• actress, phép tịnh tiến thành Tiếng Việt | Glosbe

The name “David Dennison” was used as a pseudonym for Trump by his personal lawyer Michael Cohen in a năm nay pre-election non-disclosure agreement with pornographic film actress Stormy Daniels (born Stephanie Gregory Clifford and identified in the document as Peggy Peterson) regarding her allegation that she and Trump had an extramarital affair in 2006.

Cái tên “David Dennison” được dùng làm bí danh cho Trump bởi luật sư riêng Michael Cohen trong một thỏa thuận hợp tác không tiết lộ năm năm nay trước bầu cử với nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels (tên khai sinh là Stephanie Gregory Clifford và được ghi trong những tài liệu là Peggy Peterson) về cáo buộc của cô cho rằng cô và Trump đã có quan hệ ngoài hôn nhân gia đình vào năm 2006.

WikiMatrix

She continued her studies in England, and hoped to work as an actress in the United States, a country she had visited four times by 1989.

Cô tiếp tục học tập tại Anh và kỳ vọng làm việc như thể một nữ diễn viên tại Hoa Kỳ, vương quốc mà cô đã viếng thăm bốn lần vào năm 1989.

WikiMatrix

English actress Joanna Lumley hosted the ceremony for the second consecutive year.

Nữ diễn viên người Anh Joanna Lumley là người nhận vinh dự chủ trì lễ trao giải năm thứ hai liên tiếp.

WikiMatrix

Within a week or so of joining an agency, she had been selected as both a model and an actress.

Trong chưa đầy một tuần cô đã được chọn với cả vai trò diễn viên và người mẫu.

WikiMatrix

Watching Soon-shin do everything to realize her dream of becoming an actress, Joon-ho looks back on his career and finds himself changing as he discovers the true meaning of success.

Quan sát cách mà Soon Shin làm mọi thứ để thực thi giấc mơ trở thành diễn viên của mình, Joon Ho nhìn lại bản thân mình và anh tìm thấy sự biến hóa trong chính mình khi anh đã tìm ra ý nghĩa thực sự của thành công.

WikiMatrix

In April 2012, Shalom Life ranked her Number 5 on its list of “the 50 most talented, intelligent, funny, and gorgeous Jewish women in the world”, behind model Bar Refaeli and actress Eva Green.

Vào tháng 4 năm 2012, Shalom Life xếp hạng cô thứ 5 trong danh sách 50 phụ nữ Do Thái tài năng, thông minh, hài hước và đẹp nhất trên thế giới, sau người mẫu Bar Refaeli và nữ diễn viên Eva Green.

WikiMatrix

Instead, the character was voiced by Scottish actress Kelly Macdonald.

Thay vào đó, nhân vật này do nữ diễn viên người Scotland Kelly Macdonald đảm nhiệm.

WikiMatrix

“Jean Gabin – Actors and Actresses – Films as Actor:, Publications”.

Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2014. ^ “Jean Gabin – Actors and Actresses – Films as Actor:, Publications”.

WikiMatrix

Their name was inspired by the actress Audrey Hepburn.

Nó được đặt theo tên the actress Audrey Hepburn.

WikiMatrix

As a student at Anyang Art High School, Park posted photographs of herself on the internet, becoming an trực tuyến celebrity due to her close physical resemblance to actress Jun Ji-hyun.

Là một sinh viên tại trường trung học Nghệ thuật Anyang,trở thành một người nổi tiếng trực tuyến do sự tương đồng về sức khỏe thể chất cô gần gũi với nữ diễn viên Jun Ji – hyun.

WikiMatrix

Toyin Abraham (born Olutoyin Aimakhu; September 5, 1984) is a Nigerian film actress, filmmaker, director and producer.

Toyin Abraham (tên khai sinh là Olutoyin Aimakhu; sinh ngày 5 tháng 9 năm 1984) là tên của một nữ diễn viên, nhà làm phim, đạo diễn, nhà phân phối phim người Nigeria.

WikiMatrix

In 1916, while making his film Intolerance, director D.W. Griffith wanted actress Seena Owen to have lashes “that brushed her cheeks, to make her eyes shine larger than life.”

Năm 1916, trong khi làm phim Intolerance, đạo diễn D.W. Griffith muốn nữ diễn viên Seena Owen có lông mi “đánh phấn hồng gò má, làm mắt cô sáng hơn ngoài đời”.

WikiMatrix

In the green room of the stadium, I met the other flag bearers: three athletes, and the actresses Susan Sarandon and Sophia Loren.

Trong căn phòng màu xanh ở sân vận động, tôi gặp những người giương cờ khác: ba vận động viên, và các diễn viên Susan Sarandon và Sophia Loren.

ted2019

He was the husband of actress Blythe Danner, and the father of actress Gwyneth Paltrow and screenwriter/director Jake Paltrow.

Ông là chồng của nữ diễn viên Blythe Danner và là cha của nữ diễn viên Gwyneth Paltrow và đạo diễn Jake Paltrow.

WikiMatrix

Clara Gordon Bow (/ˈboʊ/; July 29, 1905 – September 27, 1965) was an American actress who rose to stardom in silent film during the 1920s and successfully made the transition to “talkies” after 1927.

Clara Gordon Bow ( /ˈboʊ/; 29, tháng 7 năm 1905 – 27, tháng 9 năm 1965) là một diễn viên người Mỹ nổi lên thành sao trong phim câm vào thập niên 1920 và thành khi chuyển sang “phim nói” sau năm 1927.

WikiMatrix

Having had no formal training prior to becoming a professional actress, Bryceland took private lessons with acting teacher Rita Maas (RADA, LAMDA), who with her husband, Morris Phillips, a ballroom dancer, founded the Maas-Phillips School of Dance, Speech and Drama, in Cape Town in the 1950s.

Không được giảng dạy chính thức trước khi trở thành một nữ diễn viên chuyên nghiệp, Bryedom đã có những bài học riêng với giáo viên diễn xuất Rita Maas (RADA, LAMDA), người cùng chồng, Morris Phillips, một vũ công khiêu vũ, xây dựng Trường múa Maas-Phillips, Bài phát biểu và kịch, tại Cape Town vào những năm 1950.

WikiMatrix

She won the Academy Award for Best Actress, along with four other international awards, for her portrayal of a Sicilian widow in The Rose Tattoo.

Bà đã giành giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cùng với bốn phần thưởng quốc tế khác, với vai diễn của mình. một góa phụ Sicilia trong The Rose Tattoo.

WikiMatrix

Her mother Gioia Lombardini is an actress is familiar to Venezuelan television, her father is a publicist while her sister is a novelist.

Mẹ của Gioia Lombardini là một nữ diễn viên quen thuộc với truyền hình Venezuela, cha của cô là một nhà báo trong khi chị gái cô là một tiểu thuyết gia.

WikiMatrix

A review in Variety read, “Hepburn has her most demanding film role, and she gives her finest performance”, while Films in Review stated that her performance “will forever silence those who have thought her less an actress than a symbol of the sophisticated child/woman.

Một đánh giá của Variety có viết “Hepburn đã giành được vai diễn điện ảnh khắt khe nhất và có màn diễn xuất tuyệt đối nhất”, trong khi Films in Review chứng minh và khẳng định diễn xuất của bà “sẽ khiến bất kỳ ai nghĩ bà không phải là một diễn viên mà chỉ là một hình tượng phức tạp của tuổi thơ/một người phụ nữ phải im lặng mãi mãi.

WikiMatrix

She started off her career as a child actress; her first major role was in the telenovela Começar de Novo.

Cô đã bắt đầu tham gia diễn xuất từ khi còn nhỏ, vai diễn đáng chú ý tiên phong của cô là trong bộ phim truyền hình thuộc thể loại telenovela mang tên Começar de Novo.

WikiMatrix

While with the First Motion Picture Unit in 1945, he was indirectly involved in discovering actress Marilyn Monroe.

Trong khi phục vụ với Đơn vị Điện ảnh số 1 vào năm 1945, ông có vai trò gián tiếp trong việc khám phá tài năng của diễn viên Marilyn Monroe.

WikiMatrix

Penélope Cruz Sánchez (/kruːz/; Spanish: ; born 28 April 1974) is a Spanish actress and model.

Penélope Cruz Sánchez (phát âm tiếng Tây Ban Nha: ; sinh 28 tháng 4; 1974) là một nữ diễn viên kiêm người mẫu người Tây Ban Nha.

WikiMatrix

Bruna Linzmeyer (born November 11, 1992) is a Brazilian actress.

Bruna Linzmeyer (11 tháng 11 năm 1992) là một nữ diễn viên người Brazil.

WikiMatrix

I think I’m a pretty good actress.”

Tôi nghĩ tôi là một diễn viên khá.”

Literature

Right after her win at the Governor’s ball, actress Frances McDormand’s Oscar was briefly stolen for fifteen minutes by a man named Terry Bryant, who had a ticket to the after-party.

Ngay sau khi giành chiến thắng, nữ diễn viên Frances McDormand đã bị đánh cắp tượng vàng Oscar trong 15 phút bởi một người tên là Terry Bryant, người soát vé vào cửa buổi trao giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *