Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 55, 56, 57, 58 Em làm được những gì – Chân trời sáng tạo

  • Giáo dục cấp 1
  • Lớp 2
  • Giải Toán lớp 2 – Chân trời sáng tạo

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 55, 56, 57, 58 Em làm được những gì – Chân trời sáng tạo

❮ Bài trước
Bài sau ❯

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 55, 56, 57, 58 Em làm được những gì – Chân trời sáng tạo

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 55, 56, 57, 58 Em làm được những gì sách Chân trời phát minh phát minh phát minh phát minh phát minh sáng tạo hay, cụ thể giúp bạn thuận tiện làm bài tập về nhà và học tốt hơn môn Toán lớp 2.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 55, 56, 57, 58 Em làm được những gì - Chân trời sáng tạo

Luyện tập 1: Trang 55 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

a) Tình hình ảnh tương thích với số.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 55, 56, 57, 58 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

b) Sắp xếp những số 530, 300, 350, 305 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Trả lời:a) Quan sát tranh, em thấy:

Số thứ nhất gồm 3 thẻ trăm, 5 thẻ chục. Viết là 350. Em nối số thứ nhất với bạn Gấu nâu.

Số thứ hai gồm 2 thẻ trăm, 10 thẻ chục, 10 thẻ chục bằng 1 thẻ trăm nên em có số thẻ trăm là 3. Viết số là 300. Em nối số thứ hai với bạn Rùa.

Số thứ ba gồm 3 thẻ trăm, 5 thẻ đơn vị. Viết là 305. Em nối số thứ 3 với bạn Cú mèo.

Số thứ tư gồm 5 thẻ trăm, 3 thẻ chục. Viết là 530. Em nối số thứ 4 với bạn Sư tử.

Em nối tác dụng như sau:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 55, 56, 57, 58 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

b) 300, 305, 350, 530

Luyện Tập 2: Trang 55 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Làm theo mẫu.

Mẫu:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 55, 56, 57, 58 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Số gồm:

a) 5 trăm, 7 chục, 6 đơn vị.

b) 8 trăm, 3 đơn vị.

c) 9 trăm, 2 chục.

Trả lời:

a) 576 = 500 + 70 + 6; năm trăm bảy mươi sáu

b) 803 = 800 + 3; tám trăm linh ba

c) 920 = 900 + 20; chín trăm hai mươi 

Luyện tập 3: Trang 56 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Viết số, đọc số. 

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 55, 56, 57, 58 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 55, 56, 57, 58 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 4: Trang 56 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 55, 56, 57, 58 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Ở hàng ngang màu vàng, cách số cách nhau 2 đơn vị. Để tìm số đứng sau, em thêm số đứng trước với 2 đơn vị. Các số cần điền vào chỗ trống từ trái sang phải lần lượt là: 908, 910, 914, 920

Ở hàng ngang màu xanh da trời, những số cách nhau 5 đơn vị. Để tìm số đứng sau, em thêm số đứng trước với 5 đơn vị. Các số cần điền vào chỗ trống từ trái sang phải lần lượt là: 420, 435, 440, 450.

Em điền tác dụng như sau: 

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 55, 56, 57, 58 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 5: Trang 56 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Chọn thẻ số thích hợp cho mỗi cây.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 55, 56, 57, 58 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát hình em thấy:

– Trên tia số:

Vị trí của cây xoài là số 698.

Vị trí của cây đu đủ là số 701.

Vị trí của cây chuối là 704.

Vị trí của cây dừa là 706.

Trên mỗi loại quả có một thẻ số, em nối những thẻ số đó với số tương ứng trên tia số, được tác dụng như sau:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 55, 56, 57, 58 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 6: Trang 57 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

(>, =, <)?

597 …… 603                                    450 …… 400 + 50

826 …… 818                                    405 …… 400 + 5

654 …… 659                                    400 + 50 …… 400 + 5

Trả lời:

Em thực thi so sánh tương tự như cách so sánh các số có 3 chữ số, tác dụng như sau:

597 < 603                                          450 = 400 + 50

826 > 818                                          405 = 400 + 5

654 < 659                                          400 + 50 > 400 + 5

Luyện tập 7: Trang 57 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Sắp xếp các túi kẹo từ ít tới nhiều.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 55, 56, 57, 58 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Thực hiện phép so sánh các số có ba chữ số, em được tác dụng như sau:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 55, 56, 57, 58 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 8: Trang 57 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 55, 56, 57, 58 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời: 

Tổ 1 được thưởng 68 bông hoa, tổ 2 được thưởng 93 bông hoa. Tính số bông hoa tổ 2 được thưởng nhiều hơn tổ 1, em triển khai phép trừ: 93 – 68 = 25 (bông hoa)

Em trình diễn như sau: 

Bài giải

Tổ hai được thưởng nhiều hơn tổ một số ít bông hoa là:

93 – 68 = 25 (bông hoa)

Đáp số: 25 bông hoa.

Luyện tập 9: Trang 58 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Quan sát bức tranh.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 55, 56, 57, 58 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

a) Con đường từ nhà bạn Sên đến nhà bà ngoại của Sên dài bao nhiêu đề-xi-mét?

b) Bạn Sên xuất phát từ nhà lúc 7 giờ sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 2 để đến nhà bà ngoại.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 55, 56, 57, 58 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Đúng (Đ) hay sai (S)?

 Sên đến nhà bà ngoại lúc:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 55, 56, 57, 58 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

a) Để tính chiều dài con đường từ nhà bạn Sên đến nhà bà ngoại của Sên, em thực hiện phép tính cộng: 16 dm + 22 dm + 42 dm = 80 dm.

b) 24 giờ = 1 ngày, nên Sên đã bò trong 24 giờ nghĩa là Sên đã bò hết 1 ngày. Vì thế đáp án đúng là: Sên đến nhà bà ngoại lúc 7 giờ sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 2.

Em trình diễn kết quả như sau:

a) Con đường từ nhà bạn Sên đến nhà bà ngoại của Sên dài: 16 dm + 22 dm + 42 dm = 80 dm

b) 

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 55, 56, 57, 58 Em làm được những gì | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Xem thêm các bài giải Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay khác:

  • Mét trang 59, 60, 61, 62

  • Ki-lô-mét trang 63, 64, 65

  • Khối trụ – khối cầu trang 66, 67, 68, 69

  • Hình tứ giác trang 70

  • Xếp hình, gấp hình trang 71, 72

❮ Bài trước
Bài sau ❯

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *