Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 106: Em ôn lại những gì đã học

Nội dung hướng dẫn giải Bài 106: Em ôn lại những gì đã học được chúng tôi biên soạn bám sát bộ sách giáo khoa Toán lớp 5 chương trình mới (VNEN). Là tài liệu tìm hiểu thêm hữu dụng giúp những em học tốt môn Toán lớp 5.

Hoạt động thực hành – Bài 106: Em ôn lại những gì đã học Toán VNEN lớp 5

Câu 1 (Trang 118 Toán 5 VNEN Tập 2): Tính:

Giải Toán 5 VNEN Bài 106: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Lời giải chi tiết:

Giải Toán 5 VNEN Bài 106: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Câu 2 (Trang 118 Toán 5 VNEN Tập 2): Tính nhẩm:

a. 2,5 : 0,1      5,2 : 0,01

    6,8 : 0,1      8,9 : 0,01

b. 14 : 0,5      20 : 0,25

    11 : 0,25      24 : 0,5

Lời giải chi tiết:

a. 2,5 : 0,1 = 25      5,2 : 0,01 = 520

    6,8 : 0,1 = 68      8,9 : 0,01 = 890

b. 14 : 0,5 = 28      20 : 0,25 = 80

    11 : 0,25 = 44      24 : 0,5 = 48

Câu 3 (Trang 118 Toán 5 VNEN Tập 2): Viết hiệu quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):

– Mẫu: Giải Toán 5 VNEN Bài 106: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Lời giải chi tiết:

Giải Toán 5 VNEN Bài 106: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Câu 4 (Trang 118 Toán 5 VNEN Tập 2): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

   Một lớp có 18 học viên nam và 12 nữ. Hỏi số học viên nữ chiếm bao nhiêu Tỷ Lệ số học viên cả lớp.

   A. 50%        B. 60%

   C. 66%        D. 40%

Lời giải chi tiết:

– Ta có: Số học sinh cả lớp là :

   18 + 12 = 30 (học sinh)

– Số học sinh nữ chiếm số Tỷ Lệ học sinh cả lớp là:

   (12 : 30) x100 = 40%

→ Vậy đáp án đúng là D. 40%

Câu 5 (Trang 118 Toán 5 VNEN Tập 2): Tìm tỉ số Phần Trăm của:

a. 3,2 và 4

b. 7,2 và 3,2

Lời giải chi tiết:

a. 3,2 và 4

   3,2 : 4 = 0,8

   → Tỉ số Phần Trăm của 3,2 và 4 là: 0,8 x 100 = 80%

b. 7,2 và 3,2

   7,2 : 3,2 = 2,25

   → Tỉ số Tỷ Lệ của 7,2 và 3,2 là: 2,25 x 100 = 225%

Câu 6 (Trang 118 Toán 5 VNEN Tập 2): Tính:

a. 2,7% + 10,32%

b. 45,8% – 24,25%

c. 100% – 37% – 25,5%

Lời giải chi tiết:

a. 2,7% + 10,32% = 13,02%

b. 45,8% – 24,25% = 21,55%

c. 100% – 37% – 25,5% = 37,5%

Câu 7 (Trang 118 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Lớp 5A dự định trồng 180 cây, đến nay đã trồng được 45% cây. Hỏi theo dự định, lớp 5A còn phải trồng bao nhiêu cây nữa?

Lời giải chi tiết:

45% của 180 cây là:

    180 x 45% = 81 (cây)

Vậy số cây còn lại phải trồng là:

    180 – 81 = 99 (cây)

Đáp số: 99 cây

Câu Đáp số: 99 cây:

– Một huyện có 320ha đất trồng cây cafe và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi:

a. Diện tích đất trồng cây cao su đặc đặc đặc đặc bằng bao nhiêu phần trăm diện tích quy hoạnh quy hoạnh quy hoạnh quy hoạnh đất trồng cây cà phê?

b. Diện tích đất trồng cây cafe bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cao su?

Lời giải chi tiết:

a. Tỉ số % diện tích đất trồng cây cao su và diện tích đất trồng cây cà phê là:

    (480 : 320) x 100% = 150%

b. Tỉ số % diện tích đất trồng cây cà phê và diện tích đất trồng cây cao su là:

    (320 : 480) x 100% = 66,66%

Đáp số:

   a. 150%

   b. 66,66%

Hoạt động hình thành kiến thức – Bài 106: Em ôn lại những gì đã học Toán 5 VNEN

Câu 1 (Trang 119 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Một shop đồ điện giảm giá 25% cho tất cả những mặt hàng, bác Huy mua một chiếc quạt điện với số tiền là 412 500 đồng. Hỏi giá bắt đầu của chiếc quạt đó là bao nhiêu tiền?

Lời giải chi tiết:

– Phần trăm loại sản phẩm sau khi được giảm giá là:

    100% – 25% = 75%

– Gía chiếc quạt điện ban đầu là:

    (412500 : 100) x 75 = 550000 (đồng)

Đáp số: 550000 đồng

Câu 2 (Trang 119 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Em tìm trong thực tiễn một trường hợp tương quan đến sử dụng tỉ số phần trăm rồi viết vào vở

Lời giải chi tiết:

Ví dụ mẫu:

– Chỉ tiêu của em học kì 1 sẽ đạt được 5 con điểm 10 thi học kì. Sau khi thi em đạt được 7 con điểm mười. Hỏi em đạt bao nhiêu % so với chỉ tiêu đã đặt ra?

→ Số % em đạt được so với chỉ tiêu ban đầu là: (7 : 5) x 100 = 140%

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 106: Em ôn lại những gì đã học file PDF hoàn toàn miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *