEN Tập 2). Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 182m. Chiều rộng bằng Giải Toán 4 VNEN Bài 91: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN chiều dài. Tìm chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó.

Trả lời:

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

     182 : 2 = 91 (m)

Tổng số phần bằng nhau là:

     3 + 4 = 7 (phần)

Giá trị mỗi phần là:

     91 : 7 = 13

Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là:

     13 x 4 = 52 (m)

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là:

     13 x 3 = 39 (m)

Đáp số: chiều dài 52m, chiều rộng 39m

Câu 5. (trang 77 Toán 4 VNEN Tập 2). Dựa vào sơ đồ sau, nêu bài toán rồi giải bài toán đó.

Giải Toán 4 VNEN Bài 91: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN

Trả lời:

Nêu bài toán:

Mẹ hái cam được 360 quả đựng vào hai bao tải. Bao thứ nhất có số quả bằng Giải Toán 4 VNEN Bài 91: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN số quả ở bao thứ hai. Hỏi mỗi bao tải đựng bao nhiêu quả?

Bài giải:

    Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

    Giá trị của mỗi phần là: 360 : 5 = 72 (quả)

    Bao tải thứ nhất có số quả là: 72 x 2 = 144 (quả)

    Bao tải thứ hai có số quả là: 72 x 3 = 216 (quả)

    Đáp số: bao một 72 quả, bao hai 216 quả.

B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Dựa vào sơ đồ sau, nêu bài toán rôi giải bài toán đó:

Giải Toán 4 VNEN Bài 91: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN

Lời giải

Nêu bài toán:

Hai xe ô tô tải chở được 405 tấn hàng. Số hàng xe thứ nhất chở được bằng Giải Toán 4 VNEN Bài 91: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN số hàng của xe thứ hai. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu tấn hàng?

Bài giải:

Tổng số phần bằng nhau là: 5 + 4 = 9 (phần)

    Giá trị của mỗi phần là: 405 : 9 = 45 (tấn hàng)

    Số hàng xe thứ nhất chở được là: 45 x 5 = 225 (tấn hàng)

    Số hàng xe thứ hai chở được là: 45 x 4 = 180 (tấn hàng)

Đáp số: xe thứ nhất 225 tấn hàng

     xe thứ hai 180 tấn hàng

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 4 chương trình VNEN hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.https://babycutediapers.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 4 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 4 Tập 1, Tập 2 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *