Giải Toán lớp 1 trang 119: Em ôn lại những gì đã học – Cánh Diều

Nội dung bài viết

  1. Giải sách giáo khoa Toán lớp 1: Em ôn lại những gì đã học trang 119

Mời những em học viên và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải Toán lớp 1 trang 119: Em ôn lại những gì đã học – Cánh Diều được đội ngũ chuyên viên biên soạn vừa đủ và ngắn gọn dưới đây.

Giải sách giáo khoa Toán lớp 1: Em ôn lại những gì đã học trang 119

1. Đọc những số còn thiếu để có bảng những số từ 1 đến 100: (Hình bài 1 trang 120, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Đếm những số từ 1 đến 100, rồi điền những số còn thiếu:

Bài: Em ôn lại những gì đã học trang 119

2. a, Trò chơi “Số nào lớn hơn”

Bài: Em ôn lại những gì đã học trang 119

b, >;

Hướng dẫn:

a, Quan sát hình, tìm những số lớn hơn:

– Số 88 lớn hơn số 76

– Số 49 lớn hơn số 13

– Số 99  lớn hơn số 88….

b, So sánh những số, điền dấu thích hợp:

Bài: Em ôn lại những gì đã học trang 119

3. Trả lời câu hỏi:

a, Số 28 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

b, Số 41 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

c, Số 55 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

d, Số 70 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

e, Số 99 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

Hướng dẫn:

a, Số 28 gồm 2 chục và 8 đơn vị.

b, Số 41 gồm 4 chục và 1 đơn vị.

c, Số 55 gồm 5 chục và 5 đơn vị.

d, Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị.

e, Số 99 gồm 9 chục và 9 đơn vị.

4. Cho những số: 

Bài: Em ôn lại những gì đã học trang 119

a, Tìm số bé nhất.

b, Tìm số lớn nhất.

c, Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé.

Hướng dẫn:

a, So sánh các số:

Số 68 lớn số 55, lớn hơn số 49 và lớn hơn số 34

=> Số 68 lớn nhất.

b, Số 34 nhỏ hơn số 49, nhỏ hơn số 55 và nhỏ hơn số 68

=> Số 34 nhỏ nhất

c, Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé là:

  68; 55; 49; 34

5. Số? (Hình bài 5 trang 121, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số quyển sách và số hộp ở trong hình rồi điền số:

Bài: Em ôn lại những gì đã học trang 119

6. Số? (Hình bài 6 trang 121, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đo chiều dài bằng thước chia xăng-ti-mét và điền số:

Bài: Em ôn lại những gì đã học trang 119

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải bài tập Toán lớp 1 trang 119: Em ôn lại những gì đã học – sách Cánh Diều file PDF trọn vẹn miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *