[Sách Giải] ✅ Bài 58: Hình thang – Sách Giải – Học Online Cùng https://babycutediapers.com

Xem hàng loạt tài liệu Lớp 5: tại đây

A

A. Hoạt động cơ bản

Câu 1.(Trang 3 Toán 5 VNEN Tập 2): Trò chơi đố bạn

a. Quan sát tranh vẽ dưới đây:

Giải Toán 5 VNEN Bài 58: Hình thang | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 58 Hinh Thang 01

– Trao đổi trong nhóm và tìm ví dụ về một vật phẩm có dạng hình thang như trong hình vẽ trên:

Trả lời:

– Một số đồ vật có dạng hình thang là: Thùng đựng rác, mặt bàn, cái túi xách….

Câu 2.(Trang 3 Toán 5 VNEN Tập 2): Thực hiện lần lượt những hoạt động giải trí giải trí sau: (sgk)

– Cho hình thang MNPQ. Hãy chỉ ra:

Giải Toán 5 VNEN Bài 58: Hình thang | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 58 Hinh Thang 02

   ● Các cạnh đáy của hình thang

   ● Các cạnh bên của hình thang

   ● Cặp cạnh đối lập song song của hình thang

   ● Đường cao của hình thang

Trả lời:

– Quan sát hình thang MNPQ ta thấy:

   ● Các cạnh đáy của hình thang là: MN và QP

   ● Các cạnh bên của hình thang là: MQ và NP

   ● Cặp cánh đối lập song song của hình thang là: MN và QP

   ● Đường cao của hình thang là MK.

Câu 3.(Trang 4 Toán 5 VNEN Tập 2): Thảo luận rồi trả lời câu hỏi:

– Trong những hình dưới đây, hình nào là hình thang (hình trang 4 sgk)

Giải Toán 5 VNEN Bài 58: Hình thang | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 58 Hinh Thang 03

Trả lời:

– Những hình là hình thang là:

   Hình 1,

   Hình 3

   Hình 6.

B

B. Hoạt động thực hành

Câu 1.(Trang 4 Toán 5 VNEN Tập 2): Chỉ ra những hình thang trong những hình dưới đây:

Giải Toán 5 VNEN Bài 58: Hình thang | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 58 Hinh Thang 04

Trả lời:

– Hình thang là hình có cặp đối lập song song. Vậy, trong các hình trên, hình thang là:

   Hình 1

   Hình 2

   Hình 4

Câu 2.(Trang 5 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Trong ba hình dưới đây, hình nào có:

Giải Toán 5 VNEN Bài 58: Hình thang | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 58 Hinh Thang 05

   ● Bốn cạnh và bốn góc

   ● Hai cặp cạnh đối lập song song

   ● Chỉ có một cặp cạnh song song

   ● Có bốn góc vuông

Trả lời:

– Quan sát 3 hình trên, em thấy:

   ● Hình có 4 cạnh, 4 góc là cả ba hình trên

   ● Hình có hai cặp cạnh đối diện song song là hình 1 và hình 2

   ● Hình chỉ có một cặp cạnh đối diện song song là hình 3

   ● Hình có 4 góc vuông là hình 1

Câu 3.(Trang 5 Toán 5 VNEN Tập 2): Thực hiện các hoạt động sau:

a. Quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi:

Giải Toán 5 VNEN Bài 58: Hình thang | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 58 Hinh Thang 06

   ● Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông?

   ● Cạnh bên nào vuông góc với hai đáy?

b. Đọc nội dung sau rồi san sẻ với bạn:

   ● Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy gọi là hình thang vuông

c. Trả lời câu hỏi: Trong các hình thang sau, hình nào là hình thang vuông?

Giải Toán 5 VNEN Bài 58: Hình thang | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 58 Hinh Thang 07

Trả lời:

a. Quan sát hình thang ABCD ta thấy:

   ● Hình thang có hai góc vuông là góc A và góc D

   ● Cạnh vuông góc với hai đáy là cạnh AD

c. Trong các hình thang trên, hình thang vuông là hình:

Giải Toán 5 VNEN Bài 58: Hình thang | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 58 Hinh Thang 08

C

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1.(Trang 6 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Vẽ trên giấy kẻ ô ly 1 hình thang, 1 hình thang vuông rồi cắt dán vào vở

Trả lời:

Giải Toán 5 VNEN Bài 58: Hình thang | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 58 Hinh Thang 09

Câu 2.(Trang 6 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Em hãy quan sát hình ảnh sau đây và chỉ ra một hình thang mà em nhìn thấy

Giải Toán 5 VNEN Bài 58: Hình thang | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 58 Hinh Thang 10

Trả lời:

Giải Toán 5 VNEN Bài 58: Hình thang | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Bai 58 Hinh Thang 11

MORE

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *