Giải Toán 5 VNEN Bài 39: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Giải Toán 5 VNEN Bài 39: Em ôn lại những gì đã học

Giải Toán 5 VNEN Bài 39: Em ôn lại những gì đã học

A. Hoạt động thực hành

Câu 1.(Trang 102 Toán 5 VNEN Tập 1): Tính:

a. 357,86 + 29,05

    80,475 – 26,827

    48,16 x 3,4

b. 375,84 – 95,96 + 36,78

    7,5 + 7,3 x 7,4

Trả lời:

a. 357,86 + 29,05 = 386,91

    80,475 – 26,827 = 53,648

    48,16 x 3,4 = 61,52

b. 375,84 – 95,96 + 36,78 = 279,88 + 36,78 = 316,66

    7,5 + 7,3 x 7,4 = 7,5 + 54,02 = 61,52

Câu 2.(Trang 103 Toán 5 VNEN Tập 1):

a. Tính nhẩm:

    265,307 x 100      0,68 x 10

    265,307 x 0,01     0,68 x 0,1

b. Tính nhẩm hiệu quả tìm x:

    5,4 x x = 5,4

    9,8 x x = 6,2 x 9,8

Trả lời:

a. Tính nhẩm:

    265,307 x 100 = 26530,7

    0,68 x 10 = 6,8

    265,307 x 0,01= 2,65307

    0,68 x 0,1= 0,068

b. Tính nhẩm kết quả tìm x:

● 5,4 x x = 5,4

    ⇒ x = 1

● 9,8 x x = 6,2 x 9,8

    ⇒ x = 6,2

Câu 3.(Trang 103 Toán 5 VNEN Tập 1): Thực hiện lần lượt những hoạt động giải trí sau:

a. Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) x c và a x c + b x c:

a
b
c
(a+b) x c
a x c + b x c

2,4
3,8
1,2

6,5
2,7
0,8

c. Tính bằng cách thuận tiện nhất

   9,3 x 6,7 + 9,3 x 3,3

   7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2

Trả lời:

a. Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) x c và a x c + b x c:

a
b
c
(a+b) x c
a x c + b x c

2,4
3,8
1,2
(2,4 + 3,8) x 1,2 = 6,2 x 1,2 = 7,44
2,4 x 1,2 + 3,8 x 1,2 = 2,88 + 4,56 = 7,44

6,5
2,7
0,8
(6,5+2,7) x 0,8 = 9,2 x 0,8= 7,36
6,5 x 0,8 + 2,7 x 0,8 = 5,2 + 2,16 = 7,36

c. Tính bằng cách thuận tiện nhất

● 9,3 x 6,7 + 9,3 x 3,3

   = 9,3 x (6,7 + 3,3)

   = 9,3 x 10 = 93

● 7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2

   = (7,8 + 2,2) x 0,35

   = 10 x 0,35 = 3,5

Câu 4.(Trang 103 Toán 5 VNEN Tập 1): Tính bằng hai cách:

a. (6,75 + 3,25) x 4,2

b. (9,6 – 4,2) x 3,6

Trả lời:

a. (6,75 + 3,25) x 4,2

   C1: (6,75 + 3,25) x 4,2 = 10 X 4,2 = 42

   C2: 6,75 x 4,2 + 3,25 x 4,2 = 28,35 + 13,65 = 42

b. (9,6 – 4,2) x 3,6

   C1: (9,6 – 4,2) x 3,6 = 5,4 X 3,6 = 19,44

   C2: 9,6 x 3,6 – 4,2 x 3,6 = 34,56 – 15,12 = 19,44

Câu 5.(Trang 103 Toán 5 VNEN Tập 1): Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a, 0,12 x 400

b. 4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5

Trả lời:

a. 0,12 x 400

   = 0,12 x 100 x 4 = 12 x 4 = 48

b. 4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5

   = 4,7 x (5,5 – 4,5) = 4,7 x 1 = 4,7

Câu 6.(Trang 103 Toán 5 VNEN Tập 1): Giải bài toán sau:

– Mua 5kg đường phải trả 85000 đồng. Hỏi mua 3,5kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Trả lời:

– Mua 1kg đường phải trả số tiền là:

   85000 : 5 = 17000 (đồng)

– Mua 3,5kg đường phải trả số tiền là:

   17000 x 3,5 = 59500 (đồng)

– Vậy mua 3,5 kg đường phải trả ít hơn số tiền là:

   85000 – 59500 = 25500 (đồng)

Đáp số: 25500 đồng

Câu 7.(Trang 103 Toán 5 VNEN Tập 1): Giải bài toán sau:

– Mua 4m vải phải trả 80000 đồng. Hỏi mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

Trả lời:

– Mua 1m vải phải trả số tiền là:

80000 : 4 = 20000 (đồng)

– Mua 6,8m vải phải trả số tiền là:

20000 x 6,8 = 136000 (đồng)

– Vậy mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn số tiền là:

136000 – 80000 = 56000 (đồng)

Đáp số: 56000 đồng

B. Hoạt động ứng dụng

(Trang 104 Toán 5 VNEN Tập 1)

– Công thức tính độ cao trung bình của trẻ em Nước Ta được xác đinh như sau:

   Chiều cao trung bình của trẻ = 0,85m + 0,05m x (số tuổi theo năm dương lịch của trẻ – 1)

a. Em hãy tính độ cao trung bình của trẻ 6 tuổi

b. Em hãy tính chiều cao trung bình của trẻ em 11 tuổi. Em đã đạt được chiều cao trung bình này hay chưa?

Trả lời:

a. Chiều cao trung bình của trẻ 6 tuổi là:

   0,85 + 0,05 x (6-1) = 0,85 + 0,05 x 5 = 0,85 + 0,25 = 1,1 (mét)

b. Chiều cao trung bình của trẻ 11 tuổi là:

   0,85 + 0,05 x (11-1) = 0,85 + 0,05 x 10 = 0,85 + 0,5 = 1,35 (mét)

– Em có chiều cao là 1,37m ⇒ em đã đạt được chiều cao trung bình

Xem thêm những bài Giải bài tập Toán lớp 5 chương trình VNEN hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.https://babycutediapers.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Hướng dẫn học Toán lớp 5 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *